Annons
SSF

SSF Industridoktorand 2024!

Publicerad 13 februari 2024

Sök SSF Industridoktorand 2024!

Bidragen ska gå till forskning och forskarutbildning inom naturvetenskap, teknik och medicin och ska resultera i en doktorsexamen.

Stiftelsen för Strategisk Forskning
 • Verkar för att reformera svensk forskning i riktning mot excellens och genomslag.
 • Är en självständig och oberoende finansiär av forskning inom teknik, medicin och naturvetenskap i syfte att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft.
 • Finansierar löpande 300 projekt vid universitet och högskolor – många i samverkan med näringslivet och forskningsinstitut.
 • Skapar bryggor mellan grundforskning och nyttiggörande av forskning i samhället .
 • Gör riktade tvär- och mångvetenskapliga satsningar.
 • Delar ut karriärbidrag till talangfulla yngre forskningsledare.
 • Uppmuntrar rörlighet av forskare mellan akademi, industri, institut och internationellt.
 • Premierar ny och möjliggörande teknologi.
 • Bidrar till att bygga forskningens infrastruktur.
 • Har en utdelningsvolym på flera hundra miljoner årligen.

  www.strategiska.se