Industrisektorn

Industrin driver ny teknologi

Publicerad 13 februari 2024
Text: Cristina Leifland Foto: Johan Marklund
Tobias Söreling, avdelningschef på Station Critical Software Department R&D på Atlas Copco. Foto: Johan Marklund
Tobias Söreling, avdelningschef på Station Critical Software Department R&D på Atlas Copco. Foto: Johan Marklund

Industrin går i bräschen för att utveckla många av de nya mjukvarulösningarna inom exempelvis AI och 5G.
– Utvecklingscyklerna blir allt kortare och det händer väldigt mycket väldigt snabbt.

Det säger Tobias Söreling, som är avdelningschef på Station Critical Software Department R&D på Atlas Copcos huvudkontor i Nacka.
Tobias Söreling är civilingenjör i elektronikdesign, och efter att ha arbetat som konsult inom en rad olika branscher kom han till Atlas Copco för snart 15 år sedan. Under den här perioden har han hunnit ha fem olika roller och även arbetat internationellt.
– Det är väldigt roligt och tillfredsställande att se hur det man kodar sedan används i praktiken. Vi arbetar väldigt produktnära, berättar han.
Den svenska tillverkningsindustrin är på många sätt drivande när det gäller att utveckla agila, smarta och datadrivna lösningar för alla sorters produkter och processer. Dagens mjukvaruutveckling är en helt central del av verksamheten och påverkar i sin tur utvecklingen inom en rad olika sektorer. Tobias Söreling ser två stora trender inom mjukvaruutveckling: AI och 5G.
– AI används för att öka produktiviteten, som hjälpmedel i kodutveckling och för att integreras i produkten. Vi ser ett stort skifte nu, där vi anammar AI på ett helt annat sätt än tidigare. Vi i Sverige står oss ganska bra, men när det gäller AI-utveckling generellt ligger USA långt före Europa, så här gäller det att komma ikapp, säger han.
När det gäller 5G har högteknologiska produkter som de Atlas Copco tillverkar varit trådlöst uppkopplade de senaste 15 åren. Men idag ersätts gamla lösningar med allt stabilare och robustare teknologier, som utvecklas i nära samarbete med kunden.

”Vi i Sverige står oss ganska bra, men när det gäller AI-utveckling generellt ligger USA långt före Europa.”

Korta cykler
Atlas Copco tillverkar produkter som används i tillverkningen av allt från mobiltelefoner till rymdutrustning. Sektorer som utmärker sig med en väldigt snabb teknikutveckling inom mjukvara är bland annat transportindustrin och förnybar energi.
– Inom fordonsindustrin händer det enormt mycket idag, till exempel med autonoma fordon, säkerhet och elektrifiering. Inom förnybar energi, som vindkraft och solpaneler, pågår också en väldigt snabb och spännande utveckling. Vi ser också ett tydligt fokus på hållbarhet generellt i många branscher, säger han.
En tydlig skillnad idag jämfört med för ett par decennier sedan är att utvecklingscyklerna för mjukvara är extremt korta. När man tidigare testade ett fåtal lösningar på ett år testar man idag fler på märkbart kortare tid.
– Det är spännande och skapar också utmaningar. Det gäller att göra lösningarna robusta eftersom fel kan vara väldigt kostsamma och rentav farliga, framhåller Tobias Söreling.

Spännande karriär
Den snabba utvecklingen av datadrivna lösningar inom industrin har gjort att allt fler unga it-specialister får upp ögonen för sektorn. Tobias Söreling märker av ett växande intresse.
– Idag finns en allt större medvetenhet om hur industrin driver it-utveckling i den absoluta framkanten. De stora svenska industriföretagen är dessutom ofta globala, så det finns otroligt många olika möjligheter, säger han.
– Dessutom efterfrågar många unga personer jobb där man kan vara med och forma framtiden, där hållbarhet står i fokus. Ofta finner de sådana möjligheter inom tillverkningsindustrin.