Försvarsindustrin

I teknologiutvecklingens absoluta framkant

Publicerad 13 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Saab AB
Foto: Saab AB
Foto: Saab AB

Det geopolitiska läget med flera pågående krig innebär att många länder investerar i att stärka sin försvarsförmåga. I försvarsindustrin arbetar man för högtryck för att svara på den snabbt ökade efterfrågan. Försvarsindustrin är en industri där it-specialister och ingenjörer erbjuds möjligheten att utveckla säkerhetskritiska produkter som befinner sig i teknologiutvecklingens absoluta framkant.

– Försvarsindustrin präglas av mycket högt ställda krav på säkerhet, funktion och kvalitet. Samtidigt skärper den ökade efterfrågan, som sannolikt kommer att hålla i sig långsiktigt, kraven på såväl produktionsprocesser som leveransförmåga. Som teknikchef riktar jag blicken mot horisonten genom att analysera vilka av morgondagens teknologier som kan integreras i våra produkter, säger Göran Backlund, CTO på Saab Dynamics. Han har varit verksam i försvarsindustrin under hela sin karriär, bland annat i Saab Aeronautics, teknikkonsultbolaget Combitech och i elva år nu på Saab Dynamics. Saab utvecklar och tillverkar avancerade vapensystem, däribland stridsflyg, radarsystem, övervakningssystem och vapensystem.

”Försvarsindustrin erbjuder även goda utvecklingsmöjligheter, med en omfattande bredd av olika karriärvägar.”

Behov av teknisk kompetens
Han betraktar Rysslands invasion av Ukraina som en viktig milstolpe för försvarsindustrin. Sveriges ansökan om att gå med i Nato har också bidragit till att industrin hamnat mer i fokus i samhällsdebatten. De senaste två åren har den globala efterfrågan på försvarsmateriel ökat mycket snabbt. Behovet av ny teknisk kompetens är stort, av allt från mekanikkonstruktörer till elektronikingenjörer, mjukvaruutvecklare, systemutvecklare och specialister inom 3D-printing till projektledare, produktutvecklare och teamledare. Efterfrågan på AI-specialister är också mycket hög.
– Försvarsindustrin har ägnat sig åt AI-utveckling i många år, men nu börjar fältet breddas med fler konkreta tillämpningar med fokus på bland annat Machine Learning och Deep Learning. Vi genomför exempelvis projekt där vi använder AI för att öka graden av autonomi i våra farkoster, säger Göran Backlund.
Ett starkt argument för många dataingenjörer och it-specialister att söka sig till försvarsindustrin är möjligheten att på daglig basis bidra med samhällsnytta och en stärkt global försvarsförmåga.

Specialist, ledare eller doktorand
– Försvarsindustrin erbjuder även goda utvecklingsmöjligheter, med en omfattande bredd av olika karriärvägar. Man kan exempelvis fördjupa sig och bli specialist på ett specifikt teknikområde eller satsa på en ledarskapskarriär. Många aktörer i försvarssektorn ger även sina medarbetare möjligheten att bli industridoktorand och därigenom bygga ett akademiskt CV parallellt med en anställning i industrin, säger Göran Backlund, som själv har varit industridoktorand i två omgångar under sin karriär.
Försvarssektorns digitalisering fokuserar för närvarande bland annat på att nyttja AI och automation för att skala upp produktionen på ett så effektivt sätt som möjligt. Det handlar om att automatisera så mycket som möjligt för att få till en effektiv och växande produktionsapparat som kan svara på omvärldens stadigt ökade efterfrågan.

Öppet sinne och erfarenhet
Göran Backlund beskriver nyfikenhet som en bra egenskap att ha med sig in i försvarsindustrin.
– Eftersom teknikutvecklingen kontinuerligt accelererar så gäller det för oss att ständigt anamma nya tankesätt och teknologier, vilket kräver ett öppet sinne. Vi värdesätter självklart även erfarenheter från andra branscher eftersom man från tidigare verksamhet i exempelvis telekom eller basindustri ofta tar med sig helt nya perspektiv in i vår verksamhet. Nya idéer och förslag på hur vi kan göra saker och ting ännu bättre behövs, säger Göran Backlund.

Göran Backlund, CTO på Saab Dynamics. Foto: Saab AB
Göran Backlund, CTO på Saab Dynamics. Foto: Saab AB