Alla inlägg av viktorwallen

Agil it tar Electrolux till digitaliseringens framkant

Anders Öhrling och Souha Hmissi på Electrolux. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anders Öhrling och Souha Hmissi på Electrolux. Foto: Gonzalo Irigoyen

Globala och multikulturella Electrolux flyttar fram gränserna för sina många olika affärs-områden genom innovativ och ambitiös databehandling och datateknik. Möjligheterna för it-medarbetare är enorma och det finns alltid något nytt att lära sig och uppleva.

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsapparater. Företaget ligger i den digitala och tekniska utvecklingens framkant, vilket medför en intressant och inspirerande miljö för medarbetare inom it och data. Tunisiska Souha Hmissi är en av dessa medarbetare, och hon ansökte om en position inom data science hos Electrolux direkt efter sin examen som ingenjör inom teknisk datavetenskap, sent 2017.
– It inom ett stort företag som Electrolux är extremt varierat och intressant. Det faktum att det är ett multikulturellt och mycket mångfacetterat företag innebär att it finns integrerat i allt från finanssektorn till marknadsföring, tillverkning och kvalitetssäkring, så det finns alltid något nytt att lära sig och utforska, säger hon.
Anders Öhrling, linjechef, nickar medhåll till Souhas kommentarer. Han har arbetat för Electrolux sedan 2010 efter att ha varit verksam som konsult i några år, och idag leder han teamet European Customer and Consumer Services.
– Jag arbetar med europeisk och global affärsutveckling, vilket ofta inkluderar att lansera och implementera stora applikationer för att förse våra affärsområden med nödvändig teknologi. Electrolux it är helt integrerad med affärsteamen och den digitala processen baseras på agila och leana utvecklingsprocesser. Det är en intressant och innovativ miljö med helt autonoma och bemyndigade team.

”Learning by doing”
Anders betonar att en sak som attraherade honom med Electrolux var de många möjligheterna till fortbildning och att göra karriär. Electrolux har en uttalad policy vad gäller att uppmuntra sina medarbetare till att regelbundet prova helt nya positioner och projekt.
– Oavsett om du vill arbeta i Europa, Asien eller Nordamerika, och oavsett om du vill vara specialist, generalist eller ha en ledarskapsposition, finns det en unik väg att gå här. Vi tror på ”learning by doing”, och ju fler utmaningar du tar dig an, desto mer kommer du att växa. Det är något som tilltalar yngre it-medarbetare i synnerhet.
Souha fick uppleva denna policy då hon först kom till företaget som trainee, och genast fick fötroendet att hantera flera viktiga ansvarsområden.
– Electrolux it-enhet är en lean organisation, så du får snabbt ansvaret att hantera saker på egen hand, även om du alltid har coachning och stöd. Jag har redan en drivande roll i några stora projekt och har fått privilegiet att lära mig oerhört mycket, väldigt fort. Jag är både nyfiken och spänd på vad nästa projekt kommer att innebära.

Projekt inom databehandling
Att vara ett datadrivet företag istället för ett traditionellt tillverkningsföretag innebär en avsevärd förändring, men Anders framhäver att effektivare system och processer hjälper Electrolux att erbjuda bättre service till sina kunder. Ett exempel på detta är ett databehandlingsprojekt som med hjälp av maskininlärda algoritmer samlar onlinerecensioner av företagets produkter, med syftet att granska konsumenternas uppfattning om såväl produkter som tjänster.
– Det ger oss en översikt över vad vi gör bra och vad vi kan förbättra. Dessutom kan vi utvärdera vilka områden som vi redan har förbättrat och hur. Den här typen av analys kan också användas i förebyggande syfte inom till exempel underhåll av maskiner, för att kunna förutse när olika instrument kommer att gå sönder, förklarar Souha.
Det digitala fältet förändras ständigt, vilket medför att it-organisationen inom Electrolux alltjämt möter nya och spännande utmaningar, särskilt med Internet of Things på lur runt hörnet. Nya utmaningar kräver dock förstklassiga kunskaper, så för att säkerställa att medarbetarnas kompetens är uppdaterad erbjuder Electrolux omfattande möjligheter till fortbildning och utveckling. Med det sagt är det bara delvis de många möjligheterna till att göra karriär eller att kompetensutveckla sig som är avgörande för att medarbetarna stannar kvar inom företaget.
– Electrolux har alltid varit socialt och miljömässigt ansvarstagande, men de senaste fem-sex åren har företaget verkligen satsat stort på att föra upp dessa frågor på dagordningen. Vårt syfte är att förbättra våra kunders liv – Shape living for the better – och vi lever som vi lär. Eftersom jag själv är svensk är det väldigt positivt för mig att kunna arbeta för ett företag med skandinavisk bakgrund, vars värderingar jag kan stå för. I slutänden är det en förmån som inte alla har, avslutar Anders.

Jobba på Electrolux. Se våra lediga tjänster och ansök här

Electrolux Group
Electrolux förbättrar livet för miljontals människor genom att ständigt förnya och förbättra upplevelsen av smak, omsorg och hälsa. Företaget producerar miljoner enheter varje år och har över 50 000 anställda. Redan idag genererar Electrolux massiva mängder data i hundratals system världen runt, från försäljningsverktyg till sensorer i robotar eller smart hemelektronik. Med Internet of Things runt hörnet förväntas dessa datavolymer att växa enormt inom en snar framtid. Det öppnar för spännande och utmanande positioner för nyfikna och drivna it-medarbetare.

Electrolux Group
Tel: 08-738 60 00
www.electroluxgroup.com

Electrolux logotype

Swedbanks mjukvaruutvecklare verkar i gränslandet mellan teknik och affär

David Samuelsson, systemvetare och CPO för daily banking och Christian Edström, CPO för Techstream, Digital Banking. Foto: Thomas Henrikson
David Samuelsson, systemvetare och CPO för daily banking och Christian Edström, CPO för Techstream, Digital Banking. Foto: Thomas Henrikson

Swedbank har kommit långt i sin digitala utveckling, affärsverksamheten och IT-verksamheten är integrerad, vilket innebär att gränserna mellan teknik och kärnverksamhet suddats ut. Som ingenjör på Swedbank arbetar du i en snabbrörlig, kunddriven verksamhet. Du fyller en nyckelroll i Swedbanks erbjudande gentemot kund och får möjlighet att skapa digitala tjänster för miljontals användare.

– Ett viktigt skäl till varför jag valt att jobba på Swedbank i så många år är att jag hela tiden uppmuntrats till utveckling och stöttats i min strävan efter att ta nästa steg. Det har bland annat lett till utlandstjänstgöringar i Indien och Litauen, jobb som systemutvecklare, arkitekt och nu som CPO, Chief Product Owner för Techstream, Digital Banking, säger Christian Edström, civilingenjör med inriktning mot systemvetenskap som arbetat på Swedbank sedan han tog examen 1999. CPO är en ledande roll i den nya agila organisationen.
Swedbank har behov av arkitekter, agila produktägare och många mjukvaruutvecklare med varierande erfarenhet och bakgrund. Tidigare erfarenhet av finansiell IT är absolut inget krav, många mjukvaruutvecklare på Swedbank har en bakgrund i telekomindustrin eller fordonsindustrin. Ingenjörers problemlösande förmåga kommer till nytta på många positioner på Swedbank, bland annat i bankens strategiska analysteam med fokus på finansiell matematik samt i riskorganisationen.

Från traditionell storbank till mjukvaruutvecklare
– Vi har frångått de traditionella beställar/leverantörsrollerna och istället sitter både affärs- och IT-kompetens tillsammans i våra tvärfunktionella utvecklingsteam. Där utgår vi från kundresan, alltså hur kundens drivkraft och beteende ser ut, så att vi kan utforma relevanta digitala tjänster som underlättar kundens vardag och gör det attraktivt för dem att välja Swedbank, säger David Samuelsson, systemvetare och CPO för Daily Banking, vilket innebär att han ansvarar för de team som utvecklar digitala tjänster för kundernas dagliga bankärenden.
– Även om jag hittills har hunnit med tolv olika yrkesroller under mina nitton år på Swedbank så känns det definitivt inte som att jag jobbat här så länge. Banken har genomgått en fantastisk utveckling från traditionell storbank till ett modernt och flexibelt finans- och mjukvaruutvecklingsbolag där kundresan och kundens drivkrafter är utgångspunkten för allt vi gör, säger Christian Edström.
Han uppskattar dels att Swedbank är ett internationellt storföretag med allt vad det innebär vad gäller karriärmöjligheter och dels att banken verkligen tar hand om sina medarbetare. Här finns resurser för att säkerställa att alla medarbetare trivs och utvecklas i sin roll.

Jobba på Swedbank. Se våra lediga tjänster och ansök här

Swedbank
Swedbank har 7,4 miljoner privatkunder i Sverige och Baltikum och cirka 625 000 företags- och organisationskunder. Det gör Swedbank till Sveriges största bank sett till antalet kunder, med en ledande ställning även i Estland, Lettland och Litauen. Hos Swedbank arbetar IT och affär integrerat i en kreativ och snabbrörlig miljö.

www.swedbank.se

Swedbank logotype

Transportstyrelsen påverkar miljoner människors vardag

Mattias Lyrén, it-arkitekt och Maria Karlsson, systemutvecklare på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Mattias Lyrén, it-arkitekt och Maria Karlsson, systemutvecklare på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström

Transportstyrelsen har en mängd samhällsviktiga funktioner, vilket ställer stora krav på dess it-infrastruktur och digitala processer. Det medför en uppsjö spännande utmaningar och stor bredd för myndighetens it-verksamhet.

Är man nyfiken på stora, samhällsviktiga system är Transportstyrelsen en av de tveklöst intressantaste arbetsgivarna. Myndighetens digitala strukturer är komplexa och spänner hela vägen från gamla kärnsystem till modern teknik och funktioner i områdets absoluta framkant.
– Det finns en enorm bredd i verksamheten här, vilket var en av orsakerna till att jag 2014 sökte mig hit efter hela 14 år som konsult. Här behöver vi ha ett helhetsperspektiv för att kunna förstå verksamhetens behov och omsätta dem till lösningar i system. Just nu arbetar vi med en av de största utmaningarna inom it-Sverige, nämligen att förnya ett av våra centrala, äldre system. Det är väldigt spännande, berättar Mattias Lyrén, it-arkitekt på Transportstyrelsen.
Mattias kollega, systemutvecklaren Maria Karlsson, har en snarlik bakgrund – även hon arbetade som konsult under en längre tid innan hon för cirka sex år sedan sökte sig till Transportstyrelsen. Liksom Mattias betonar hon myndighetens bredd och variation som en avgörande orsak till att hon valde att lägga konsultlivet bakom sig.
– Förutom alla engagerande tekniska frågeställningar märker man en stor bredd på själva medarbetarna. Här samsas många olika människor med lika olika bakgrunder. It kan ibland bli ganska stereotypt, men det upplever jag inte här. Dessutom tycker jag att det är roligt att ha ett yrke där jag får jobba med saker som många människor kan relatera till och som har en stor påverkan på vårt samhälle. Det har jag hittat på Transportstyrelsen.

Har ett agilt arbetssätt
Det finns hos Transportstyrelsen en aktiv strävan framåt inom det digitala området, ett måste för alla aktörer som vill hålla sig à jour med utvecklingen. Allt fler funktioner och tjänster automatiseras och lagändringar eller nya behov hos verksamheterna kräver ett bra, rörligt och tydligt samarbete inom organisationen, något som underlättas av verksamhetens agila arbetssätt. Några exempel på löpande projekt är automatisering samt digitalisering av blanketter och konsumenttjänster. Ett annat projekt som pågår rör ny infrastruktur, med ett privat, lokalt moln i form av Microsofts Azure Stack som en av de tänkta målplattformarna.
– Vi behöver titta såväl kortsiktigt som långsiktigt för att skapa it-strukturer som motsvarar den ständigt skiftande digitaliseringen och därför gick vi över till ett agilt arbetssätt för några år sedan. Det har inneburit stora förändringar, som idag börjar komma till sin rätt. Det går dock inte att nöja sig där, utan vi fortsätter att utveckla nya metoder och system för automatisering och effektivisering, konstaterar Mattias.

Satsar på kompetensutveckling
Allt jobb inom it kräver en kontinuerlig kompetensutveckling, och på Transportstyrelsen ges möjligheten att utifrån eget ansvar driva sin kompetens framåt. Bland annat ger myndigheten möjlighet att medverka på relevanta konferenser och utbildningar. Därutöver har varje medarbetare en kontinuerlig dialog med sin chef för att identifiera förbättringsområden och karriärmöjligheter.
– Det finns alla möjligheter att utvecklas inom Transportstyrelsen. De som vill fördjupa sig har chansen att göra det, medan de som vill gå vidare till nya roller eller kanske fortbilda sig till exempelvis förvaltningsledare eller projektledare kan göra det. Cheferna är väldigt lyhörda, så du kan alltid påverka din situation och komma med egna initiativ, så länge de är relevanta för arbetet, säger Maria.

Öppen och lyhörd stämning
Just lyhördheten är något som både Maria och Mattias är överens om. De understryker att det till exempel går alldeles utmärkt att kombinera arbetsliv och familjeliv, något som de upplever som en stor trygghet. Myndigheten uppmuntrar dessutom till återhämtning och friskvård, och stämningen präglas av öppenhet och kunskapsutbyte.
–Majoriteten av våra projekt påverkar en stor mängd människor och därför är det viktigt att man som medarbetare inom it både är öppen och nyfiken på nya saker, och trivs med social interaktion. Vi gör skillnad för samhället varje dag, och har chansen att påverka utvecklingen. Det är verkligen positivt, avslutar de.

Jobba med IT på Transportstyrelsen. Se våra lediga tjänster och ansök här

Transportstyrelsen
Vill du varje dag jobba med it som påverkar 6,3 miljoner människors vardag? Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen hos oss. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten. Vi finns på 13 orter i landet och har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Transportstyrelsen
Tel. vxl: 0771-503 503
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se
transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen logotype

Hetaste teknikområdet idag: Volvos uppkopplade fordon

Jenny Nilsson och Ted Wennerström på Volvo Group Connected Solutions trivs med att jobba med den senaste tekniken i en global miljö. Foto: Julia Sjöberg
Jenny Nilsson och Ted Wennerström på Volvo Group Connected Solutions trivs med att jobba med den senaste tekniken i en global miljö. Foto: Julia Sjöberg

Snabba puckar i ett nytt bolag med senaste tekniken. Samtidigt en global miljö med stora resurser och samarbete med externa partners. Jenny Nilsson och Ted Wennerström är överens om att Volvo Group Connected Solutions ger dem det bästa av två världar.

– Här händer så mycket roligt hela tiden. Och eftersom det är ett nytt bolag, har vi möjlighet att vara med och påverka, säger Jenny Nilsson.
Hon sökte sig till Volvokoncernen direkt efter civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet, där hon läste teknisk design. Jenny tyckte att transportbranschen såg spännande ut, hade gjort sitt ex-jobb om autonoma fordon och ville gärna jobba med UX (User Experience).
– Just det området satsar Volvo extra stort på. Det är väldigt kul att få utveckla våra tjänster utifrån användarnas behov, så att vår slutprodukt blir så bra som möjligt.
Hon är ofta ute och träffar användarna – åkeriägare, fordonsansvariga, transportledare och förare – så det blir en del resor till utlandet.
– Vi utvecklar tjänster för hela Volvo-koncernen. Kunderna är lika globala som Volvo, säger Jenny Nilsson.

Globala resurser
– I en global koncern har vi helt andra möjligheter och resurser i vårt utvecklingsarbete än i ett litet bolag, främst när det gäller att få träffa kunderna, göra olika användartester och att få jobba med den senaste teknologin.
– Och så har vi härliga kollegor, en väldigt kul arbetsmiljö, säger Jenny Nilsson.
Hennes kollega Ted Wennerström instämmer. Trots att de flesta på Volvo Group Connected Solutions är unga, finns det de som redan gruvar sig för att behöva lämna företaget vid pensioneringen!
– Vi har otroligt bra stämning i våra team. Häromdagen var det några som sa: ”Undrar vad man ska göra när man går i pension, får man komma hit ändå och fika och snacka om vad som händer?”
– Så roligt har vi det här, säger Ted Wennerström och skrattar.
Han är både systemvetare och civilekonom med gedigen bakgrund i IT-branschen, senast CGI, dessutom med nyttiga kunskaper från åkeri och transporter.

Penna och papper
– Jag jobbade som transportledare innan jag började plugga och även deltid under studierna, så jag vet vad det här handlar om i vardagen. Då satt vi med penna och papper och kanske några Excel-ark, inte det allra mest effektiva!
– Då såg jag att det fanns ett stort behov av uppkopplade fordon, och nu får jag vara med och påverka hur de tjänsterna ska utformas – ett klockrent jobb för mig, säger Ted Wennerström.
Idag är han produktägare för tjänsteområdet Tracking and Status, fem av de cirka 25 tjänster som ingår i nya Volvo Connect, en webbportal som ersätter den tidigare Dynafleet, för insamling och analys av data från fordonen.
– Framöver kommer alla som köper en Volvo-lastbil få tillgång till Volvo Connect, eventuellt även de som köper en grävmaskin, buss eller båt, säger Ted Wennerström.

Spindel i nätet
Volvo Connect lanserades i somras på den stora IAA-mässan i Hannover. Nu jobbar Ted Wennerström med att utveckla tjänsterna, ihop med bland andra Jenny Nilsson på UX-sidan.
– Jag har fyra produktteam som jag jobbar nära med. Min roll går ut på att ta fram koncept för nya funktioner och tjänster och att leda teamens leverans inom mitt produktområde. Vi arbetar enligt SAFe (Scaled Agile Framework) med tioveckors planeringar.
Teds roll är att vara ”spindeln i nätet”.
– Jag har mycket samarbete med projektledarna, med UX-teamet, utvecklingsteamen och med Volvo Trucks. Vår uppgift är att skapa värde för våra slutkunder, det gör vi tillsammans genom att ha en nära dialog med dem. Nu närmast åker vi till Belgien och Holland för att få deras feedback på nya funktioner som ska utvecklas.

Koll på däcktrycket
– Att få höra vad riktiga kunder tycker är alltid väldigt intressant. Känslan när en kund förklarar att de tycker någon av våra tjänster är till stor nytta i deras jobb, det tröttnar jag aldrig på att höra, säger Ted Wennerström.
Mängder av data rapporteras trådlöst från de tusentals fordonen till Volvo Connect: position, säkerhet, bränsleförbrukning – till och med misstänkta pyspunkor!
– I funktionen Assets kan en fordonsansvarig se allt som är bra att veta när hela flottan är ute och rullar: besiktningar, servicetillfällen och andra fakta och statistik om fordonet. Och med hjälp av en översiktsbild ovan-ifrån, kan man se om luften i något däck håller på att pysa ut, säger Ted Wennerström.
– För våra kunder kostar det stora pengar när fordonen inte kan köra på grund av något fel, därför är det så viktigt att ha koll på statusen på fordonen.

Se våra lediga tjänster och ansök här

Volvo Group
Volvokoncernen har arbetat med uppkopplade fordon ända sedan 1994. I dag har man över 800 000 uppkopplade lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner, och viktiga data kan därigenom analyseras.
Volvokoncernens företag för att leda utvecklingen på området heter Volvo Group Connected Solutions. Företaget startade i april 2017 och har verksamhet i sex länder; Sverige, Indien, Japan, Kina, Brasilien och USA.
På Volvo Group Connected Solutions arbetar man tvärfunktionellt. Det innebär samarbete med alla Volvokoncernens affärsområden och även direkt med kunder och olika partners, till exempel externa mjukvaruföretag. Ofta jobbar man i korta projekt, ibland bara fyra veckor långa.
Tanken är att nya arbetssätt ska stärka innovationskraften, korta tiden till marknaden och stärka Volvokoncernens konkurrenskraft.

Senior Vice President: Anna Westerberg
Antal anställda: cirka 600 personer, inklusive konsulter
Adress: Lindholmen Science Park 5B, Göteborg

Kontaktperson:
Johanna Andersson
johanna.andersson.5@volvo.com
Tel: 031-3233655.

www.volvogroup.com

Volvo Group logotype

Jobba statligt med it, digitalisering eller informationssäkerhet

arbgivarverket_bild

”Vi behöver någon som mest är ute på nätet”. I statliga myndigheter kan du arbeta med utvecklande uppgifter inom it, digitalisering och informationssäkerhet och samtidigt göra skillnad för samhället och medborgarna.

Nästan 8 av 10 it-akademiker kan tänka sig att arbeta med it-utveckling, digitalisering eller informationssäkerhet hos en statlig myndighet, enligt Framtidens Karriär – It & Datas undersökning januari 2019.

Klicka här för mer information om att Jobba statligt – Lediga statliga jobb inom it

”Jobba statligt” är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 240 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statliga verksamheter.

Arbetsgivarverket - Jobba statligt
Statliga arbetsgivare har många likheter, de skiljer sig också åt vad gäller till exempel storlek och verksamhet – gemensamt för alla är dock målet att bidra till en positiv samhällsutveckling. En väl fungerande stat är avgörande för ett lands utveckling och här är statsförvaltning en viktig funktion för övriga samhällssektorer och för Sveriges tillväxt och ekonomiska utveckling.
Det viktiga samhällsuppdraget gör att statliga arbetsgivare attraherar den kompetens som gör det möjligt att uppnå visionen.

Håll koll på de lediga statliga jobben på www.jobbastatligt.se eller med appen ”Jobba statligt”

Sanoma logo

Professionell IT-avdelning på myndighet i framkant

Johan Westin, systemutvecklare på Lantmäteriet.
Johan Westin, systemutvecklare på Lantmäteriet. Foto: Pernilla Wahlman

Lantmäteriet har en av Sveriges modernaste IT-avdelningar på myndighetssidan. Deras verksamhet är avgörande för många kritiska samhällsfunktioner och deras agila arbetsmetodik skapar självständiga team som vågar testa nya verktyg.

Johan Westin är civilingenjör i grunden och har utvecklat en gedigen IT-kompetens genom olika yrkesroller, främst i det privata näringslivet. Nu jobbar han som systemutvecklare på Lantmäteriet i Gävle sedan tre år.
– Jag blev faktiskt lite förvånad när jag kom hit och insåg hur mycket i framkant av utvecklingen som Lantmäteriet ligger, både när det gäller teknik och metodik, konstaterar han.

Självständiga team
Han tror ett av skälen till att de är så moderna är att arbetet sker i självständiga agila team som har en stor del självbestämmande.
– Våra chefer ger oss stort förtroende att testa nya vägar och då vi är en härlig blandning av erfarna och nya drivna systemutvecklare, som bär med sig nya impulser, så blir resultatet ofta både framsynt och gediget.
Många av deras tjänster stöder samhällskritiska funktioner som är beroende av kontinuerlig drift.
– Att jobba på en myndighet gör att jag kommer närmare samhällsutvecklingen och blir en del av samhällsbygget, vilket gör arbetet ännu mer intressant, konstaterar Johan Westin.

Minja Kamenjasevic, IT-systemtekniker på Lantmäteriet.
Minja Kamenjasevic, IT-systemtekniker på Lantmäteriet.

Jobbar med den senaste tekniken
På avdelningen för IT-drift och Infrastruktur jobbar Minja Kamenjasevic som IT-systemtekniker och hon uppskattar att det är en så dynamisk arbetsplats. I hennes tjänst ingår många roller, så som Configuration Management, utveckling, DevOps, beredskap, automation och drift av IT-systemet.
– Inom Lantmäteriets DevOps-projekt håller vi på att bygga en Kubernetes-baserad plattform och tjänster. DevOps är en metod som handlar om att skapa ett samarbete mellan utveckling (Dev) och IT Operations (Ops) med målet att bygga, testa och lansera IT-tjänster ofta, snabbt och tillförlitligt, förklarar hon.
En av de utmaningar hon gillar med jobbet är att man måste ta hänsyn till många olika krav på hur IT-tjänster ska se ut och tillhandahållas. Allt från höga krav på säkerheten från Räddningstjänsten, tjänster för medborgarna till geografiska data som näringslivet ska förädla.

Jobba på Lantmäteriets IT-avdelning. Se våra lediga tjänster och ansök här

Lantmäteriet
Vill du utveckla morgondagens Sverige och bidra till samhällsnyttan? Lantmäteriet finns i hela landet och är den myndighet som kartlägger Sverige. Vi ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället med information om geografi och fastigheter samt bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling.
Hos oss får du utvecklas i en viktig samhällsfunktion där din kompetens och ditt engagemang är vår främsta resurs. Lantmäteriet är platsen för dig som vill växa!

www.lantmateriet.se

Lantmäteriet logotype

Ett logistikföretag i framkant

Mikael Qvist, Automation Analyst på PostNord i Stockholm och Alma Söderqvist, Business Analyst på PostNord i Köpenhamn. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mikael Qvist, Automation Analyst på PostNord i Stockholm och Alma Söderqvist, Business Analyst på PostNord i Köpenhamn. Foto: Gonzalo Irigoyen
PostNord är världsledande på digitalisering i sin bransch och många spännande utmaningar väntar framöver. Bland annat kommer Artificiell Intelligens (AI) att bidra till att potentiella problem upptäcks och åtgärdas i tid.

För att ytterligare effektivisera utvecklingsarbetet inom PostNord har de samlat arbetet med digitalisering och automation på en central avdelning, och där jobbar Alma Söderqvist.
– Jag sitter på kontoret i Köpenhamn och jobbar idag som Business Analyst. Tidigare var jag på HR-avdelningen, men i samband med att jag gick det nordiska Mentorsprogrammet inom PostNord så blev jag erbjuden det här jobbet. Det är ett exempel på den positiva utvecklingskultur som finns inom företaget. Man får mycket uppmuntran i att söka sig nya vägar och utvecklas i den riktning som känns intressant, konstaterar hon.

Ökad digitalisering till nytta för kunderna
På hennes avdelning har de över 60 automationsprocesser igång, som innebär att tidigare rutinmässiga göromål robotiseras. Det ger tid till att jobba med mer komplicerade uppgifter som i sin tur skapar en bättre service för kunderna.
– Ett exempel på en process som automatiserats med goda resultat är eftersökning av värdepaket som kommit på avvägar. Det går idag betydligt snabbare, till stor glädje för kunderna, och bara den automationsprocessen sparar dessutom ca 24 miljoner per år, förklarar Alma Söderqvist.
Hennes kollega Mikael Qvist jobbar som Automation Analyst på kontoret i Stockholm och har jobbat på PostNord i tre år.
– Tidigare jobbade jag bland annat på IBM i många år och kan konstatera att arbetet här på PostNord är betydligt mer dynamiskt, något som kanske kan förvåna. Men det finns en stor förändringsvilja inom företaget och det bedrivs ett mycket strukturerat utvecklingsarbete som det är otroligt kul att vara en del av.

Uppmuntras till personlig utveckling
Som en del i hans personliga utveckling har han just bytt till automationsavdelningen, tidigare var han Service&Delivery Manager på avdelningen för Logistics and Mail Systems.
– Bytet är en följd av att jag var inblandad i ett implementeringsprojekt inom AI och maskininlärning och blev då så intresserad av det nya området att jag bad att få jobba vidare med utvecklingen av det inom PostNord. Och då det är ett nytt område för mig så går jag nu genom jobbet två on-lineutbildningar, en på Helsingfors universitet och en på Stanton University i Kalifornien.
Att använda AI och maskininlärning för processer inom PostNord är än så länge i ett tidigt skede, men de ser stor potential för nya användningsområden.
– Det vi kommer att kunna använda maskininlärning och AI till är bland annat att i tidiga faser kunna upptäcka att något inte fungerar normalt i IT-systemen. Det kan vara att ett system börjar indikera onormalt stora mängder data en tisdag, något som vanligen inte inträffar en tisdag. Då kollas det upp och om det blivit något fel i systemet så åtgärdas det innan problemet orsakar en störning i produktionen.
Därigenom kommer deras incidenthanteringen att bli betydligt mer effektiv och lösningstiderna sjunka ordentligt.

Kul att gå till jobbet
Både Alma Söderqvist och Mikael Qvist vittnar om ett mycket öppet och inkluderande arbetsklimat, något som båda uppskattar.
– Vi har stora friheter inom ramen för våra jobb. Ett exempel är att vi kan jobba hemifrån ibland. Det viktiga för våra chefer är att jobbet blir gjort; var och hur vi gör det väljer vi själva. Det är ett stort förtroende de visar oss, något som i sin tur stärker oss och gör att vi får ännu mer energi på jobbet. Det är en skön känsla att vakna upp på morgonen och se fram emot att få gå till jobbet, konstaterar Alma Söderqvist med ett leende.
Det innebär också att det finns många medarbetare som varit länge inom företaget, men i olika roller.
– Många byter relativt ofta arbete internt och får därigenom en stor personlig utveckling. Vi är även inne i en föryngringsprocess då det är många pensionsavgångar, så det är en härlig blandning av äldre erfarna medarbetare och yngre som bär med sig nya impulser, avslutar Mikael Qvist.

Jobba på PostNord! Se våra lediga tjänster och ansök här

PostNord
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen 31000 anställda och en omsättning på 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

www.postnord.se

PostNord logotype

Vill du också vara med och driva utvecklingen framåt?

ericsson_bild

Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson.
Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson.

Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson har arbetat i olika roller för Ericsson i Singapore, Kuala Lumpur och Dallas innan han kom till huvudkontoret i Stockholm.

Han är passionerad när det gäller de möjligheter som 5G och IoT ger för att förverkliga det som kallas Industry 4.0, där digitalisering och automatisering av industriella processer kommer att ge helt nya, smarta fabriker, arbetsmetoder och produkter.

– Det är otroligt kul att få vara med och driva utvecklingen. Unga talanger kan verkligen förändra industrin globalt. På Ericsson kan man vara intraprenör och arbeta väldigt brett.

Vill du också vara med och driva utvecklingen framåt?

Läs mer om våra lediga tjänster här

Systemarkitekt/systemutvecklare inom cybersäkerhet till FOI i Linköping

FOI_2

Till FOI i Linköping söker vi en driven systemarkitekt och systemutvecklare som är intresserad av cybersäkerhet. Hos oss får du vara med och arbeta med viktiga utmaningar i en verksamhet som bidrar till Sveriges cyberförsvarsförmåga.

Du får arbeta på en av Europas främsta anläggningar för utbildning, träning, övning och experiment kopplade till cybersäkerhet, CRATE.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med hela kedjan från utredning av användares behov till färdig exekverbar programvara. Slutresultaten kan spänna från avgränsade prototyper för att illustrera forskningsresultat till delar av omfattande simuleringsmiljöer. Du får även bidra till genomförandet av experiment och tester kopplade till cybersäkerhetsegenskaper.

Din profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete som systemarkitekt och –utvecklare samt ett uttalat intresse för cybersäkerhet. Du är civilingenjör eller master inom datateknik, datorteknik, informationsteknik eller motsvarande. Alternativt civilingenjör eller master i ett annat område (ex. teknisk fysik) med en specialisering mot datateknik eller informationsteknik.

Du har god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt, är ansvarstagande, noggrann, problemlösningsorienterad, kommunikativ samt har god samarbetsförmåga.

För mer information om tjänsten och ansökan, klicka här

Vi erbjuder
Att arbeta som forskare på FOI är omväxlande med stora möjligheter till personlig utveckling inom mjukvaruutveckling för simulerings- och cybersäkerhetstillämpningar. Vi har stor frihet att formulera förslag till vetenskapliga studier samt att ta fram nya metoder och tekniska lösningar utifrån den allra senaste tekniken. Hos oss får du möjlighet till kontinuerlig personlig kompetensutveckling som anpassas så att både du som person och vi som organisation kan växa tillsammans. Vi underlättar för våra anställda att kombinera arbetet med föräldraskap. FOI tillämpar individuell lönesättning.

Arbetsplats
Enheten är en del av avdelningen för Ledningssystem som till helhet fokuserar på att ta fram mesta möjliga informationsmängd från enskilda sensorer och sätta samman informationen från många sensorer i syfte att öka förståelsen och kunna fatta korrekta beslut. Forskningen spänner över hela kedjan från sensorer till beslutsstöd

Tjänstgöringsort är Linköping. Arbetet innefattar en del kortare tjänsteresor avseende kund- och projektmöten, konferenser såväl inom som utom landet.

För mer information om tjänsten och ansökan, klicka här

Om FOI
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

www.foi.se


Senior systemingenjör till modellering och simulering på FOI i Linköping

FOI bild 2

FOI i Linköping söker dig som vill arbeta med modellering och simulering av verkliga system som gör skillnad för säkerheten.

Du får nyttja teoretiska kunskaper, interagera med kollegor och uppdragsgivare samt vara med i hela utvecklingskedjan, från problemformulering till slutleverans inklusive presentation för våra uppdragsgivare.

Vi söker dig till en omväxlande tjänst på enheten för Telekrigvärdering i Linköping som arbetar med värdering och simulering av mikrovågssystem (radar), optroniska system (IR, laser, mörkerseende system) och kommunikationssystem.

Arbetsuppgifter
I arbetet kommer du att utveckla simuleringsmodeller för att värdera duellen mellan sensorer och system som används av försvarsmakten. Du kommer huvudsakligen använda Matlab Simulink för att åstadkomma detta. Även Visual Studio och hårdvara i loopen nyttjas på enheten och vi har medarbetare med kompetenser inom både hårdvara och mjukvaruutveckling som du kommer att samverka med. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra och ställer krav på initiativförmåga

Din profil
Vi ser gärna att du är civilingenjör inom Teknisk Fysik, Elektroteknik, Datateknik, Medieteknik eller motsvarande med goda kunskaper om modellering och Matlab Simulink. Kunskap om Radar och Telekrig är meriterande. Det är även kunskaper om C++ eller Java, inbyggda system, elektronikkonstruktion eller hårdvarunära programmering, då verksamhet inom dessa områden sker på enheten.

Vi vill att du är självgående, gillar problemlösning och har ett analytiskt tillvägagångssätt i ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta och kan presentera framtagna resultat för kollegor. Nyfikenhet en viktig egenskap tillsammans med ett brett tekniskt intresse.

För med information om tjänsten och ansökan, klicka här

Vi erbjuder
Vi har stor frihet att skapa tekniska lösningar utifrån den allra senaste tekniken. Hos oss kommer du att ges möjlighet till kontinuerlig personlig kompetensutveckling som anpassas så att både du som person och vi som organisation kan växa tillsammans.

Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap. Arbetsplatsen är förlagd i Linköping. Resor förekommer både inom Sverige och utomlands. FOI tillämpar individuell lönesättning.

Arbetsplatsen
Enheten för Telekrigvärdering i Linköping är en del av avdelningen för Ledningssystem som till helhet fokuserar på att ta fram mesta möjliga informationsmängd från enskilda sensorer och sätta samman informationen från många sensorer i syfte att öka förståelsen och kunna fatta korrekta beslut. Forskningen spänner över hela kedjan från sensorer till beslutsstöd.

Resultaten av vår forskning och utveckling bidrar direkt till att säkerställa svenska soldaters säkerhet i pågående och framtida insatser, samt stöttar försvarsmakten i utvecklandet av våra nationella förmågor. Våra huvudkunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

För med information om tjänsten och ansökan, klicka här

Om FOI
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

www.foi.se