Presentation
Lantmäteriet Samhällsnytta

Samhällsnytta en viktig drivkraft

Publicerad 13 februari 2024
Foto: Alexander Lindström
Tim Löfström, Magnus Heino och Nina Aspelin bidrar till samhällsnytta genom sitt arbete. Foto: Alexander Lindström
Tim Löfström, Magnus Heino och Nina Aspelin bidrar till samhällsnytta genom sitt arbete. Foto: Alexander Lindström

På Lantmäteriet är viljan att skapa samhällsnytta stark. Olika projekt som bidrar till detta pågår ständigt. För att lyckas behövs det en blandning av kompetenser inom IT som vill vara med på denna resa.

Spännande utmaningar och möjligheten att få bidra till samhällsnytta var det som lockade Nina Aspelin till Lantmäteriet för fyra år sedan.
– Som projektledare utvecklas du ständigt genom att jobba med nya områden och människor. Just nu jobbar jag med öppna data. EU-kommissionen har beslutat att data som är särskilt värdefulla för samhället ska vara tillgängliga utan avgift, säger Nina Aspelin.

Nya arbetstillfällen skapas
Verksamheten, systemutveckling och drift jobbar intensivt tillsammans i projektet. Involverad är även verksamhetsutvecklaren Magnus Heino:
– Vi har i många år arbetat för att dessa data ska bli öppna, eftersom nyttan i samhället i form av nya produkter och tjänster är mycket större än vad Lantmäteriet tjänar på att sälja data. Det skulle ge nya arbetstillfällen och innebära en betydande samhällsvinst.
Under sina tjugo år på Lantmäteriet har Magnus haft många olika roller och känner fortfarande att han utvecklas.
– Förutom öppna dataprojektet, jobbar jag just nu även med machine learning och AI. Det handlar till exempel om att automatiskt hitta byggnader och vägar på flygfoton för att minska den manuella handläggningen, berättar Magnus Heino.

Samarbete mellan myndigheter
Ytterligare ett exempel på samhällsnytta är möjligheten för andra myndigheter att skicka data direkt till Lantmäteriets system. Systemutvecklaren Tim Löfström berättar:
– Mitt team bygger e-tjänster där andra myndigheter kan skicka information som ska in i våra register, som information om vem som äger en fastighet. Genom API:er kan vi samverka med dessa myndigheter.
Tim sökte sig till Lantmäteriet för tre år sedan eftersom han visste att IT-kompetensen var stor. Kompetensutveckling i form av utbildningar, konferenser och lärande i vardagen uppmuntras. Dessutom finns möjlighet till utlandsuppdrag via SIDA.
– Förutom personlig utveckling och chansen att få bidra till samhällsnytta, är nog det bästa med Lantmäteriet den vänliga kulturen. Alla ställer upp när det behövs, avslutar Nina Aspelin.

Lantmäteriet

Lantmäteriet kartlägger verkligheten, sätter gränserna och säkrar ägandet. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig. På Lantmäteriet är du med och skapar samhällsnytta.

Tel: 0771-63 63 63
lantmateriet.se