Alla inlägg av viktorwallen

Hitta drömjobbet inom IT i staten!

Statliga arbetsgivare är myndigheter, affärsverk och övriga verksamheter med anknytning till det statliga området.

Mot bakgrund av digitaliseringen av statsförvaltningen behöver många myndigheter anställa fler IT-specialister som kan bidra till att driva IT-utvecklingen framåt. IT-verksamheten är på ständig tillväxt och under de senaste åren har de som arbetar med IT-utveckling och IT-stöd i staten ökat med 44 procent och uppgår idag till cirka 13 600 personer.

Klicka här för att läsa mer om IT-jobb inom staten

Jobba statligt

Jobba statligt är ett initiativ av Arbetsgivarverkets cirka 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Arbetet med Jobba statligt drivs av Arbetsgivarverket, de statliga arbetsgivarnas arbetsgivarorganisation. Syftet är att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som kan bidra till att fler vill jobba inom staten. Målgruppen är dels Arbetsgivarverkets medlemmar, dels studenter och unga akademiker som söker intressanta och utvecklande jobb som kan bidra till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige.

arbetsgivarverket.se/jobba-statligtDriver digitalisering för enklare företagande

Patricia Knutsson, Stefan Ellström och Ayad Shaif på Bolagsverket. Saknas på bilden gör Erika Sjödin. Foto: Olle Melkerhed
Patricia Knutsson, Stefan Ellström och Ayad Shaif på Bolagsverket. Saknas på bilden gör Erika Sjödin. Foto: Olle Melkerhed

Bolagsverket är i en mycket spännande fas där myndighetens roll förändras från egen tjänsteutveckling till att skapa förutsättningar för utveckling av ett ekosystem där företagsdata flödar fritt för ett enklare företagande. För att lyckas behövs samverkan med olika aktörer och många nya kompetenser.

Digitaliseringen påverkar myndigheter i stor skala när gamla system behöver förnyas för att kunna erbjuda samhället moderna och effektiva tjänster.
– När data ska flöda fritt i samhället behövs en grundläggande digital infrastruktur som kan strukturera och säkerställa att all data är tillförlitlig, har hög kvalitet och hanteras på ett säkert sätt. Vi ligger långt fram och har fått flera stora regeringsuppdrag där vi utforskar nya tekniker och ser hur de kan ge största möjliga samhällsnytta, förklarar Patricia Knutsson, strategisk verksamhetsutvecklare på Bolags­verket.

Klicka här för att besöka oss på LinkedIn

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Gör det enklare att vara företagare
En viktig del i Bolagsverkets uppdrag handlar om att erbjuda information och tjänster som ska hjälpa företagarna så mycket som möjligt. I det arbetet behöver många parter vara inblandade.
– Vi behöver ett nytt synsätt där vi går från att bygga lösningar där vi själva har direktkontakt med en specifik kund, till att skapa tjänster där företagaren kan få stöd direkt i sitt eget affärssystem. De lösningar vi och våra partners erbjuder ska skala bort den administration som företagaren idag hanterar så att hen i stället kan ägna sig åt sin kärnverksamhet, säger Erika Sjödin, innovationsledare.
En framgångsfaktor är också att ha ett ständigt lärande i utvecklingsprocessen, och en viktig del är att få nya perspektiv. Det får Bolagsverket bland annat genom traineeprogrammet. Ayad Shaif, trainee på IT-avdelningen, berättar:
– Vi jobbar mycket nära tillsammans, både internt och externt, och jag får ett väldigt bra kontaktnät. Det är otroligt inspirerande att vara med och utveckla den nya infrastrukturen med tekniker som AI och automatisering. Att dessutom säkerställa framtidsperspektiv och samverkan genom standardiseringsarbetet är viktigt för hela samhället.
Bolagsverkets vision är ett näringsliv där företagsinformationen flödar fritt och skapar värde för samhället.
– Genom de många regeringsuppdrag vi fått så har vi stora möjligheter att påverka hela Sveriges digitalisering och vi välkomnar varmt alla som vill hjälpa oss i det spännande arbetet, avslutar Stefan Ellström, digital strateg.


Växlar upp – många nya kompetenser behövs!

Patrik Westman och Yvonne Odsberg på Bolagsverket. Foto: Pär Olert
Patrik Westman och Yvonne Odsberg på Bolagsverket. Foto: Pär Olert

Bolagsverkets digitala satsning och förändrade roll innebär att det finns många spännande utmaningar att lösa. Tekniken är en, där en modern och robust infrastruktur som kan garantera säkerheten och tillförligheten är en viktig del. En annan handlar om att ha tillgång till rätt kompetenser som vill vara med, kan driva och tänka nytt när framtidens lösningar ska designas.

Joel Tostar, chef på IT-avdelningen.
Joel Tostar, chef på IT-avdelningen.

Den fas som Bolagsverket är inne i innebär bland annat att modern teknik och nya arbetssätt blir en viktig del av framtidens lösningar. Det förändrar hela Bolagsverket som arbetsplats. Joel Tostar, chef på IT-avdelningen förklarar:
– Vi är mitt inne i en teknik- och kulturförflyttning där vi behöver mycket ny kompetens inom många olika områden. Därför förstärker vi nu med flera nya kompetenser och vi söker de som vill vara med och utveckla inte bara det svenska företagandet, utan också hela samhället.

Klicka här för att besöka oss på LinkedIn

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Stor portion av kreativitet och nytänkande
De nya behoven i kombination med användandet av ny teknik förändrar hur Bolagsverket arbetar med system­utveckling. Kreativitet och nytänkande är två nyckelbegrepp. Yvonne Odsberg, systemförvaltare, berättar:
– Jag fungerar som en översättare mellan verksamheten och IT och skapar lösningar utifrån verksamhetens och kundernas behov. Det är ett otroligt roligt och intressant jobb, särskilt då vi har stort eget ansvar och stor kreativ frihet i arbetet.
Även IT-infrastrukturen förändras snabbt och förmågan att koppla ihop infrastrukturen med de applikationer och IT-tjänster som utvecklas är viktig.
– Vi jobbar inte med förvaltning, vi jobbar i spetsen av en snabb utveckling där vi får testa nya komplexa tekniker. Jag lär mig något nytt varje dag, berättar Patrik Westman, IT-arkitekt.
Både Patrik och Yvonne lyfter också fram den goda stämningen som finns både i de egna teamen och inom Bolagsverket som helhet.
– Hos oss är teamet viktigt och att vi kan ha roligt samtidigt som vi löser våra utmaningar. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling – jag har själv gått från att vara trainee till IT-arkitekt, på relativt kort tid. Bolagsverket ger oss den typen av utvecklingsmöjligheter, säger Patrik Westman.

Bolagsverket

#viärbolagsverket – Bolagsverket skapar förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Vi har moderna lokaler i Sundsvall och har drygt 600 anställda på flera platser i landet. Vi arbetar ständigt med att utveckla arbetsmiljön, har hälsa i fokus och generösa förmåner. Hos oss arbetar vi med agila arbetssätt där vi vill utvecklas och ha roligt tillsammans.

bolagsverket.se

Utveckla framtidens digitala samhällsbyggande på Peab!

Hanna Gregersen, leverans­koordinator, Jenny Larsson, business intelligence-analytiker och Erik Nilander, bitr. chef Informationssystem på Peab. Foto: Johan Marklund
Hanna Gregersen, leverans­koordinator, Jenny Larsson, business intelligence-analytiker och Erik Nilander, bitr. chef Informationssystem på Peab. Foto: Johan Marklund

Peab genomgår en snabb och genomgripande transformation, där allt fler processer digitaliseras. Det ger spännande karriärmöjligheter för IT-specialister som vill arbeta i en dynamisk och kreativ miljö och vara med och utforma framtidens innovativa samhällsbyggande.

Peab är en av Nordens ledande aktörer inom samhällsbyggande och verksamheten vilar på fyra affärsområden: Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Idag sker en snabb digitalisering inom samtliga områden, med konsolidering och utveckling av olika systemlösningar och processer. För att kunna skapa kraft i den pågående transformationen har Peabs kompetens och resurser inom området nyligen samlats i en organisation.
– Det är en väldigt spännande tid för IT-specialister att komma till Peab nu. Byggbranschen har legat lite efter en del andra sektorer i digitalisering, men nu händer det mycket här på Peab. Vi ligger i framkant för att utveckla nya lösningar och det lockade mig att få vara med och påverka utvecklingen framåt, berättar Erik Nilander, bitr. chef Informationssystem på Peab.

Är du sugen på nytt jobb? Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Samhällsnytta
Erik, som är civilingenjör i botten och har lång erfarenhet av banksektorn, bland annat inom projektledning, affärsutveckling och ledarskap, kom till Peab 2019. Det är ett beslut han inte ångrar.
– Peab är ett stort och ledande bolag och det är väldigt kul att få arbeta med att samordna digitaliseringsresan i hela verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv. Många av Peabs projekt spänner ju över mycket lång tid. Vi har tagit fram en digitaliseringsstrategi som vi nu verkställer, vilket påverkar hela företaget. Det finns en stark och tydlig samhällsnytta i det vi gör, framhåller han.
Erik får medhåll av sina kolleger Jenny Larsson och Hanna Gregersen, som också de lyfter fram att det är en väldigt dynamisk utveckling som Peab nu genomgår inom IT. Jenny, som är utbildad civilekonom, har arbetat i en rad olika roller under sina tio år på Peab, exempelvis junior controller, business controller och inköpscontroller. Sedan ett drygt år tillbaka arbetar Jenny som business intelligence-analytiker, där hon bland annat tar fram rapporter som är konsoliderade för hela koncernen.
– Jag drogs till Peab för att det är ett stort företag med många karriär­möjligheter. Min egen karriär här är ett bra exempel på hur det går att pröva sina vingar i olika roller och avancera internt. Det finns ett nära och välfungerande samarbete mellan olika funktioner och man bygger snabbt upp ett kontaktnät, något som gör jobbet ännu mer stimulerande och roligt, berättar hon.

Satsar på medarbetare
Hanna, som är utbildad webbutvecklare, började på Peab för 2,5 år sedan, först som supportansvarig och därefter som integrationsutvecklare. När hon för ett drygt år sedan fick erbjudande om att kliva in i rollen som leverans­koordinator tvekade hon inte.
– Det är en fantastisk chans och ett jätteroligt jobb med ständigt nya utmaningar. Jag upplever att man på Peab får möjlighet att redan tidigt i sin karriär axla ansvarsfulla roller. Peab satsar på sina medarbetare, med mycket internutbildning och annan kompetensutveckling. Man får stöttning och uppmuntran att bredda sig och utvecklas professionellt, säger hon.

Prestigelöst och personligt
Peab söker nu nya drivna och engagerade medarbetare till flera IT-relaterade verksamheter. Här får du som gillar nya utmaningar chans att vara med och driva digitalisering i Peab i en kreativ och dynamisk miljö. Det finns behov av IT-kompetens över ett brett spektrum, från exempelvis utvecklare till BI-analytiker, testare, arkitekter och projektledare.
– De personliga egenskaperna är viktigare än exakt vilken formell bakgrund man har. Man ska tycka om att ta eget ansvar och utvecklas, säger Jenny och fortsätter:
– Peab är en prestigelös arbetsplats med en stark kultur, och trots att det är ett stort företag känns det väldigt personligt. Vi har dessutom mycket bra förmåner, bland annat i form av friskvård, och det går att hitta balans mellan arbete och fritid.
Hanna instämmer.
– Här är man inte bara en i mängden. Man blir sedd och har hela tiden chans att vara med och påverka. Alla våra medarbetare är lika viktiga, oavsett om man är ung och nyutbildad eller har varit här länge och har en ledande roll. Det gör att man snabbt kommer in i gänget och känner sig hemma!

Är du sugen på nytt jobb? Klicka här föra att se våra lediga tjänster

PEAB

I mer än 60 år har Peab bidragit till att bygga det svenska samhället. Verksamheten startade 1959 och idag är Peab ett av Nordens ledande samhällsbyggnadsföretag, med 15000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Verksamheten vilar på fyra ben: Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling, och trots sin storlek värnar Peab om den lokala förankringen.

Vill du veta mer om Peab och vilka karriärmöjligheter som finns för dig, läs mer på peab.se

Nyutveckling och omväxling på PRV

Annika Braddon, chef för enheten verksamhetsutveckling och Jimmie Femzén, chef för enheten för teknisk arkitektur och system­utveckling på PRV. Foto: Gonzalo Irigoyen
Annika Braddon, chef för enheten verksamhetsutveckling och Jimmie Femzén, chef för enheten för teknisk arkitektur och system­utveckling på PRV. Foto: Gonzalo Irigoyen

I PRV:s digitaliseringsresa genomsyrar IT allt. Här finns stora möjligheter att påverka i de stora processerna.
– Vi står i startgroparna till en ny epok, det är mycket spännande som kommer att hända den närmaste tiden, säger Annika Braddon, chef för enheten verksamhetsutveckling.

Annika Braddon är systemvetare i botten och har jobbat på PRV i ett år. Hon har ansvar för PRV:s verksamhets- och processutveckling och jobbar just nu med att få till ett helhetstänk kring myndighetens processer och projekt- och förvaltningsstyrning.
– IT är en bottenplatta och genomsyrar hela organisationen. I vår digitaliseringsresa försöker vi att lyfta vår verksamhetsutveckling så att den blir tvärfunktionell, säger hon.
Att PRV är en liten myndighet innebär att förändringar går relativt snabbt att genomföra och att medarbetarnas möjlighet att påverka är stor. I det spelar också kompetensutveckling en stor roll.
– Vi har tagit fram en plan för hur vi ska lyfta oss kompetensmässigt och hänga med i vår digitalisering. Vi vill jobba mer agilt och certifierar oss inom till exempel IT- och verksamhetsarkitektur, säger Annika Braddon.

Följ oss på LinkedIn

Öppet klimat
Hon rekommenderar PRV som arbetsplats.
– Det är lätt att få sin röst hörd, det är en tillåtande kultur och ett öppet klimat. Det finns stor chans att påverka och göra skillnad, och det är en jätteviktig faktor för mig, att man kan göra avtryck och driva förändring.
Jimmie Femzén är i civilingenjör och lärare i botten och har jobbat på PRV i elva år. Han är nu chef för enheten för teknisk arkitektur och systemutveckling.
– Vi särskiljer oss genom att vi är en mindre IT-avdelning; det ger möjlighet att jobba med många olika delar i utvecklingsprocessen. Du kan bredda dig och testa olika funktioner, gå mot ledarhållet eller IT-arkitektur eller DevOps eller mer mot olika delar kring systemutveckling, till exempel front-end eller mer back-end, säger han.

Nyutveckling centralt
Han fortsätter:
– Man sitter inte bara med buggar och systemförvaltning utan vi jobbar agilt och tvärfunktionellt med nyutveckling också.
Att jobba på en myndighet ger många möjligheter.
– Vi får se all den senaste tekniken innan andra ser den och vi hjälper samhället att bli mer innovativt med våra digitaliseringssatsningar. Det är en spännande resa att vara med på.

Följ oss på LinkedIn

PRV

Avdelningen för digitalisering och utveckling arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, löpande IT-drift och systemutveckling. Karriärföretagen är de 100 arbetsgivare i Sverige som årligen utses vara attraktivast att göra karriär på för studenter och yrkesverksamma – PRV är utnämnt till ett av karriärföretagen. PRV har kontor i Stockholm och Söderhamn.

www.prv.se

Hållbarhet och innovation i fokus på Sweco

Maria Barikan, konsult på Sweco Digital Services. Foto: Johan Marklund
Maria Barikan, konsult på Sweco Digital Services. Foto: Johan Marklund

Satsning på kompetensutveckling, bra företagskultur och IT i framkant – på Sweco möter dagens kompetenser framtiden.
– Sweco har alltid hållit hållbarhetsfrågan högt och nu med hjälp av digitaliseringen kan vi lägga i en ny och högre växel, säger Kristofer Sjöholm, hållbarhetschef på Sweco Digital Services.

På Sweco finns ett särskilt hållbarhetsråd med en chef för varje division. Kristofer Sjöholm är en av dem.
– Jag vet att många som jobbar med systemutveckling, IT och data också vill vara på en arbetsplats som arbetar för ett hållbart samhälle. Vill man kombinera dessa intressen så tycker jag man söka sig till oss, säger han.

Klicka här föra att upptäcka alla lediga jobb på Sweco

Kristofer Sjöholm, hållbarhetschef på Sweco Digital Services. Foto: Lotta Sjöholm
Kristofer Sjöholm, hållbarhetschef på Sweco Digital Services. Foto: Lotta Sjöholm

Spännande projekt
Under sina sex år på Sweco har han jobbat som projektledare i olika system­utvecklingsuppdrag. Han har varit med och utvecklat den nya webbaserade klimat­optimeringstjänsten ”C3 Carbon Cost Compass by Sweco” som gör det möjligt att redan på ritbordet göra avancerade beräkningar och optimeringar av såväl klimatavtryck som kostnader när byggnader designas.
– Vi kombinerar vår tekniska kompetens med kunskap om hållbarhet och byggande. Vi använder BIM (Building Information Modelling) för att på ett effektivare sätt beräkna sådant som tidigare tog lång tid att göra manuellt, säger Kristofer.

Fria händer
Och just BIM är Maria Barikan expert på. Hon kom till Sweco för ett halvår sedan. Just nu jobbar hon som konsult i ett projekt för ett fastighetsbolag.
– Jag har fått fria händer att testa programvaror. Det är superkul när man får vara kreativ och innovativ, säger hon.
Maria upplever att det finns stort utrymme för kompetensutveckling.
– Det är en av anledningarna till att jag sökte mig hit. Om man som nyutexaminerad vill hamna på ett företag där man verkligen får utvecklas rekommenderar jag Sweco. Men det passar även den med erfarenhet; här får man många kompetenta kollegor att byta erfarenheter med.

Stor mångfald
Kristofer Sjöholm betonar att det finns en stor bredd inom företaget.
– Vi är specialister på all IT och systemutveckling som rör samhällsbyggnad och geodata, vilket gör att vi har något av en egen nisch. Det tillsammans med storleken och bredden av kompetenser gör Sweco till en intressant arbetsplats.
Men också företagskulturen lockar.
– Det är en härlig miljö, med trevliga och inbjudande kolleger, stor mångfald och bra stämning. För mig är de här ”mjuka” värdena viktiga, samtidigt som det är spännande att Sweco är ett företag i framkant när det gäller IT och data, säger Maria Barikan.

Klicka här föra att upptäcka alla lediga jobb på Sweco

Sweco

Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara.

www.sweco.se/karriar

Självledarskap och flexibilitet på Kronofogden

Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen hos Kronofogden.
Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen hos Kronofogden.

En halvdag i veckan för kompetensutveckling, flexibla arbetsformer och möjlighet att jobba från var som helst i Sverige – Kronofogden satsar stort på sina medarbetare.
– Vi har ett stort ansvar att själva styra och ha inflytande över arbetet, och det finns utrymme att prova nya saker, säger Nebojša Mitrović, områdesarkitekt på IT-avdelningen.

Nebojša Mitrović, som nyligen började sin tjänst som IT-arkitekt, arbetar för Kronofogden från Jönköping. Satsningen på flexibla arbetsformer var en av sakerna som lockade.
– Att man kan styra sin arbetstid till viss del själv rimmar väl med mitt liv och min familjesituation. Balans mellan arbete och fritid är en prioriterad fråga inom Kronofogden, säger han.

Jobba med oss på Kronofogden. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Ser helheten
På Kronofogden jobbar Nebojša Mitrović bland annat med att se till att verksamhetens behov av IT-lösningar säkerställs. Som områdesarkitekt har han en viktig roll i utvecklingsarbetet.
– Med utgångspunkt i våra övergripande mål och strategier hjälper jag till att säkerställa att vi har rätt teknik och säkerhetsnivå inom Kronofogden. Det ingår i en IT-arkitekts ansvar att kunna se helhetsperspektiven och omsätta dessa till krav på teknik och säkerhet. Kronofogden är nu inne i en expansiv plan när det gäller att utvidga sina e-tjänster mot medborgarna, och då är det viktigt att säkerhetsaspekten följer med i det arbetet.

Gör samhällsnytta
Nebojša Mitrović tycker också att det gör arbetet extra meningsfullt att jobba på en myndighet som gör samhällsnytta.
– Kronofogden har ett viktigt samhällsuppdrag, att se till att Sverige har en fungerande kredit- och betalmarknad och att folk inte hamnar i onödigt hög skuldsättning; Kronofogden gör mycket proaktivt arbete.
Karriärsmöjligheterna är goda inom Kronofogden. Satsningen på kompetensutveckling är stor.
– Vi har en halvdag i veckan reserverad för kompetensutveckling, och mitt intryck är att man brukar få ett ja på att gå olika kurser. Det är väldigt kul, säger Nebojša Mitrović.

Hög kompetens
Medarbetarnas inflytande på arbetet är stort.
– Självledarskap är ett nyckelord, och arbetsgivaren har ett stort förtroende för oss, så det finns utrymme att prova på nya saker.
Utbytet med kollegor är också viktigt.
– Vi är en stor skara med väldigt kunniga medarbetare på IT-avdelningen – här finns en hög kompetens. Även fast många jobbar från olika orter finns en stor hjälpsamhet kolleger emellan, och man är väldigt prestigelös. Jag är hedrad över att få vara en del av laget på Kronofogden.

Jobba med oss på Kronofogden. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Kronofogden

På Kronofogden finns närmare 200 medarbetare som arbetar med IT-utveckling. Det pågår en mängd olika projekt, som handlar om allt ifrån att ersätta äldre och komplexa system till projekt med automatiseringsfokus och moderna e-tjänster för medborgarna. Medarbetarna på Kronofogdens IT-avdelning har möjlighet till flexibla arbetsformer – du kan arbeta hemma och på något av Kronofogdens kontor som finns över hela landet.

www.kronofogden.se

Utveckla framtidens industri med Sandvik

Johanna Alkberg, director enterprise architecture and digital transformation services på Seco Tools. Foto: Henrik Mill
Johanna Alkberg, director enterprise architecture and digital transformation services på Seco Tools. Foto: Henrik Mill

Med sin ledande position på marknaden och revolutionerande teknik är Sandvik med och leder utvecklingen av den moderna industrin. Här smälter det fysiska och det digitala samman och skapar nya värden.

På Sandvik produceras såväl maskiner och verktyg som tjänster och tekniska lösningar för bland annat tillverkande företag och gruv- och anläggningsindustrin. Det anrika företaget, som grundades i Sandviken utanför Gävle för 160 år sedan, är idag en global koncern och en ledande aktör i digitaliseringen av industrisektorn.
Inte långt från Sandviken, i Ockelbo, sitter Johanna Alkberg. Som director enterprise architecture and digital transformation services på Seco Tools, en division inom Sandvik Machining Solutions, har hon ett globalt ansvar för att bidra till ditaliseringen inom företaget men också att ta fram nya digitala lösningar för kunder. Det sistnämnda inkluderar bland annat att ta fram lösningar som bidrar till förbättrade processer, ökad lönsamhet och mer hållbara lösningar.
– En av våra innovationer som nu mynnat ut i ett flertal projekt har potential att revolutionera hela tillverkningsindustrin – riktig industri 4.0, säger Johanna.
Innovationen kallas Data matrix och är en satsning på att möjliggöra en hög grad av spårbarhet och datainsamling på individnivå genom hela livscykeln hos deras produkter. Tekniken används internt för att identifiera förbättringsmöjligheter i den egna produktions­cykeln, optimera outputen och minimera spill. Och även externt för att säker­ställa att deras kunder kan optimera sina tillverkningsprocesser och få ut maximal nytta av sina verktyg.
– Genom denna spårbarhet och datainsamling har vi öppnat en port till helt nya möjligheter och användningsområden. Exempelvis bidrar det till utökad och förbättrad kapabilitet för omslipning och återanvändning och enklare och renare återvinning för båda parter, säger hon.
I ett annat projekt används advanced analytics och machine learning för att förutspå marknadens efterfrågan på Sandviks verktyg och lösningar.
– Ett jättelyft och ett bra exempel på hur teknik kan appliceras på vår industri för att förbättra genom hela kedjan för nöjdare parter, framför allt kunderna i slutändan.

Bli en av oss. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Smälter samman it och produktion
På divisionen Sandvik Coromant i Gimo ansvarar Björn Molin, manager digital platform, för att utveckla digitala plattformar för produktion. Det sker till stor del i en internationellt uppmärksammad teknikpark där industri 4.0-teknik testas i olika tillämpningar, genererar information och skapar nya värden. Anläggningen har beskrivits som ett lighthouse för den globala utvecklingen av World Economic Forum.
– Vi arbetar i gränslandet mellan OT och it, kan man säga. Vi arbetar både maskinnära och med enterprise architecture för att föra samman det fysiska med det digitala. Vi använder mycket templates och modeller för att simulera arbeten på fabriksgolven, generera information och göra den begriplig. Därigenom kan vi skapa nya applikationer, utöka användandet av molnet, med mera, säger Björn.
– Utmärkelsen från World Economic Forum var såklart en fjäder i hatten, men det finns fortfarande mycket att göra inom det här området, säger Björn.

Utvecklar både individ och omvärld
It-arbetet inom Sandvik är alltså både stort och brett och globalt sett arbetar idag 1000 personer med it. Och fler behöver de bli. Bland annat efterfrågas kompetenser inom automation, integration, systemutveckling, arkitektur och säkerhet.
– Vi behöver personer och kompetenser som förmår koppla ihop allting. Vår kunskap och information ska hänga ihop med andra företag och det kräver människor som har förmågan att tänka större, säger Johanna.
– Det finns stora möjligheter att utvecklas inom många nya områden, som till exempel digitalisering, vilket är under utveckling och uppbyggnad, säger Björn.
Koncernen har också en tydlig ambition att göra skillnad, med engagemang kring människan och vår omgivning. Även här finns stora möjligheter att påverka, menar Johanna och Björn.
– Vi vill ligga i framkant även här. Vi är bland annat med i Science Based Targets Initiative som handlar om att reducera växthusgaser med faktabaserad approach, säger Johanna.
– Vi kan sätta press på våra leverantörer och ta fram lösningar som får en enorm spridning i världen. Så det man gör här kan få en enorm slagkraft, säger Björn.

Björn Molin, manager digital platform på Sandvik Coromant.
Björn Molin, manager digital platform på Sandvik Coromant.

Bli en av oss. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Sanvik

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 37000 anställda. Verksamheten är baserad på unik kompetens inom materialteknik, omfattande kunskap om industriella processer och nära samarbete med kunder. Vi är världsledande inom verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning, lösningar och tjänster för gruv- och anläggningsindustrin samt avancerade produkter för industriell värmning. Sandvik grundades 1862 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

www.home.sandvik

Historisk IT-satsning hos Transportstyrelsen

Christofer Kärrdahl, strateg och Therese Johansson, IT-arkitekt på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Christofer Kärrdahl, strateg och Therese Johansson, IT-arkitekt på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström

Ett nytt vägtrafikregister för 1,8 miljarder med en implementeringstid på tio år skapar helt unika möjligheter inom IT-området. Nu nyanställer Transportstyrelsen 200 personer de kommande åren för att ro implementeringen i land.
– Det är inte varje dag man snubblar över en så rolig utmaning, säger Ingrid Cherfils, avdelningsdirektör.

Vägtrafikregistret skapades tidigt 1970-tal och används av en mängd aktörer, bland annat privatpersoner, myndigheter och försäkringsbolag. Ingrid Cherfils är programchef för projektet och ser att arbetet med det nya registret är en unik möjlighet.
– Det är ett av Sveriges viktigaste register, men livslängden börjar ta slut. Vi har chansen att bygga något som är mycket bättre både för oss själva och kunden. Det ska inte bli en utvecklad kopia av det gamla, utan vi strävar efter att bygga något helt nytt som tar höjd för bland annat digitaliseringen.
Therese Johansson är IT-arkitekt och ska hålla siktet på helheten i projektet.
– IT har genom årtionden genomgått olika faser med olika tankesätt utifrån vad man haft för teknik och förutsättningar. Idag lever vi med en bred skala av väldigt olika typer av utformningar, allt ifrån stordatortankesättet till alla de delar som avspeglas idag när man pratar om till exempel microservices. Utmaningen är att se helheten och vilka typer av funktioner vi ska ha, säger hon.

Vill du jobba med IT på Transportstyrelsen? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Ingrid Cherfils, avdelnings­direktör på Transportstyrelsen. Foto: Liza Simonsson
Ingrid Cherfils, avdelnings­direktör på Transportstyrelsen. Foto: Liza Simonsson

Spännvidd på lösningar
Hennes jobb är att hela tiden titta på målet och riktningen.
– Jag triggas av att vi ser att vi har ett nuläge, och vi ska göra en förflyttning, hur gör vi för att ta oss till det nya? Om man jämför med hur systemutveckling och IT-arkitektur fungerade när man gick från analogt till automatiserade flöden, så började man ofta från ett blankt papper. Så är det inte nu, utan vi har en spännvidd på lösningar och utmaningen är att steg för steg leverera nytta med ett gemensamt sikte, säger Therese Johansson.
Kollegan Christofer Kärrdahl är strateg på myndigheten.
– Det är jätteviktigt för oss att titta i kristallkulan och veta vilka förändringar som är på gång, gällande lagstiftningar till exempel, men också tänka lite längre. Vad är det för samhällsutveckling som vi ser framför oss som vi behöver ta höjd för? Det är gammal teknik, det har gått lång tid sedan vi gjorde föregående lyft. Det vi gör nu ska hålla minst lika länge, då måste vi tänka långsiktigt, säger han.

Har nybyggaranda
Vad är det roligaste med projektet?
– Komplexiteten. Jag är övertygad om att vi kommer att fixa det här och göra något som är bättre och mer funktionellt i framtiden. Det triggar mig, jag kittlas att få vara med och förändra, säger Christofer Kärrdahl.
Transportstyrelsens IT-avdelningar finns huvudsakligen i Örebro. I år ska 100 personer anställas, och ytterligare 100 nästa år. Det handlar om bland annat arkitekter och utvecklare, och man vill få in både juniora och erfarna sådana.
– Vi vill ha personer som är drivna och har nybyggaranda. Här finns en möjlighet att komma med sina kompetenser och kunskaper och ha ett externt perspektiv. Vi kommer att jobba agilt och värdeskapande i team tillsammans med andra kompetenser på myndigheten. Att själv vara med och påverka utvecklingen är en stor chans, säger Ingrid Cherfils.
Christofer Kärrdahl håller med.
– Det finns ju få högskolekurser i vägtrafikregister, så vi behöver också plocka personer ur vår egen organisation och fylla luckor. Det finns en möjlighet att växa in i verksamheten underifrån. Det är viktigt att vara med i nybyggarandan och kunna höja blicken och tänka bortåt, ifrågasätta invanda sanningar, säger han.

”Smäller högt”
Therese Johansson har jobbar på Transportstyrelsen sedan 2003 och stortrivs.
– Det finns så oerhört mycket att lära sig hela tiden, det här är en bra plats om man inte vill stå still utan ständigt kunna utvecklas och göra nya saker. Man kommer in i nya sammanhang och situationer och har aldrig tråkigt, säger hon.
Transportstyrelsen värnar också om medarbetarna, och deras balans mellan arbete och fritid, bland annat genom möjligheten att delvis jobba på distans.
– Det här är en komplex och bred organisation med stora möjligheter för medarbetarna att utvecklas inom olika områden. Och har man dessutom varit med och byggt ett helt nytt vägtrafikregister så smäller det ganska högt i IT-världen, säger Ingrid Cherfils.

Vill du jobba med IT på Transportstyrelsen? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Transportstyrelsen

Hos Transportstyrelsen får du chans att skapa och modernisera unika system. Miljontals medborgare, företag och organisationer är beroende av oss dygnet runt, året om. Vi är över 300 medarbetare på it-avdelningen med en central roll inom Transportstyrelsen och som utgör ett viktigt strategiskt och operativt stöd för all verksamhet oavsett om det är till sjöss, på land eller i luften.
Hos oss använder vi den senaste tekniken där du och din förmåga att hitta lösningar bidrar till utvecklingen. Vi har ett arbetsklimat där dina idéer får ta form. Vi arbetar agilt, involverar medarbetarna och driver utvecklingen tillsammans.
Här är det enkelt att bli inspirerad och motiverad, prova på nya arbetsuppgifter och arbetssätt. Projektet med det nya vägtrafikregistret är det största i myndighetens historia.
Välkommen att bli en i vårt lag!

www.transportstyrelsen.se

Utvecklar framtidens hållbara transportlösningar

Dimitris Baltas, backendutvecklare och Ingrid Brinkenberg, Java-applikationsutvecklare på Volvo Group Connected Solutions. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Dimitris Baltas, backendutvecklare och Ingrid Brinkenberg, Java-applikationsutvecklare på Volvo Group Connected Solutions. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Volvo Group Connected Solutions är en global organisation inom Volvo­koncernen som leder utvecklingen av koncernens uppkopplade tjänster och lösningar. Organisationen är också en arena för skapandet av innovativa tjänster tillsammans med kund, partners och andra bolag inom Volvokoncernen. Här utvecklas spjutspetsteknik och hållbara transportlösningar som bidrar till att transformera samhället.

Ingrid Brinkenberg är ursprungligen biolog och ägnade sig åt forskning innan hon skolade om sig till dataingenjör. För fyra år sedan, direkt efter examen, fick Ingrid ett konsultuppdrag på Volvo Group Connected Solutions. Två år senare övergick konsultrollen i en anställning.
– Det som lockade mig var möjligheten att få vara med och utveckla uppkopplade lösningar som bidrar till effektivare transporter med minskad påverkan på samhälle och miljö, samt att arbeta i en organisation som befinner sig i teknikutvecklingens framkant med en molnbaserad infrastruktur och en fullt ut agil organisation, säger Ingrid Brinkenberg, Java-applikationsutvecklare på Volvo Group Connected Solutions.

Klicka här för att läsa mer om karriärmöjligheter på Volvo Group

Agila team
Redan under studietiden fick hon höra att Volvo är ett företag som är bra på att ta hand om sina medarbetare, bland annat genom att erbjuda mycket frihet under ansvar och en anda av hjälpsamhet som genomsyrar hela verksamheten.
– Jag ingår i ett självorganiserande agilt team som tar egna beslut och strukturerar vårt eget arbete. Mitt team har bland annat utvecklat den kod som sköter aktiveringen av uppkopplade tjänster för alla typer av Volvos produkter. Vi är ett stort team med olika subgrupper som servar hela koncernen med olika typer av uppkopplade lösningar, vilket innebär att mitt team har ett stort nätverk som spänner över hela Volvokoncernen, säger Ingrid Brinkenberg.
Hon uppskattar särskilt att projektarbetet struktureras i sprintar, vilket innebär att teamet arbetar med ett uppdrag i två veckor för att därefter göra en delleverans och få snabb återkoppling från beställaren.
– Många associerar Volvo med hårdvara, men vi är i också ett mjukvaruföretag. När jag kom hit överraskades jag av att hela kedjan är uppkopplad, oavsett typ av fordon. Volvo är en arbetsgivare som är bra på att synliggöra varje individs styrkor och ge dem möjlighet att utvecklas inom sina styrkeområden. Jag har exempelvis fått prova på rollen som Scrum Master, vilket var en jättespännande utmaning. Volvo är ett företag med en stark vision kring vad vi vill uppnå, men även en tydlig bild av hur vi ska nå dit, säger Ingrid Brinkenberg.

Uppkopplade lösningar
– Jag sökte mig till Volvo eftersom jag visste att det är en verksamhet som ligger i framkant vad gäller uppkopplade lösningar, ett område som jag var nyfiken på och ville fördjupa mig inom, säger Dimitris Baltas, backendutvecklare på Volvo Group Connected Solutions.
Han har sina rötter i Grekland och flyttade till Sverige 2018 efter att ha genomgått en mastersutbildning i Computer Science. Dimitris har också en bakgrund som matematiker. Som backendutvecklare fokuserar han både på att utveckla nya och underhålla befintliga uppkopplade lösningar till produkter från hela Volvokoncernen.
– En faktor som gör mitt jobb så utvecklande är att jag får vara med och skapa digitala lösningar som underlättar människors vardag globalt. Jag gillar också att Volvo är ett företag som ständigt strävar framåt och aldrig lutar sig tillbaka. En viktig drivkraft i vårt arbete med uppkopplade lösningar är att kontinuerligt förbättra våra befintliga system och att utveckla nya lösningar som kan tillföra ännu mer värde till slutanvändaren och samhället, säger Dimitris Baltas.

Analyserar data
De senaste månaderna har han arbetat med att utveckla ett system som tar emot data från uppkopplade fordon, och sedan skickar den vidare till infrastruktursystem för att göra det möjligt för kunderna att se ett antal affärsparametrar i realtid, såsom serviceunderhåll, aktuell fordonsplats, fordonsbränsleförbrukning, planering av rutter, och larm.
– Det känns bra att den kod jag skriver verkligen gör skillnad och tillför mervärde för våra kunder. Att utveckla uppkopplade lösningar på Volvo är ett väldigt konkret och givande arbete i teknikutvecklingens absoluta frontlinje, säger Dimitris Baltas.

Klicka här för att läsa mer om karriärmöjligheter på Volvo Group

Volvo Group Connected Solutions

Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. Volvo Group Connected Solutions är en global org­anisation inom Volvokoncernen som leder utvecklingen av koncernens uppkopplade tjänster och lösningar.

www.volvogroup.com

”Det här är ett företag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter”

Philip Höög, produktägare inom IT och Niki Addibpour, scrum master på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen
Philip Höög, produktägare inom IT och Niki Addibpour, scrum master på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen

Att få jobba med ny teknik och samtidigt vara en del av en viktig samhällsfunktion lockade Niki Addibpour och Philip Höög till PostNord. Idag känner de både stolthet och glädje över att vara en del av en koncern som hela tiden strävar efter att ligga i framkant.

E-handeln och paketvolymerna fortsätter att öka. Niki Addibpour och Philip Höög jobbar med de senaste teknikerna i en bransch som genomgår stora förändringar. Att de befinner sig i händelsernas centrum är något som de blir påminda om så gott som dagligen.
– Vi arbetar väldigt nära själva driften. När vi utvecklar något har det en direkt påverkan på slutresultatet för kunden. Vilket är väldigt spännande och ger en tyngd åt vårt arbete, säger Philip Höög, produktägare inom IT på PostNord.

Jobba med IT på PostNord. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Viktig samhällsfunktion
Efter en examen i företagsekonomi och systemvetenskap valde han att söka sig till PostNord.
– För mig var det viktigt att jobba med något som ger ett kännbart värde. Jag tycker att PostNord är ett företag som har en väldigt viktig funktion. Här är jag ett kugghjul i ett stort system som producerar något som alla kan relatera till, säger han.
Under de två år som han har varit på företaget har han fått möjlighet att utvecklas i den riktning han vill.
– Både med min närmsta chef och i organisationen i övrigt har jag kunnat prata om mina kortsiktiga och långsiktiga mål och jag har även fått det stöd som behövs för att kunna uppnå dem, säger Philip Höög.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Även Niki Addibpour, som har en examen i affärssystem och tjänstedesign från Stockholms universitet, har känt av de karriär- och utvecklingsmöjligheter som företaget erbjuder. Hon började som utvecklare på PostNord men arbetar idag som scrum master.
– Jag sökte mig till PostNord för att det kändes tryggt att tillhöra en verksamhet som jag kände väl till. Under de två år som jag har varit här har jag fått möjlighet att testa olika roller och jag har nu hittat något som jag trivs jättebra med. Det här är ett företag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter vilket jag uppskattar, säger hon och berättar att hon under sina tonår arbetade extra på PostNord som terminalarbetare.
Hennes roll som scrum master innebär bland annat att hon samordnar, planerar och ser till att utvecklarna i hennes team får de allra bästa förutsättningarna att nå uppsatta mål.
– Min roll är väldigt rolig. Jag upplever att den är lite mjukare än många andra IT-roller. Eftersom vi arbetar i tvärfunktionella team samarbetar jag dagligen med många olika människor med olika kompetenser, säger Niki Addibpour.
Även i Philip Höögs roll som produktägare är samordning och projektledning central. I stora drag ser han till att det alltid finns en uppdaterad roadmap och att prioriteringarna blir rätt.

Agil miljö och senaste tekniken
De är båda överens om att det agila arbetssättet med korta cykler och snabba feedbackloopar är en spännande och stimulerande miljö att arbeta i. När marknaden förändras kan de snabbt ställa om sina mål. Att de dessutom får chans att arbeta med den senaste tekniken är ytterligare en faktor som gör jobbdagarna roliga.
– Ska PostNord vara lönsamt i framtiden måste vi ligga i framkant teknologiskt. Det är så vi kan hantera de utmaningar som vi har framför oss. Och därav är IT en extremt stor och viktig del av PostNords verksamhet, säger Philip Höög.
För att hänga med i den stora omställningen som bland annat drivs på av e-handeln och ökande konkurrens omdefinieras PostNords hela IT-landskap. Gamla tekniker ersätts med bland annat containerbaserade lösningar och integrationstekniker som till exempel Kafka. För dataanalys i molnet används verktyg i framkant som machine learning. Allt ska vara molnbaserat och processerna ska inte bara vara stabila utan även automatiskt kunna skala upp för att möta volymökningar.

Stort miljöfokus
Med hjälp av den senaste tekniken kan PostNord även ligga i framkant när det gäller hållbarhet.
– För mig personligen är det här viktigt. Sedan 2009 har PostNord minskat sina koldioxidutsläpp med 40 procent och vi ska vara helt fossilfria till 2030. Det tycker jag är ytterligare en sak som gör PostNord till en attraktiv arbetsgivare. Jag kan med stolthet säga att jag jobbar på ett företag som anstränger sig på den fronten, säger Niki Addibpour.

Jobba med IT på PostNord. Klicka här för att se våra lediga tjänster

PostNord

Vi gör vardagen enklare. PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2020 hade koncernen cirka 28000 anställda och en omsättning på 38,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

Besök oss på www.postnord.com