Presentation
Tullverket IT-avdelningen

Med ansvar för Sveriges gränser

Publicerad 13 februari 2024
Foto: Daniel Holmgren / Cre8photo.se
Karl Åkerlund, enhetschef och Martin Hedlund, it-säkerhetsansvarig hos Tullverket. Foto: Daniel Holmgren / Cre8photo.se
Karl Åkerlund, enhetschef och Martin Hedlund, it-säkerhetsansvarig hos Tullverket. Foto: Daniel Holmgren / Cre8photo.se

Tullverkets it-avdelning i Luleå är en vital del av myndighetens arbete med att hålla Sveriges gränser säkra. Här blandas höga krav på säkerhet med en familjär och välkomnande atmosfär.

Martin Hedlund är it-säkerhetsansvarig. Hans arbete spänner från operativa ärenden till strategiska mål. Tullverket har en hög förväntan på god it-säkerhet och Martin och hans kollegor gör ett avgörande arbete för myndighetens verksamhet.
– Vi hanterar många olika förmågor. Allt från att identifiera kritiska och viktiga system, flöden och funktioner till att säkra vår förmåga att upptäcka intrång, dataläckage och avvikelser. Vi ska också kunna agera och interagera vid incidenter och sist – men absolut inte minst – säkerställa en trygg it-leverans över tid, säger Martin.
All it inom Tullverkets hanteras från it-avdelningen i Luleå som ansvarar för leverans, utveckling, förvaltning och support av myndighetens it-stöd.
– Det är lite unikt att vara så geografiskt samlade som vi är här. Behöver vi hjälp från drift eller ledning är allt bara en kort promenad bort, säger Martin.

En jättemöjlighet att utvecklas
På Tullverket finns stora utvecklingsmöjligheter. Utöver att erbjuda system och tekniker i framkant är myndigheten mån om allas personliga utveckling. Karl Åkerlund är ett exempel på det. Han klev in på Tullverket som teamledare i mitten på 2022. Ett och ett halvt år senare vikarierar han som enhetschef med ansvar för bland annat personal och systemstöd kopplat till myndighetens externa och interna kommunikation.
– Jag har en bakgrund med examen i kognitionsvetenskap och erfarenhet som verksamhetsutvecklare och teamledare. Jag brinner verkligen för ledarskap, och vikariatet är en jättemöjlighet för mig att utvecklas i, säger Karl och fortsätter:
– Att samtidigt få göra skillnad för Sveriges säkerhet är väldigt motiverande.

Rum för fler
Martin och Karl beskriver Tullverket som en väldigt välkomnande och flexibel arbetsplats med mångfald i både personal och arbetsuppgifter – en arbetsplats att trivas på.
– Många av oss har varit här under lång tid. Och många som varit konsulter här söker sig tillbaka för anställning, säger Martin.
Och det finns plats för fler. Likt resten av it-branschen har Tullverket ett stort behov av förstärkning på flera olika områden, också på säkerhetssidan.
– Inte minst i och med det säkerhetsläget vi har idag växer vi stadigt och behöver växa ännu mer, säger Martin
– Det gäller inte bara säkerhet, utan hela it-avdelningen i stort, understryker Karl.

Tullverket

Tullverket övervakar och kontrollerar varuflödet in och ut ur Sverige. De ser till att korrekta tullavgifter, skatter och andra avgifter betalas in och att regler för in- och utförselrestriktioner följs. Myndigheten har totalt 2 500 anställa och kontor från Kiruna till Trelleborg. It-avdelningen ligger i Luleå och huvudkontoret i Stockholm.

tullverket.se