Alla inlägg av stellanstal

Med viljan att lära kan du ta dig långt på FRA!

Vi har intervjuat Ida som sedan ett år tillbaka arbetar på FRA med IT-säkerhetsgranskningar på andra myndigheter och statligt ägda bolag. Hon har en utbildning som IT-ingenjör, och FRA är hennes första jobb efter utbildningen. Vi frågade hur hon upplevde att det var att börja på FRA.

– Jag ville komma någonstans på mitt första jobb där man kunde lära sig och utvecklas, och det stämmer verkligen här. Det som förvånade mig var hur välkomnande alla var, hur de var vänliga med att ge tips och svara på frågor. Man ser inte ner på någon som är ny här, istället är det som att alla inser att det är tillsammans vi kan lära oss saker och utvecklas. IT-branschen är ju sådan att det är i ständig utveckling. Man måste vara beredd att lära sig nytt hela tiden, även de som jobbat länge inom branschen.

På FRA är det väldigt blandat med människor, och det är olika åldrar. En del är äldre och har barn och familj, andra är ganska nya från utbildningen. En del är extroverta och gillar att tala inför människor, andra är mer introverta och gillar att sitta och jobba för sig själva. Ofta kan man själv välja vilken roll man föredrar, det är en arbetsplats där det finns en plats för alla.

– Det är viktigt för mig att jobba med kompetenta människor som jag kan lära mig något av. Hos oss är nyfikenheten och viljan att lära viktigare än att kunna allt när man börjar. Har man bara nyfikenheten och viljan att utvecklas kan man alltid lära sig.
Vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö – våra olikheter är vår styrka. Hos oss blir du en av de bästa, på ditt sätt.

Vill du också bli en av de bästa? Läs mer på fra.se/jobb

FRA

Vårt uppdrag är att bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Oavsett roll bidrar vi alla på vårt sätt till att utföra det gemensamma uppdraget. Här får du arbeta i en kunskapsintensiv och kreativ miljö där du gör skillnad varje dag.
fra.se/jobb

Är du beredd att ta Sveriges viktigaste IT-jobb?

Om du vill ha ett vanligt IT-jobb, utan utmaningar, då kan du sluta läsa här. Men om du vill ha ett jobb där du påverkar människors liv och hela samhället? Då ska du läsa vidare.

Försäkringskassan har en av Sveriges största IT-avdelningar med över tusen medarbetare. Vi finns i Sundsvall, Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

Här tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera IT-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Det är vi som gör det lätt att anmäla vab, ser till att ersättningar och bidrag betalas ut till rätt personer i rätt tid, och mycket mer.

Klicka här för att läsa mer om Försäkringskassan IT

Försäkringskassan

Försäkringskassan har en av Sveriges största IT-avdelningar med över tusen medarbetare. Vi finns i Sundsvall, Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Försäkringskassan IT använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera IT-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Dessutom arbetar vi för att öka det digitala utbytet av information, och vi har hand om säker IT-drift för flera mynd­igheter. Vi får Sverige att fungera.

Läs mer och se våra lediga tjänster här!

Tar geografiska data till nästa nivå

Hos Lantmäteriet är it en central del av verksamheten. Det finns en tydlig strategisk agenda för den digitala utvecklingen – både när det gäller att använda de senaste teknologierna och att leverera hållbara it-lösningar som gynnar samhället. Här ges it-akademiker möjlighet att bidra med samhällsnytta.

– Det som lockade mig med Lantmäteriet är att det är en myndighet som kommit långt med sitt agila arbetssätt och en digitaliseringsprocess där verksamheten och it samverkar i symbios, säger Anna Granström, CIO på Lantmäteriet sedan fyra år tillbaka.

”Vi har en tydlig strategisk agenda för vår digitala verksamhetsutveckling med ambitionen att all vår data ska vara öppen.”

Anna Granström, CIO på Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg

It-verksamhet i egen regi
De drygt 300 medarbetarna på Lantmäteriets it-avdelning finns i Gävle, Kiruna och Stockholm. Eftersom myndigheten hanterar all it-utveckling och drift i egen regi är de i behov av allt från systemutvecklare till it-arkitekter. Lantmäteriet har jobbat med AI sedan 2017. De har bland annat utvecklat en chattbott, en digital medarbetare som är tillgänglig för medborgarna dygnet runt, och haft flera utvecklingsuppdrag med fokus på texttolkning.
– Vi bidrar med samhällsnytta på daglig basis, där många företag, organisationer och privatpersoner är beroende av vår data för att kunna genomföra sina projekt på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt, säger Anna Granström.
Myndigheten förfogar även över stora mängder geografiska data och verkar för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med bland annat Boverket.
– It är en central del av vår verksamhetsutveckling, och vi har därför valt att integrera it-avdelningen med vår övriga verksamhet. Vi har en tydlig strategisk agenda för vår digitala verksamhetsutveckling med ambitionen att all vår data ska vara öppen, tillgänglig, användbar och säker. Samtidigt jobbar vi kontinuerligt för att implementera tillämpningar i vår verksamhet som baseras på de senaste teknikerna, säger Anna Granström.

Ett av Sveriges främsta it-kluster

Lars Persson Skandevall, vd på Bron.

I Sundsvallsregionen finns ett dynamiskt kluster av statliga och privata it-verksamheter. Här har bland annat Bolagsverket, CSN, Försäkrings­kassan och SPV förlagt stora delar av sin it-verksamhet. Sundsvall fungerar som en digital hubb i Norrland som kombinerar storstadens karriär­möjligheter med småstadens höga livskvalitet.

– I Sundsvallsregionen finns en stor samlad it-kompetens och innovationskraft. Här arbetar drygt 5 000 personer med it på myndigheter, i näringslivet och i olika typer av startups. Vår region är en av Sveriges starkaste och lönsammaste it-regioner sett till förädlingsvärde per medarbetare och antalet it-medarbetare per capita, säger Lars Persson Skandevall, vd på Bron, Västernorrlands it-kluster och digitala innovationshubb som samlar över 90 privata och offentliga aktörer i regionen.

Digitalisering för samhället
I Sundsvall ligger tonvikten på statliga myndigheters it-verksamhet, men här finns även konsultbolag, bolag som Telia och skogs­näringens utvecklings- och dataenhet Bio­metria.
– Sundsvallsregionen kan erbjuda en mångfald av möjligheter för den som vill arbeta med digitalisering som förbättrar samhället och effektiviserar offentlig sektor. Här skapas den it-struktur som krävs för allt från barn­bidrag till pension. Jag brukar säga att Sundsvall är hjärtat i det offentliga it-Sverige och utvecklingen av framtidens GovTech-tjänster, säger Lars Persson Skandevall.

”Vår region är en av Sveriges starkaste och lönsammaste it-regioner.”

Stor efterfrågan på kompetens
Efterfrågan är hög på många it-kompetenser i regionen, däribland olika typer av utvecklare, testare och it-tekniker. Via Bron bedrivs inno­vationsprojekt som inkluderar såväl privata som offentliga it-aktörer.
– Många it-specialister som söker sig hit uppskattar närheten; det tar sällan mer än en kvart att ta sig till jobbet. Sundsvallsregionen kan generellt sett erbjuda en hög livskvalitet med både karriärmöjligheter och mer tid för familj och fritidsintressen, säger Lars Persson Skandevall.
– Många som har arbetat med it på en av myndigheterna väljer att vidga sina vyer genom att så småningom söka sig till någon av de andra myndigheterna här, säger Maria Söderlind, civilingenjör som ansvarar för traineeprogrammet på Försäkringskassan IT.

1 av 4 kan tänka sig Sundsvall
26 procent av systemvetarna och dataingenjörerna kan tänka sig att arbeta för en statlig it-verksamhet i Sundsvallsregionen.
– Allt fler it-specialister värdesätter stabila arbetsgivare som satsar mycket på arbetsmiljön och kan erbjuda trygghet, bra förmåner och goda semestervillkor. Allt detta är, gör och har de statliga it-verksamheterna i Sundsvall, säger Maria Söderlind.
– Eftersom de statliga it-verksamheterna i Sundsvall är stora, på Försäkringskassan IT är vi exempelvis drygt 1 000 medarbetare, är bredden av karriärmöjligheter stor. Försäkringskassan har en omfattande drift- och utvecklingsverksamhet. Eftersom vi hanterar driften även för flera andra myndigheter är behovet av driftspecialister stort, liksom behovet av kompetenser inom AI, säkerhet, utveckling.
– It-medarbetare som vill jobba med system som påverkar många människor har mycket att hämta i Sundsvall, avslutar Maria Söderlind.

Maria Söderlind på Försäkringskassan IT. Foto: Mats Andersson / TT
I Sundsvallsregionen finns många statliga it-verksamheter. Skulle du kunna tänka dig att arbeta för en statlig it-verksamhet i Sundsvallsregionen?

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Samhällsutvecklingen redo ta nästa steg

Christina Skogster Stange, chef för divisionen Digital Services på Sweco. Foto: Anna Thorbjörnsson

Digitaliseringen av samhället har bubblat länge nu. Idag ger teknik som sensorer, IoT och parametrisk design nytta för både städer och glesbygd. Och utvecklingen – liksom kompetensbehovet – fortsätter att växa.

– Vill vi ha ett hållbarare samhälle är digitalisering en förutsättning, säger Christina Skogster Stange, chef för divisionen Digital Services på Sweco, ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom samhällsutveckling.
Och det är en sprudlande digitalisering av samhället som sker idag, menar hon.
– Vi ser hur teknik verkligen börjat skapa nytta i både städer och glesbygd. Det är inte bara test och teknikskott längre. Nu automatiserar och effektiviserar vi inte för sakens skull utan för att få effekter som bidrar till mer hållbarhet inom miljö, ekonomi och sociala frågor frågor, säger Christina.

”Vill vi ha ett hållbarare samhälle är digitalisering en förutsättning.”

Från smarta städer till smarta samhällen
Ett exempel är hur sensorer hjälper Karolinska universitetssjukhuset att placera ut drönare i stadsmiljön för att kunna få ut hjärtstartare snabbare. Inom anläggning bidrar digitala tvillingar – en identisk modell av en konstruktion med data om material och funktioner – till klokare beslut, hållbarare materialval och cirkulärt byggande. Och under pandemin har digitaliseringen gjort smittspårning möjlig på ett helt nytt sätt.
– Smarta städer har vi ju pratat om ganska länge, men kanske är smarta samhällen ett bättre begrepp. För vi tittar på det så mycket bredare idag; hur kan vi generera, hantera och använda data för att underlätta underhåll och effektivisera flöden i alla delar av landet.
IoT, AI, RPA – initialförkortningarna som cirkulerar i samhället är mångtaliga. Och med en utbredd utveckling är naturligtvis kompetensbehovet omfattande. Bara på Sweco letas det med ljus och lykta efter systemvetare, dataanalytiker, it-arkitekter, ux-designers med flera, berättar Christina.

Säkra säkerheten
En av de stora utmaningarna kopplat till den digitala utvecklingen är informationssäkerheten. Det är enorma mängder känsliga och samhällskritiska data som behöver hanteras på ett säkert sätt.
Utvecklingen av samhällskritisk infrastruktur som vatten- och elförsörjning, transporter med mera generar enorma mängder data som både är känsliga och alltmer satta under hot.
– Det innebär att alla marknadsaktörer i vår bransch kommer att behöva hjälp med informationssäkerhet i någon form, understryker Christina Skogster Stange.

I skärningspunkten mellan teknik och affär

Ulrica Holmgren, CIO på Läns­försäkringar. Foto: Adrian Leopoldson / Länsförsäkringar AB

Bank- och försäkringsbranschen är en av närings­livets mest digitala branscher. Digitaliseringen utgör en självklar och integrerad del av bolagens affärsutveckling och branschen investerar i storskaliga och långsiktiga digitaliseringssatsningar som förenar teknik- och affärsutveckling med samhällsnytta.

– Bank- och försäkringsbranschen är otroligt digital, men även om utvecklingen kommit långt så har vi fortfarande mycket utvecklingsarbete kvar att göra. Kundernas krav på en enkel, intuitiv och smidig interaktion med branschens aktörer ökar stadigt, säger Ulrica Holmgren, CIO på Länsförsäkringar. Hon är civilingenjör i industriell ekonomi och sökte sig till bank- och försäkringsbranschen 2019 efter många år i telekomsektorn. Möjligheten att ha en fot i affären och en fot i teknikens värld var ett av skälen. Länsförsäkringar, som består av 23 lokalt kundägda länsbolag runtom i landet, är starkt engagerade i den regionala samhälls­utvecklingen. Det bidrog till att Ulrica Holmgren sökte sig just dit.

”Även om utvecklingen kommit långt så har vi fortfarande mycket utvecklingsarbete kvar att göra.”

AI och IoT minimerar antalet skador
I bank- och försäkringsbranschen kan den senaste teknologin användas för att både stärka kundupplevelsen och förebygga skador, exempelvis med hjälp av sensorer som kan upptäcka rök eller fukt på ett tidigt stadium.
– AI i kombination med IoT används mycket i det skadeförebyggande arbetet. Exempelvis kan satellitbilder över skogsområden bidra till att minimera antalet skador i skogsbruket. AI kan även användas för att förebygga försäkringsbedrägerier, medan RPA används för att öka hastigheten i processerna och ge en snabbare kundhantering, säger Ulrica Holmgren.

I affärsutvecklingens hjärta
Bank- och försäkringsbranschen investerar stort i långsiktig digital utveckling och efterfrågar därför ett brett spektrum av it-kompetenser. Systemutvecklare, it-arkitekter, data scientists, säkerhetsexperter och specialister inom AI och molnteknologi är några exempel på kompetenser som behövs i branschen.
– I vår bransch får man vara med och ta stora digitala kliv, så det är en fördel om man trivs med att arbeta i ett högt utvecklingstempo. När man arbetar med it i bank- och försäkringsbranschen befinner man sig ständigt i affärsutvecklingens hjärta eftersom merparten av våra tjänster är digitala. Samtidigt fyller branschen en viktig samhällsfunktion, då stora delar av befolkningen är i behov av tjänster inom just bank- och försäkringsområdet och vi bidrar i allra högsta grad till ett välfungerande samhälle, säger Ulrica Holmgren.

Byggbranschen digitaliseras steg för steg

Klas Antoni, CIO på Peab. Foto: Johan Marklund

– Den omedelbara vinsten med digitalisering kommer av förenklade processer och minimerad administration så att mer tid kan läggas på kärnuppdraget, att producera och skapa värden för våra kunder, säger Klas Antoni, CIO på Peab.

Byggbranschen har länge ansetts ligga efter när det gäller digitalisering – delvis sant, men inte en helt rättvis bild, menar Klas Antoni, CIO på Peab.
– Det som syns i media är till exempel spännande AI-lösningar där robothundar rör sig på arbetsplatser och utför vissa uppgifter. Den utvecklingen kommer säkert också att få ett genomslag, men det tror vi är på längre sikt. Vårt primära fokus nu är att ta digitaliseringen närmare våra medarbetare och kunder.
Klas Antoni berättar att Peab historiskt har fokuserat mycket på digitalisering av administrativa stödsystem.
– Det som kanske har missats är att på allvar ta digitaliseringen ut till arbetsplatserna. Vi lägger nu mycket kraft på att underlätta projektering, projektstyrning, dokumentation och på att koppla ihop oss med kunder och leverantörer så att hela byggkedjan blir mer kostnadseffektiv. Resultatet blir att allt mindre tid måste läggas på administration och mer tid kan ägnas åt att producera. Vi vill skapa mervärde genom att låta vår personal göra det som de är bäst på.

”Det är inte längre enbart byggkompetens vi slåss om.”

Tydlig förändring
Byggbranschen är under tydlig förändring, digitaliseringen gör sitt intåg på allt fler nivåer och det händer mycket på många olika håll. Ett exempel är att byggbranschen och it-sektorn arbetar allt närmare varandra, något som fått konkurrensen om it-kunniga medarbetare att hårdna.
– Det är en omställning för branschen att inse att det inte längre enbart är byggkompetens vi slåss om. Idag när vi pratar BI, AI, masterdata, integration, etcetera, då konkurrerar vi med företag som Klarna, Spotify, Volvo och alla andra som har liknande behov som vi har. Kampen om it-talangerna sker på en marknad som både är branschöverskridande och internationell.
Fördelen med att välja byggbranschen är att det fortfarande finns mycket outforskat område.
– Vi har mycket kvar att göra, som att hitta nya sätt att skapa affärer med hjälp av digitalisering. Här är utvecklingen inom byggbranschen ännu i ett tidigt stadium, fastslår Klas Antoni.

Industrin sätter mjukvaran i centrum

Maria Gundersen, system­vetare och team manager på Atlas Copco Industriteknik. Foto: Mikael Sjöberg

I en uppkopplad industri spelar mjukvaruutvecklingen inte längre en biroll. Hos Atlas Copco och deras kunder är de en del av kärnprocessen.

– Även om våra produkter har varit uppkopplade i 20 år, så är det i en helt annan grad idag. Det handlar om generella protokoll, cloud-kopplingar med möjligheter till fjärrstyrningar med mera, säger Maria Gundersen, systemvetare och team manager på Atlas Copco Industriteknik.
Det har lett till att mjukvaruutvecklingen hamnat i allt skarpare fokus. Hos Atlas Copco Industrial Technique, som levererar tjänster, produkter och lösningar för uppkopplad, hållbar och flexibel industriell produktion, är mjukvaran numera en del av kärnprocessen.
– Det sker en ständigt pågående utveckling och förbättring av produkterna snarare än att en produkt är statisk fram till nästa release. Titta bara vad som händer med våra mobiltelefoner och bilar med over the air-uppdateringar och appar man köper och lägger till. Det innebär mer och mer avancerad licensiering och en differentiering av vad en produkt är, säger Maria.
Utvecklingen ger också industrin bättre information tidigare. Möjligheter till avancerade analyser effektiviserar både produktion och service.
– Analyser ger oss data om produktens användning och aktuella skick varpå vi kan avgöra om service behövs eller inte. Det ger en säkrare process, mindre stopp på linan och förutsättningar att göra rätt saker med mindre insats och få ut bättre kvaliteter. Det ger också mindre materialåtgång, färre transporter och en bra produktion med mindre spill.

”Att arbeta hos oss och mot industrin får man ofta vara med från ax till limpa.”

Du ser en direkt nytta
Det är en spännande och ständigt aktiv utvecklingsom, liksom inom de flesta sektorer, innebär ett växande kompetensbehov. Data science och data engineer är några av de nya fält som tillkommit. Men behov av fler system­vetare, dataingenjör och embedded-utvecklare finns likväl.
– Att arbeta hos oss och mot industrin får man ofta vara med från ax till limpa, berättar Maria. Man får vara med och se idéerna och koncepten. Man får se produkterna läggas ut, följa hur de används i praktiken och vara med och ta hand om dem och förbättra dem.
– Du får se den direkta nyttan med produkterna och det gör ditt arbete väldigt konkret, även som mjukvaruutvecklare.

Generativ AI, Data Fabric och Distributed Enterprise

Foto: Shutterstock

När analysföretaget Gartner presenterade de tolv viktigaste globala IT-trenderna inför 2022 präglades rapporteringen bland annat av samhällets starka digitaliseringstrend, hybridorganisationer, hyper­automatisering och nästa generations AI.

 1. Generativ AI
  AI som kan generera eget innehåll kan användas till att skriva mjukvarukod, accelerera läkemedelsutveckling eller utforma riktad marknadsföring. Gartner beräknar att generativ AI kommer att stå för 10 procent av all data som produceras i samhället 2025, mot idag mindre än en halv procent.

 2. Data Fabric
  Data fabric handlar om att integrera data mellan plattformar och användare. Därigenom genereras en skalbar arkitektur som kan minska den tekniska skulden och team som jobbar med data- och analytics. Data Fabric i kombination med inbyggd analys innebär att datahanteringskostnaderna kan minska med uppemot 70 procent.

 3. Distributed Enterprise
  Coronapandemin innebar på allvar startskottet för den nya generationens hybridorganisationer, där det traditionella kontorsarbetet kombineras med distansarbete. Enligt Gartner har hybridorganisationens framväxt stor påverkan på framtidens affärsmodeller, som framöver behöver omkonfigureras för att även omfatta distribuerade tjänster.

 4. Cloud native-plattformar
  Molnbyggda applikations­plattformar, så kallade Cloud native-plattformar, möjliggör skalbara och flexibla IT-funktioner som paketeras i tjänsteformat gentemot teknikutvecklare. Den här typen av plattformar kommer att utgöra basen för minst 95 procent av alla digitala initiativ 2025.

 5. Autonoma system
  Autonoma system är automatiserade fysiska system eller mjukvarusystem som lär sig av den miljö det befinner sig i och som dynamiskt kan modifiera sina egna algoritmer utifrån nya förhållanden. De kommer på sikt att bli allt vanligare i exempelvis drönare, robotar och tillverkande maskiner.

 6. Beslutsintelligens
  Beslutsintelligens är ett intelligent beslutsstöd med inbyggd förståelse för hur beslut fattas och hur resultat kan analyseras och förbättras med feedback. Under 2022 och 2023 tror Gartner att två tredjedelar av alla organisationer kommer att använda sig av beslutsintelligens.

 7. Modulära applikationer
  Arkitektur som baseras på modulära applikationer stöder snabba, säkra och effektiva applikationsändringar. Implementeringen av olika funktioner kan bli 80 procent effektivare med ett modulärt angreppssätt, enligt Gartner.

 8. Hyperautomatisering
  Hyperautomatisering innebär att en mängd processer identifieras, granskas och automatiseras. Enligt Gartner fokuserar världens mest högpresterande hyperautomatiseringsteam på att accelerera affärsprocessen, underlätta beslutsfattandet och att förbättra leveranskvaliteten.

 9. Dataskyddsteknik, privacy-enhancing computation
  Gartner förutspår att 60 procent av samtliga större organisationer kommer att använda dataskyddstekniker som skyddar känsliga data på hård- och mjukvarunivå 2025. En underliggande drivkraft, utöver att uppfylla lagkrav, är att bevara kundernas förtroende.

 10. Meshteknik för cybersäkerhet
  Arkitektur byggd på meshteknik för cybersäkerhet, CSMA, kan skapa en integrerad säkerhetsstruktur även när tillgångar och användare befinner sig på flera olika platser. Organisationer som använder sig av den typen av arkitektur för att integrera säkerhetsverktyg kan minska de ekonomiska effekterna av säkerhetsincidenter med uppemot 90 procent.

 11. Metoder för AI-teknik
  De 10 procent av företagen som etablerar de bästa metoderna för AI-teknik kommer att generera minst tre gånger mer värde från sina AI-insatser än de 90 procent av företagen som inte gör det. Så kommer det att se ut år 2025, enligt Gartner. En stark trend är därför metoder som gör
  AI-modellerna användbara.

 12. Total Experience, TX
  Nästa steg efter customer experience, CX, employee experience, EX, user experience, UX och multiexperience, MX, är total experience, TX.

Digitala lösningar avgör kampen

Carsten Heitmann, chef för PostNords it-lösningar ut mot produktion. Foto: Gonzalo Irigoyen

Ändrade kundbehov, hård konkurrens och en ständigt växande paketvolym. Utmaningarna inom logistiksektorn är många och it är en viktig del av lösningen.
– PostNord är känt som ett logistikbolag men är numera lika mycket ett teknologibolag, säger Carsten Heitmann, chef inom it vid PostNord.

– När jag började på Posten 2013 levererade vi 110 miljoner paket och 5,9 miljarder brev och andra försändelser. Idag har vi mer än halverat brevvolymerna och nästan dubblat paketvolymen, säger Carsten Heitmann som är chef för PostNords it-lösningar ut mot produktion.
Trots de senaste årens paketexplosion, där e-handeln är den pådrivande faktorn, befinner sig logistikbranschen enbart i början av utvecklingskurvan enligt Carsten Heitmann. För att kunna hantera de stora volymerna är det viktigt med skalbara och robusta it-lösningar.
– Systemen måste klara av att hänga med i volymökningen och alltid vara tillgängliga eftersom verksamheten är helt beroende av fungerande it-system.

”Hemleveranser kräver it-stöd som gör att vi med hög träffsäkerhet kan leverera varan vid första försöket.”

Kundernas önskemål styr
Men en kanske ännu större utmaning som branschen står inför är förmågan att kunna möta marknadens efterfrågan av tjänster. I den hårt konkurrensutsatta e-handeln vill konsumenterna bemötas på det sätt som de har behov av.
– En tydlig trend som vi har sett de senaste åren är ökad efterfrågan på hemleveranser. Det kräver it-stöd som gör att vi med hög träffsäkerhet kan leverera varan vid första försöket på ett för mottagaren bra sätt, säger Carsten Heitmann och tillägger att varje omleverans innebär en missnöjd mottagare, och negativ miljöpåverkan.
Enligt Carsten Heitmann spelar it en nyckel­roll vid såväl digitalisering av processer som vid skalbarhet och analyser av data.

It viktigt för miljön
Även när det handlar om miljön har it-lösningar en viktig roll att spela.
– Med rätt it-lösningar kan fordonen köra så få kilometer som möjligt och vara så fullastade som möjligt. Därigenom uppnås miljö­vinster, säger han.
För att logistikbranschen ska klara utmaningarna är det viktigt att hitta medarbetare som kan analysera data, och bygga och förbättra it-lösningar.
– Vi går igenom en teknisk såväl som marknadsmässig transformation. Förändringen genomsyrar alla lager och då behövs det kompetenser som kan möta det behovet. PostNord är känt som ett logistikbolag men är numera lika mycket ett teknologibolag.