Alla inlägg av viktorwallen

Hitta drömjobbet inom IT i staten!

Statliga arbetsgivare, som myndigheter, har ett stort behov av IT-kompetens.

Framför allt behövs personer som kan driva IT-utvecklingen och hitta nya smarta lösningar för den mångfald av verksamhet som staten bedriver. Det kan handla om allt ifrån pensionsutbetalningar till trafiksystem och miljöfrågor.

De senaste femton åren har statens IT-verksamhet växt med 44 procent, och idag är det ungefär 13 600 personer, fem procent av de statsanställda, som arbetar inom området. På många myndigheter har IT gått från att vara en stödverksamhet till att successivt bli kärnan i många myndigheters verksamhet.

Klicka här för att läsa mer om IT-jobb inom staten

Jobba statligt

Jobba statligt är ett initiativ av Arbetsgivarverkets cirka 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Arbetet med Jobba statligt drivs av Arbetsgivarverket, de statliga arbetsgivarnas arbetsgivarorganisation. Syftet är att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som kan bidra till att fler vill jobba inom staten. Målgruppen är dels Arbetsgivarverkets medlemmar, dels studenter och unga akademiker som söker intressanta och utvecklande jobb som kan bidra till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige.

arbetsgivarverket.se/jobba-statligtHelp create a world of limitless possibilities

Ericsson_header

Imagine changing the world by rewriting the rules of what tech can do. You can be the one who makes it Possible.

At Ericsson you’ll have a unique opportunity. The chance to use your skills and imagination to push the boundaries of what’s possible. To create never-seen-before solutions to some of the world’s toughest problems. You’ll be challenged. But you won’t be alone. You’ll be part of a team of like-minded innovators, all driven to go beyond the status quo to build what comes next. At Ericsson you can be an explorer, a change maker and a force for good.

Help create a world of limitless possibilities. Apply for a job here: https://www.ericsson.com/en/careers

Är du beredd att ta Sveriges viktigaste IT-jobb?

Om du vill ha ett vanligt IT-jobb, utan utmaningar, då kan du sluta läsa här. Men om du vill ha ett jobb där du påverkar människors liv och hela samhället? Då ska du läsa vidare.

Försäkringskassan har en av Sveriges största IT-avdelningar med över tusen medarbetare. Vi finns i Sundsvall, Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Trelleborg.

Här tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera IT-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Det är vi som gör det lätt att anmäla vab, ser till att ersättningar och bidrag betalas ut till rätt personer i rätt tid, och mycket mer.

Klicka här för att läsa mer om Försäkringskassan IT

Försäkringskassan

Försäkringskassan har en av Sveriges största IT-avdelningar med över tusen medarbetare. Vi finns i Sundsvall, Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Trelleborg. Försäkringskassan IT använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera IT-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Dessutom arbetar vi för att öka det digitala utbytet av information, och vi har hand om säker IT-drift för flera mynd­igheter. Vi får Sverige att fungera.

Läs mer och se våra lediga tjänster här!

Vill du göra skillnad på riktigt?

På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige. Vår uppgift är att skydda det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva.

Vi är en arbetsplats för dig som vill vara med och skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot vårt samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker.

För att klara det behöver vi förstå och tolka vår omvärld och ha koll på det senaste inom tekniken. Det kräver en unik blandning av kompetenser och individer som alla bidrar med sitt sätt att tänka. Tillsammans ser vi mer och löser vår uppgift bättre.

Därför söker vi dig som också vill värna det viktigaste vi har. Som också vill göra skillnad på riktigt och arbeta med unika arbetsuppgifter. Som vill ha balans i livet. Och som trivs på en smart och spännande arbetsplats som alltid är i skarpt läge.

Hos oss blir du en av de bästa. På ditt sätt.

Utforska möjligheterna hos oss. Klicka här för att läsa mer om att jobba hos oss

FRA

Vårt uppdrag är att bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Oavsett roll bidrar vi alla på vårt sätt till att utföra det gemensamma uppdraget. Här får du arbeta i en kunskapsintensiv och kreativ miljö där du gör skillnad varje dag.
fra.se/jobb

Hos polisen skapar du ett tryggare Sverige!

Mattias, Julia Felicia, Margit och Mauricio hos polisen. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mattias, Julia Felicia, Margit och Mauricio hos polisen. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du arbeta med IT i den absoluta framkanten och bidra till ett tryggare och ett mer rättssäkert Sverige? Hos polisen finns en rad spännande karriärmöjligheter för IT-specialister. Här ser du omedelbar nytta med ditt arbete och du gör skillnad på riktigt.

IT är numera en integrerad del av snart sagt all polisiär verksamhet och digitala verktyg är en central och självklar del av arbetet. Som IT-medarbetare på polisen är du med och utvecklar lösningar i nära samarbete med de som faktiskt ska använda dem. Du bidrar också direkt till ett tryggare och säkrare samhälle.
Systemvetaren Alain började på polisen 2016 och är sektionschef inom området plattform, där grunden till de tjänster och lösningar som sedan kommer ut i organisationen byggs, för att användas av poliser ute i fält och av medborgare.
– Det är väldigt kul att arbeta med IT som har en så nära koppling till verksamheten. Kedjan är kort här och trots att min avdelning är väldigt tekniktung så ser jag direkt tillämpning och nytta med det vi skapar. Jag tycker faktiskt att jag har världens coolaste jobb, säger Alain.

Jobba med oss på Polisens IT-avdelning. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Ny chattfunktion
Alain och hans medarbetare har bland annat utvecklat är en containerplattform, som kan användas flexibelt till olika smarta tjänster. Utifrån den har polisens IT-utvecklare på avdelningen för mobilitet byggt en chatt för snabb och säker kommunikation mellan poliser i yttre tjänst.
– Vi måste ha extremt hög säkerhet i våra kommunikationsverktyg. Samtidigt vill vi bryta silos och underlätta för polis i yttre tjänst att utbyta information på ett enkelt sätt, berättar Sarah, som började på polisen för tio år sedan och idag är chef för mobilitet.
– Vi åker ofta med i polisbilarna för att på djupet förstå vilka behov som finns. Nära samverkan ger en helt extra dimension till arbetet.
Chattfunktionen visade sig snabbt vara framgångsrik. Tack vare den kunde poliser dela en film som tagits av ett vittne och sedan utbyta information i realtid, så att gärningsmannen bakom ett knivdråp kunde gripas efter endast 30 minuter.
Chattfunktionen är ett internt exempel på en global trend, nämligen en konstant ökning av den mängd data som myndigheten behöver hantera.
AI spelar en viktig roll för att kunna göra den ständigt ökande komplexa datamängden hanterbar och användbar i det polisiära arbetet.
Polisen var tidiga med att satsa på AI-området språkteknologi, som möjliggör att talat och skrivet språk kan tillgängliggöras och analyseras på nya och effektiva sätt. AI och annan IT-teknik gör det möjligt för varje polis att bli mer effektiv och lägga än mer tid på sitt kärnuppdrag.
– Det är enormt motiverande att tillämpa AI och göra teknologin tillgänglig för verklig samhällsnytta. På IT-avdelningen får man chans att jobba i operativa ärenden och sedan lyfta in dess lärdomar i vårt pågående arbete med att bygga upp våra strategiskt viktiga AI-förmågor, säger Mattias. Han började på polisen i augusti i fjol som Data Scientist och arbetar med språk- och textanalys med hjälp av AI.
–Den stora mängden unik data och dess tillämpningar för att göra hela Sverige tryggt och säkert gör IT-avdelningen till en otroligt spännande arbetsplats för en Data Scientist, säger Mattias.

Underlättar och effektiviserar
Att nya smarta tjänster och teknologier underlättar för poliser i det dagliga arbetet kan Margit, poliskommissarie på nationella operativa avdelningen, intyga. Hon har arbetat som polis i 30 år och upplevt den snabba utvecklingen.
– Vi har sett en helt otrolig digitalisering, och de nya verktygen avlastar och effektiviserar vårt arbete enormt. Vi får inte heller glömma medborgarna – den nya teknologin ger helt nya möjligheter för oss att kommunicera med dem. De är våra viktigaste spanare och det är en säkerhets- och demokratifråga att de lätt ska kunna komma i kontakt med oss.
Just kopplingen till demokratin, säkerhet och samhälle är den främsta anledningen till att Sarah, Alain och Mattias lockades till polisen. Här är samhällsnyttan uppenbar och som IT-medarbetare bidrar man konkret till ett säkrare och tryggare Sverige.
– Det är inga floskler, utan här drivs medarbetarna verkligen av värderingar och viljan att skapa ett bättre samhälle, säger Alain.
Polisen är alltid på jakt efter nya IT-talanger. Här erbjuds ett brett spektrum av roller och mycket goda möjligheter till kompetensutveckling och en omväxlande karriär. Det är en snabbrörlig, kreativ miljö där du gör skillnad – varje dag.

Jobba med oss på Polisens IT-avdelning. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Polisens IT-avdelning

På polisens IT-avdelning bidrar cirka 1000 medarbetare dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta IT-system som förebygger brottslighet och underlättar polisens samhällsviktiga verksamhet i hela Sverige och internationellt.
Polisens IT-avdelning karakteriseras av ett agilt arbetssätt, en nära verksamhetsanknytning och en prestigelös arbetsplatskultur med många utvecklingsmöjligheter.
IT-avdelningen är helt avgörande för att polisen ska klara sin uppgift, och myndigheten satsar mycket på att stärka IT-avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin
.
Just nu finns ett behov av nya medarbetare inom en ett stort antal områden
Läs mer på: www.polisen.se/it

Var med och utveckla produkter och tjänster i världsklass!

Anton Skyba och Staffan Aldenfalk på Atlas Copco. Foto: Johan Marklund
Anton Skyba och Staffan Aldenfalk på Atlas Copco. Foto: Johan Marklund

Vill du arbeta på ett världsledande tillverkningsföretag, med datadrivna och digitaliserade processer, produkter och tjänster i den absoluta framkanten? På Atlas Copco är innovation ett ledord och det finns snart sagt obegränsade möjligheter för dig som är IT-specialist att utvecklas.

Den fjärde industriella revolutionen är här och Atlas Copco går i bräschen för agila, smarta och datadrivna lösningar genom hela kedjan, från forskning och utveckling till tillverkning, service och underhåll. Det betyder att du som IT-expert är en helt central del av kärnverksamheten och det finns en rad spännande karriärmöjligheter.
Staffan Aldenfalk är civilingenjör i mikroelektronik, med en master i maskininlärning från KTH. Han kom till Atlas Copco för två år sedan och arbetar inom forskning och utveckling med AI och maskininlärning, för att utveckla datadrivna tjänster. FoU på Atlas Copco spänner över ett brett område, och på Staffans enhet arbetar man med att detektera och förutsäga problem i produkterna, så att dessa kan förebyggas redan från start. Atlas Copcos produkter är världsledande och det är avgörande att de är robusta och fungerar optimalt i alla lägen.
– Jag letade efter ett företag som var moget i hantering av data, vilket är en grundförutsättning för maskininlärning. Begreppet maskininlärning har blivit hajpat och många företag hävdar att de kommit långt, men i verkligheten befinner sig de flesta på ett ganska tidigt stadium. Här på Atlas Copco, däremot, stämde verkligen allt. Vi har stor tillgång till högkvalitativa data och har därför möjlighet att utveckla avancerade lösningar, säger han.

Jobba med oss på Atlas Copco. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Många karriärmöjligheter
Kollegan Anton Skyba har examen i Project Management från universitetet i hemstaden Kiev. Innan han kom till Atlas Copco för ett år sedan arbetade han i en rad olika roller inom IT, bland annat på olika startup-företag. Anton letade efter ett etablerat, globalt företag, med goda interna utvecklingsmöjligheter.
– Atlas Copco är i en klass för sig. Här finns en otroligt bra kombination av stabilitet och vitalitet och framåtanda. Många medarbetare stannar väldigt länge eftersom det är så goda arbetsvillkor och finns så många olika möjligheter internt i företaget, säger han.
Anton arbetar som produktägare inom mjukvaruutveckling, och produkterna finns över hela världen.
– Det är en av de roliga utmaningarna i arbetet. Eftersom Atlas Copco är väldigt högteknologiskt, med verksamhet och kunder i så många länder och världsdelar, måste vi anpassa produkter och tjänster till en rad olika slags marknader, som alla har olika förväntningar och behov.

Internationell miljö
Den globala närvaron gör också Atlas Copco till en internationell arbetsplats, med stor mångfald och goda möjligheter till internationella uppdrag. Det finns också ett stort utbud av både kompetensutveckling och roller där medarbetarna uppmuntras att pröva sina vingar med olika arbetsuppgifter. Många positioner tillsätts internt.
– Här kan man verkligen växa professionellt, och det finns en lyhördhet för medarbetarnas olika drivkrafter och intressen. Det är en stödjande kultur, både inom teamen och från chefer och ledning, menar Anton, som utöver annan kompetensutveckling även fått möjlighet att läsa svenska genom företaget.

Goda resurser
Staffan lyfter fram att det finns mycket goda resurser för medarbetarna att göra ett bra och meningsfullt jobb. Arbetssättet är utpräglat teambaserat och agilt och portfolion full av spännande projekt.
– Här är fokus alltid på att fylla verkliga behov. Ibland handlar det om väldigt snabb implementering och ibland om mer långsiktig tillämpning, men oavsett om det tar dagar eller år, så får vi de resurser som krävs för att slutföra och leverera, berättar han.
Atlas Copco har en stolt och anrik historia med fokus på framtiden. Här hittar du en icke-hierarkisk miljö, där varje medarbetare är en omistlig del av helheten. Det är högt i tak och du har stor möjlighet att driva egna idéer, oavsett vilken position du har, menar Staffan och Anton. Här letar man alltid efter nya talanger!

Jobba med oss på Atlas Copco. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Atlas Copco

Atlas Copco är en internationell koncern med fyra fokusområden: kompressorteknik, vacuumteknik, industriteknik och energiteknik. Företaget har cirka 39000 anställda och huvudkontor i Nacka.
Inom industriteknik utvecklar Atlas Copco innovativa lösningar för uppkopplad, hållbar och flexibel industriell produktion med kunder över hela världen. Som experter på avancerade åtdragningar erbjuder företaget hela sortimentet från uppkopplade industriella åtdragningsverktyg, styrsystem och servicelösningar.

www.atlascopco.com

Jobba i frontlinjen för autonoma bilar!

Domenic Geiseler och Alessia Knauss på Zenseact. Foto: Josefine Järlbrink / Elite Studio
Domenic Geiseler och Alessia Knauss på Zenseact. Foto: Josefine Järlbrink / Elite Studio

Vill du vara med och utveckla banbrytande teknologi som bidrar till att radikalt minska antalet allvarliga bilolyckor? På Zenseact är det nollvision som gäller – noll dödsfall, noll allvarliga skador och slutligen noll olyckor – och vägen dit går genom avancerade mjukvarulösningar för självkörande bilar.

Varje år omkommer närmare 1,5 miljoner människor världen över i trafikolyckor. Ytterligare 50 miljoner skadas, många av dem svårt. På Zenseact vill vi ändra på det. Genom att utveckla mjukvara för automatisering av bilars förarstödssystem bidrar Zenseact till säkrare fordon. Förutom att stödja föraren och erbjuda en säkrare bilfärd innebär Zenseacts mjukvara även en behagligare resa. Vår produkt kommer att nå konsumenterna i de nya bilmodellerna Volvo EX90 och Polestar 3.
– Jag lockades av Zenseacts nollvision, att på riktigt kunna bidra till något som är så viktigt för samhällsnyttan. Det är dessutom ett otroligt spännande och komplext område där vi hela tiden flyttar gränserna, berättar Alessia Knauss, som har en doktorsgrad i software engineering från University of Victoria, Kanada. Sin postdoc gjorde hon på Chalmers och hon kom till Zenseact för två år sedan.
På Zenseact har Alessia fått möjlighet att kombinera sitt intresse för forskning med praktisk utveckling. Att bättre förstå hur AI och den mänskliga föraren kan komplettera varandra och utifrån denna förståelse utveckla användarvänliga, intuitiva funktioner är några av Alessias fokusområden.

Jobba med oss på Zenseact. Klicka här för att läsa mer

Kreativt och inspirerande
Hennes kollega Domenic Geiseler är civilingenjör i maskinteknik med en master i teknisk fysik från Chalmers. Han hade redan under studietiden en passion för självkörande fordon och kom till Zenseact i augusti i fjol. Nu arbetar han bland annat med att kalibrera sensorer i komplexa system. Domenic beskriver Zenseact som en pionjär inom sitt område, och precis som för Alessia är samhällsnyttan en stark drivkraft hos honom. Han vill även lyfta fram företagskulturen.
– Det är en väldigt kreativ, dynamisk och inspirerande arbetsplats och vi uppmuntras att driva egna idéer. Det är också ok att misslyckas, vi har en anda av att lära av misstagen och lösa utmaningar tillsammans, berättar han.
På Zenseact finns också en svårmatchad mångfald, med medarbetare från över 50 länder. Gemenskapen är stark och det anordnas allt från kulturfika och språkcafé till skidresor. Här är medmänsklighet ett ledord, både i produkterna och i arbetsmiljön.

Zenseact

Zenseact är ett helägt dotterbolag till Volvo Cars. Företaget utvecklar mjukvara i den absoluta frontlinjen för framtidens säkra autonoma fordon. Här finns en rad karriärmöjligheter för IT-specialister som brinner för att skapa en säkrare trafikmiljö. Vi söker bland annat dig som har en bakgrund inom C++, deep learning, systemarkitekter och cloud engineering.

Läs mer på: www.zenseact.com

Följ med på vår största resa!

Andreas Säterås, dataingenjör och it-arkitekt och Kajsa Johnson, programledare för uppdraget Nytt VTR på Transportstyrelsen. Foto: Kicki Nilsson
Andreas Säterås, dataingenjör och it-arkitekt och Kajsa Johnson, programledare för uppdraget Nytt VTR på Transportstyrelsen. Foto: Kicki Nilsson

Byggandet av ett nytt vägtrafikregister är det största som gjorts inom Transportstyrelsen, och nu rekryteras fler till uppdraget, som är både innovativt och spännande.
– Vi utvecklar samtidigt som vi avvecklar – man kan säga att vi bygger bron medan vi går på den, samtidigt som den gamla konstruktionen ska hålla, säger Kajsa Johnson, programledare för uppdraget Nytt VTR på Transportstyrelsen.

Arbetet med att ta fram ett nytt vägtrafikregister väntas ta tio år och kosta 1,8 miljarder kronor. Livslängden på den gamla datormiljön, som hanterar fordon och körkortsinnehavare, är begränsad och systemet blir allt tyngre att förvalta. Vissa delar härstammar från 70-talet. Samtidigt ökar kraven på digitalisering och förmågan att utveckla nya it-tjänster. Därför behövs ett nytt vägtrafikregister som kan möta framtidens behov.
Uppdraget skapar unika möjligheter inom it-området, och nu nyanställer Transportstyrelsen brett på en rad orter.
– Det vi gör berör miljontals medborgare, företag och organisationer. Vi behöver skapa ett nytt modernt och robust vägtrafikregister. Uppdraget är komplext men samtidigt är det en väldigt spännande, utmanande och rolig resa, säger Kajsa Johnson, som har jobbat i flera roller på myndigheten i tio år.

Jobba med IT hos oss. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

”Häftig problemlösning”
Hennes kollega, dataingenjören och it-arkitekten Andreas Säterås, bekräftar att de står inför spännande utmaningar.
– Vi bygger en ny förmåga som vi kallar AVAI (Automatgenererad, Visualiserbar, Analyserbar Information) vilket är en beroendekarta som på olika sätt ska stödja avdelningarna vid utvecklingen av det nya vägtrafikregistret. Därför använder vi oss av grafdatabasteknologi som är bra på att hantera stora mängder ihopkopplad data där relationerna är det centrala. Grafdatabaser är inget nytt men har mycket stor betydelse för företag som Facebook och Google. Vid utvecklingen av AVAI krävs det att vi är innovativa och tänker nytt. Det är riktigt häftig problemlösning vi håller på med, säger han.
För att skapa de bästa förutsättningarna för arbetet med ett nytt vägtrafikregister har Transportstyrelsen byggt upp en organisation, ett program. Och nu har man tillsammans börjat ta de första gemensamma stegen i utvecklingsfasen. Något som kräver ett agilt och iterativt arbets- och förhållningssätt.
– Vi har en gemensam färdplan för hur vi ska ta oss fram och håller på att bemanna upp. Nu är vi i nästa rekryteringsfas och vår kompetensförsörjningsstrategi går ut på att rekrytera över hela landet, i Umeå och Visby till exempel. Vi har lärt oss mycket av pandemin när det kommer till att arbeta i team, trots att man sitter på olika orter, förklarar Kajsa.

Återkommande kurser
Och teamkänslan är stark på Transportstyrelsen.
– Vi jobbar tätt tillsammans mellan vårt stöd på avdelning IT och våra berörda verksamheter, på strategisk, taktisk och operativ nivå. Vi jobbar gemensamt i produktområden för att bli effektiva och högpresterande. Vill man komma till en rolig och utvecklande arbetsplats är Transportstyrelsen rätta stället. Och är man en person som gillar förändringar så finns det absolut möjligheter att prova på olika roller. Det finns många här som varit här i över 20 år, säger Kajsa Johnson.
Hon får medhåll av Andreas Säterås.
– Jag tycker att det är väldigt frikostigt på Transportstyrelsen med att få utvecklas. Det uppmuntras också till att röra sig inom myndigheten vilket gör att man kan utvecklas i sin roll och får lära sig nya saker. Dessutom får man kurser återkommande, jag har till exempel tagit min IT-arkitekt certifiering i IT-arkitektur och certifierar mig just nu i data science här på jobbet, säger han.

Ständig framåtrörelse
Just för framdriften av det nya vägtrafikregistret har Transportstyrelsen utvecklat en egen introduktionsutbildning.
– Vi kopplar gärna på utbildningar. Ser vi att fler behöver en viss kompetens så ordnar vi med kurser. Vi måste ha våra medarbetare med på resan, säger Kajsa.
Och det finns hela tiden en framåtrörelse.
– Vissa tror att det är trögrörligt på en myndighet, men det känner jag inte alls igen. På Transportstyrelsen händer det hela tiden saker och möjligheterna är stora i och med att vi är många kompetenta medarbetare, det är det jag tycker är så roligt, säger Kajsa.
Hon avslutar:
– Så kom och jobba på Transportstyrelsen, hos oss spelar du roll!

Jobba med IT hos oss. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Transportstyrelsens IT-avdelning

Hos Transportstyrelsen får du chans att skapa och modernisera unika system. Miljontals medborgare, företag och organisationer är beroende av oss dygnet runt, året om. Vi är över 300 medarbetare på it-avdelningen med en central roll inom Transportstyrelsen och som utgör ett viktigt strategiskt och operativt stöd för all verksamhet oavsett om det är till sjöss, på land eller i luften.
Hos oss använder vi den senaste tekniken där du och din förmåga att hitta lösningar bidrar till utvecklingen. Vi har ett arbetsklimat där dina idéer får ta form. Vi arbetar agilt, involverar medarbetarna och driver utvecklingen tillsammans.
Här är det enkelt att bli inspirerad och motiverad, prova på nya arbetsuppgifter och arbetssätt. Projektet med det nya vägtrafikregistret är det största i myndighetens historia.
Välkommen att bli en i vårt lag!

www.transportstyrelsen.se

Utvecklas och gör samhällsnytta med oss på Trafikverket!

Hanna Söderberg, sektionschef, Kirsten Belin, innovationsledare och verksamhetsutvecklare, Marcus Polland, systemutvecklare och Ida Törn, tekniknära förvaltare på Trafikverket. Foto: Ulrika Lundholm Ericsson
Hanna Söderberg, sektionschef, Kirsten Belin, innovationsledare och verksamhetsutvecklare, Marcus Polland, systemutvecklare och Ida Törn, tekniknära förvaltare på Trafikverket. Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Vill du vara med och utveckla framtidens smarta, hållbara och säkra transporter och resor? På Trafikverket blir du en del av våra dynamiska team, där nytänkande och samhällsnytta är ledstjärnor.
– Resultatet av vårt arbete påverkar alla i Sverige och vi gör skillnad på riktigt. Jag har världens roligaste jobb!

Det säger Kirsten Belin, innovationsledare och verksamhetsutvecklare på IT järnväg. Kirsten, som är utbildad affärsutvecklare, arbetade under en period som konsult på Trafikverket och trivdes. För drygt två år sedan kom hon tillbaka och hennes roll här är helt ny. Avdelningen både förvaltar och bygger nya IT-system. Digitaliseringen av våra transportsystem går snabbt och för Trafikverket gäller det att jobba proaktivt.
– Digitaliseringen av järnvägen är ett oerhört spännande område. Jag bestämmer själv till stora delar hur jag lägger upp mitt jobb och det är enormt kul att få driva det här förändringsarbetet. Vi bygger upp vår innovationsförmåga och försöker förutse framtida behov och underlätta resandet. Det vi gör påverkar alla resenärer, så det är väldigt konkret och resultaten är synliga, säger hon.

Jobba med IT hos oss på Trafikverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Mångfacetterat och brett
Trafikverket är en av Sveriges mest mångfasetterade IT-arbetsplatser och funktionerna spänner över ett mycket brett område. Hanna Söderberg, som har en magister i data- och systemvetenskap från Uppsala universitet, har arbetat i fem olika roller under sina tio år på myndigheten. Idag är hon chef för en sektion som utvecklar IT-system kopplade till järnvägsdata.
– Det är en otroligt innovativ och kreativ arbetsplats, där vi hela tiden får tänka i nya banor. Trafikverket uppmuntrar nytänkande och vi har bland annat innovationsdagar och innovationslabb för att testa ny teknik, som AI, maskininlärning och Big data. Som medarbetare här blir man lyssnad på och kreativa idéer tas verkligen tillvara, menar Hanna.
Hon får medhåll av kollegan Ida Törn, som arbetar på samma sektion. Ida är socialpedagog i botten och jobbade under flera år inom behandlingsvården. Sedan läste hon till systemvetare och tog sin examen 2020. Hon kom till Trafikverket som studentmedarbetare och har fått en snabb karriärutveckling. Idag arbetar hon som tekniknära förvaltare, en roll som innebär att hon leder ett team av utvecklare, testare och kravare och skapar de bästa förutsättningarna för dem att göra sitt jobb.
– Här på Trafikverket får jag användning för hela min kompetens, både den tekniska och som beteendevetare. Mycket av mitt jobb handlar om teambyggande och relationsskapande. En väldigt stor fördel här är att man verkligen får chans att pröva sig fram i olika roller. Att komma in som studentmedarbetare är en så bra inkörsport, det öppnar många dörrar och man lär sig snabbt väldigt mycket, säger hon.

”Snabba puckar”
Även Marcus Polland började sin karriär på Trafikverket som studentmedarbetare. Hans första roll var som systemvetare och nu har han gått vidare till jobbet som systemutvecklare inom IT-planering och -anläggning.
– Vi utvecklar bland annat ett system för statistik på dödsolyckor på våra vägar och ett grundsystem för att göra beräkningar som används för att förebygga olyckor. En annan uppgift är att ta fram system för samhällsekonomiska analyser för att beräkna nyttan av olika projekt. Det är snabba puckar hos oss och jag har utvecklats enormt mycket sedan jag kom hit, säger Marcus.
De andra instämmer. Utvecklingsmöjligheterna på Trafikverket begränsas egentligen bara av dig själv och dina egna önskemål. Inställningen är att ingenting är omöjligt och medarbetarna stöds i sin karriär och uppmuntras att pröva sina vingar. Miljön är innovativ, kreativ och dynamisk och det finns ett brett utbud av kompetensutveckling.
På Trafikverket är man dessutom mån om att det ska finnas en balans mellan arbete och fritid. Här kan du kombinera familjeliv med en spännande karriär. Kirsten, Ida, Hanna och Marcus är överens – här är det lätt att trivas!

Jobba med IT hos oss på Trafikverket. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Trafikverket IT

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar, och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Här finns många spännande karriärmöjligheter inom IT.

Låter det intressant? Läs mer på: www.trafikverket.se/jobbahososs

Myndigheten som ansvarar för att Sverige aldrig stannar

Ingemar Wrangel, it-arkitekt och Stephanie Stenstad, senior projektledare på Svk. Foto: Gonzalo Irigoyen

Svenska kraftnät har Sveriges kanske viktigaste uppdrag – att säkerställa energiförsörjningen i samhället. Nu söker de fler medarbetare med kompetens och vilja att jobba med den digitala energiomställningen.

Ingemar Wrangel är it-arkitekt med inriktning på infrastruktur på Svenska kraftnät (Svk). Det var efter flera år i branschen han kom hit, ett val han är mer än nöjd med. Svk uppfyllde i stort sett samtliga av hans krav.
– Som arkitekt vill jag ha den där kritiska massan som behövs för att kunna bygga något, och så jag ville ha en hyfsad stor arbetsgivare vilket Svk är. Jag ville också känna att det var en organisation som gjorde något bra, och att säkerställa energiförsörjningen är en av de mest fundamentala funktionerna vi har i samhället. Slutligen skulle det vara en teknisk verksamhet, och att få förstå vad som händer i våra kraftverk och ställverk var väldigt attraktivt, säger Ingemar Wrangel.
Han berättar att det inte är ovanligt att behöva argumentera för sin sak som it-arkitekt. Men på Svk är det tvärtom, menar han. Här satsas ordentligt på arkitekturen.
– Just nu pågår stora infrastrukturprojekt som ska ta myndigheten framåt. Målet är att alla interna projekt ska gå snabbare, bli säkrare och lättare att underhålla.
Han får medhåll av kollegan Stephanie Stenstad, senior projektledare på avdelningen Strategi och styrning. Innan Stephanie kom till Svk 2019, hade hon arbetat i it-branschen som egenföretagare, konsult och anställd, med uppdrag inom både det offentliga och privata.
– Det är väldigt mycket som händer här just nu. Och det är många satsningar som väntar, allt från enklare implementationsprojekt till samarbeten med europeiska verksamheter inom energi och kraftnät.
– Det kommer att kräva många nya system och spännande projekt som ska genomföras.
Allt med fokus på att stötta elmarknaden, eldriften och elproduktionen. Jag ansvar och leder till exempel ett projekt som tittar på ett nytt sätt att balansera el. Projektet är både it-nära och verksamhetsnära, och möjliggör morgondagens europeiska energiaktiveringsmarknad, säger Stephanie Stenstad.
– Vi håller ihop en internationell elmarknad som är både komplex och intressant, lägger Ingemar till.

Jobba med IT hos oss på Svenska kraftnät. Klicka här för att se våra lediga tjänster

En kollektiv förmåga
De beskriver myndigheten som en stödjande arbetsplats. Här råder en tillåtande kultur, stor mångfald och nyfikenhet, och det finns en stor stolthet i all kunskap som finns här. It-divisionen inkluderar hela spannet av tekniker och roller. Myndigheten har krav på sig att vara oberoende vilket brukar benämnas egen rådighet i allt arbete.
– Vi brukar säga att vi ser till att Sverige aldrig stannar, säger Stephanie.

Foto: Tomas Ärlemo / Svk
Foto: Tomas Ärlemo / Svk
Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät har uppdraget att förvalta svenska statens transmissionsnät för elkraft. Myndigheten är systemansvarig för elförsörjningen i Sverige och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd. Myndigheten har drygt 1100 anställda och huvudkontor i Sundbyberg. 2022 firade Svenska kraftnät 30-årsjubileum då verket avknoppades från Vattenfall 1992.

svk.se