Kompetensbarometer

Lågkonjunkturen underlättar it-rekrytering

Publicerad 13 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Arbetsgivarverket
Anna Araskog, analytiker på Arbetsgivarverket.
Anna Araskog, analytiker på Arbetsgivarverket.

De statliga arbetsgivarnas kompetensbrist har minskat under 2023. Enligt Arbetsgivarverkets Kompetensbarometer har 67 procent av Sveriges drygt 250 myndigheter brist på lämpliga sökande, en minskning från 91 procent 2022. Samtidigt är kompetensbristen fortfarande störst på it-området.

I de svenska myndigheterna finns idag drygt 15 000 medarbetare med it-kompetens. Andelen myndigheter som har svårt att behålla kompetens har minskat från 49 till 44 procent. Merparten av myndigheterna förutspår dessutom att personalomsättningen blir lägre under 2024 jämfört med 2023. Enligt Arbetsgivarverkets analytiker Anna Araskog beror utvecklingen främst på att svensk ekonomi nu befinner sig i en lågkonjunktur, vilket gör det lättare att rekrytera och behålla kompetens, men bristtalen i staten ligger fortfarande på en historiskt hög nivå.

”Statens brist på it-kompetens är ett strukturellt problem.”

Strukturell kompetensbrist
Bristen på it-kompetens inom utveckling och systemförvaltning har minskat från 69 till 56 procent, men det är fortfarande det största bristområdet i statens kompetensförsörjning. Näst största kategorin är it-drift, underhåll och support, där kompetensbristen uppgår till 46 procent.
– Ett förslag som diskuterats är att introducera gemensamma it-resurser för mindre myndigheter, vilket kan bidra till att minska kompetensbristen, men man ska komma ihåg att statens brist på it-kompetens är ett strukturellt problem. Lågkonjunkturen minskar bristen eftersom fler söker sig till myndigheter när konjunkturläget är utmanande, men efterfrågan på it-medarbetare överstiger fortfarande tillgången, säger Anna Araskog.