Alla inlägg av viktorwallen

En allomfattande förändring

Daniel Anbarestani, mjukvaruarkitekt och scrum master, Lama Ziegelwagner, produktansvarig och Görgen Säv­hammar (sittande), enhetschef på Migrationsverket. Foto: Martin Roth
Daniel Anbarestani, mjukvaruarkitekt och scrum master, Lama Ziegelwagner, produktansvarig och Görgen Säv­hammar (sittande), enhetschef på Migrationsverket. Foto: Martin Roth

Migrationsverket lyfter utvecklingen till nya nivåer genom att förändra sitt sätt att arbeta.

Migrationsverkets digitala resa går mot att bli en lättrörlig och snabbare verksamhet.
Fokus ligger på frikopplade it-lösningar och hög grad av automatisering, framför allt i handläggningsprocessen. För att nå dit arbetar myndigheten som den lär, det vill säga snabbfotat och beslutsmässigt. Det har förändrat allt från ledarskapet till hur man organiserar sig runt en uppgift och driver igenom idéer.
Utvecklingen sker i 18 utvecklingsteam och i nära samverkan med i stort sett alla delar av verksamheten.
– Vi är tydliga med åt vilket håll vi ska och vilken vinning vi vill åt och sen försöker vi ta oss dit på bästa sätt tillsammans. Och alla som kan bidra till en bättre lösning är med, inte bara utvecklare. Vi vill att verksamheten, jurister och många fler ska vara med. Det ger en gemensam förståelse för både behovet och vad det innebär att utveckla lösningen, säger Görgen Sävhammar, enhetschef på Migrationsverket.
– I kombination med det agila arbetsättet blir vägen till färdig lösning mycket mer explorativ, förklarar han.
Kollegan Daniel Anbarestani är mjukvaruarkitekt och scrum master i ett av utvecklingsteamen. Han instämmer.
– Det går inte att separera it från verksamheten längre. För allt vi gör påverkar processen och hur våra användare använder tjänsterna. Genom att jobba verksamhetsnära och med det agila arbetssättet tillåts vi testa det vi utvecklar tillsammans med användarna, vilket ger lösningar som är förankrade i verkligheten, säger Daniel och lägger till:
– Migrationsverket är dessutom i ett snabbrörligt landskap med till exempel lagändringar som behöver implementeras väldigt snabbt. Det gör vi bäst när vi delar information med varandra och samarbetar på alla nivåer.

Jobba med IT hos oss på Migrationsverket. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Förändringar är välkomna
I utvecklingsprocessen är det högt i tak. Förändringar är välkomna och det gäller genom hela processen. Något som Lama Ziegelwagner menar ger stor effekt. Hon är produktansvarig med ansvar för två team inom kundnära områden.
– Vi är agila på riktigt nu. I våra team har vi med alla perspektiv från ett tidigt stadium och har bra kommunikation mellan alla parter: kund, krav, design och utveckling. Istället för en lösning och krav får teamet mål som ska uppnås. Sen gör vi samma saker som tidigare: analyser, tar fram hypoteser, kravar, bygger, testar och förbättrar. Stora skillnaden idag är att vi gör det i korta iterationer med feedback från målgruppen. Förändringar sker hela tiden så hypotesen eller idén är mjukrörlig och förändras under resans gång. Det som är fast är målet och effekten, säger Lama.

Stora framtidsmöjligheter
Migrationsverkets digitala transformation har nått långt, men än finns mycket kvar att göra. För att fortsätta den goda utvecklingen behöver myndigheten stärka upp med fler kompetenser. Några av de mer centrala nyckelrollerna är skarpa utvecklare inom olika områden samt produktansvariga och arkitekter.
– Det är en stor organisation och du får jobba i många olika roller. Jag har själv gått från systemutvecklare till mjukvaruarkitekt och scrum master, och det har varit en väldigt utvecklande resa. Du får din röst hörd här och får se hur ditt arbete påverkar. Dessutom finns det både ett stort system-legacy att lära sig av och en massa ny spännande teknik, säger Daniel.
Han får medhåll av Görgen Sävhammar:
– Jag slås ofta av vilken hög kompetens det finns här. Det finns nyfikenhet och framåtanda som gör att man vågar testa nya saker. Det är högt i tak och man är öppen med att diskutera nya lösningar.
– När du arbetar på detta sätt får du ta del av kompetensen från många olika roller: inom processledning, handläggning, jurister och många fler. Det är väldigt lärorikt och värdefullt för den egna utvecklingen. Sedan är Migrationsverket givetvis en jätteviktig samhällsfunktion, och att få vara med och modernisera myndigheten och dess arbetssätt är en väldigt rolig resa att få vara en del av, avslutar Lama.

Jobba med IT hos oss på Migrationsverket. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Migrationsverket

Migrationsverket är en av Sveriges största myndigheter med drygt 5000 medarbetare och verksamhet över hela landet. Verket ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. Verksamheten påverkas i stor utsträckning av vad som händer i omvärlden och erbjuder en händelserik arbets­plats med goda möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.

www.migrationsverket.se

Livsviktigt uppdrag på Livsmedelsverket

Magnus Josefsson, Henrik Wache och Kristina Essén på Livsmedelsverket. Foto: Mikael Wallerstedt
Magnus Josefsson, Henrik Wache och Kristina Essén på Livsmedelsverket. Foto: Mikael Wallerstedt

Vill du arbeta med IT-lösningar i framkant och bidra till samhällsnytta i en bokstavligen livsviktig verksamhet? Välkommen till Livsmedelsverket, där du kan utvecklas i en dynamisk och kreativ miljö tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.

Få saker är så kritiska för alla människor som tillgång till bra mat och rent vatten. Livsmedelsverket bär högsta ansvaret för detta, och digitala verktyg blir allt viktigare för att klara uppdraget. Det innebär att myndigheten har många spännande uppgifter och karriärmöjligheter för dig som är IT-specialist.
– Det är en enormt stimulerande miljö att arbeta i, med väldigt bred och djup kompetens. Här arbetar allt från nutritionister till veterinärer, biologer och forskare inom en rad olika fält, och vi inom IT jobbar väldigt tätt med övriga verksamheten. Dessutom är Uppsala Science Park, där vi ligger, en inspirerande miljö och riktig kompetenshubb, berättar Kristina Essén, som är IT- och servicechef.
IT är en central del av Livsmedelsverket och digitaliseringen går snabbt och behövs inom alla verksamhetsområden.
– Det är en komplex IT-struktur, där säkerhetsfrågorna är kritiska. Medborgarna måste kunna lita på att livsmedelsförsörjningen fungerar i alla lägen. Därför är vårt uppdrag väldigt brett. Exempelvis är vi en viktig del av återuppbyggnaden av totalförsvaret, berättar informationssäkerhetssamordnare Magnus Josefsson.

Roliga projekt
Just nu pågår flera intressanta projekt på Livsmedelsverket. Ett är att utveckla ett så kallat rött nät för extra säkerhet för hemliga uppgifter i Civilförsvaret. Ett annat projekt är ”kontroll på distans” så att veterinärer i framtiden ska kunna utföra fjärrstyrd kontroll och besiktning av djur med hjälp av avancerad AI och bildanalys.
– Vi implementerar också ett nytt LIMS (”labbdatasystem”), där vi ersätter en rad olika små system för våra biologi- och kemiavdelningar med en enhetlig, bred lösning. Det kräver mycket samarbete över kompetensgränser och det är enormt roligt att jobba på det här tvärvetenskapliga sättet, säger Henrik Wache, IT-förvaltnings­ledare.
Livsmedelsverket söker nu IT-kompetens inom ett brett spektrum. Vi söker både dig med lång erfarenhet och dig som är nyutexaminerad. Det viktiga är att du har driv och engagemang. Här erbjuds kreativa och omväxlande arbetsuppgifter där du gör tydlig samhällsnytta. Vi har även en platt organisation med stora möjligheter att påverka och balans mellan arbete och fritid.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Vi arbetar för säker mat och rent dricksvatten, bra djurhållning och hållbarhet. Vi driver och samordnar även beredskapsplanering så att försörjningen av livsmedel och dricksvatten fungerar i kris. Det pågår en snabb digitalisering av verksamheten och flera spännande IT-projekt lanseras. Därför söker vi nu nya duktiga IT-medarbetare.

Nyfiken? Läs mer på: www.livsmedelsverket.se

Teknik som får Sverige att snurra

Julia Kushnir och Jonas Werne, systemutvecklare på Lantmäteriet. Foto: Alexander Lindström
Julia Kushnir och Jonas Werne, systemutvecklare på Lantmäteriet. Foto: Alexander Lindström

Lantmäteriets moderna IT-avdelning utvecklar tjänster som stöder samhällskritiska funktioner där en kontinuerlig drift är avgörande. Användningen av den senaste tekniken i en kreativ miljö bidrar till avancerade IT-tjänster i framkant.

Ett exempel på en samhällskritisk funktion de stöder är hela fastighetsregistret. Om det slutade fungera skulle ingen kunna köpa, sälja eller ta lån på fastigheter.
– Det är väldigt inspirerande och stimulerande att få jobba med den typen av samhällsnyttiga tjänster för hela landet, förklarar Julia Kushnir, system­utvecklare på Lantmäteriet.
I hennes jobb ingår att skriva kod för kartprogram i det geografiska informationssystem (GIS) som används för inhämtning, analys och visualiseringar av information som är kopplad till en plats.
– Jag tycker det är superkul när man ser att det händer något på kartan när jag kodar, att få en praktisk bild av att jobbet man gör fungerar, förklarar hon.
Hon läste programmet Systemutveckling mot GIS på Högskolan i Gävle och har jobbat på Lantmäteriet i fem år.
– Förutom själva tekniken så uppskattar jag det agila arbetssättet vi har, att utveckling och reella tester pågår parallellt så man ständigt får en återkoppling på vad som fungerar i verkligheten innan man går vidare.
Jonas Werne, systemutvecklare mot webbtjänster, började som trainee för 1,5 år sedan efter en utbildning till system­vetare vid Lunds universitet.
– Jag gillar att vi får jobba så brett i teamen med den allra senaste tekniken och därigenom driva utvecklingen framåt.

Jobba med oss på Lantmäteriet. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn

Stort förtroende från ledningen
Båda två uppskattar att de på teknikavdelningarna får stort ansvar att själva utveckla nya tjänster, att de ses som experter på det de gör.
– Vi har också en väldigt varm och mysig stämning, och finns alltid där för varandra. Det gör att man även vågar misslyckas, vilket är en förutsättning för att lyckas, förklarar Julia Kushnir.
För Jonas Werne är det betydelsefullt att det finns så många medarbetare med mycket kunskap som de gärna delar med sig av.
– Det känns mycket tryggt när man som jag är relativt nyutbildad att alltid känna att det finns folk att fråga och som stöder en i att utvecklas vidare. Vi uppmuntras också till kompetens­utveckling genom både interna och externa kurser, förklarar han.

Lantmäteriet

Lantmäteriet kartlägger verkligheten, sätter gränserna och säkrar ägandet. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig. På Lantmäteriet är du med och gör samhällsnytta.

Lantmäteriet
Tel: 0771-63 63 63
lantmateriet.se

Var med och skapa ett tryggare samhälle!

Joakim Lidstedt och Nathalie Johansson på Kriminalvården. Foto: Martin Roth
Joakim Lidstedt och Nathalie Johansson på Kriminalvården. Foto: Martin Roth

Vill du kombinera ett rikt utbud av kompetensutveckling och karriärvägar med att göra verklig samhällsnytta? Välkommen till Kriminalvården, där du som har kunskaper och erfarenheter inom IT kan vara med och driva digitaliseringen och skapa framtidens lösningar.

Inom Kriminalvården sker stora förändringar, med digitalisering och smart teknik som motor i utvecklingen. Ytterst handlar det om att utveckla innovativa lösningar som underlättar arbetet med att rehabilitera brottsdömda och minska risken för återfall i brott. Därmed skapas ett tryggare samhälle.
– Det är den starka kopplingen till samhällsnytta som driver mig och som gör arbetet här så spännande och men­ingsfullt. Jag vill vara med och påverka samhällsutvecklingen på ett positivt sätt, genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter, säger Nathalie Johansson. Nathalie är systemvetare i botten och har erfarenhet av bland annat krav­analys och projektledning, både inom en annan statlig myndighet och det privata näringslivet.

Krim:Tech är myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Jobbar nära kärnverksamhet
Nathalie kom till Kriminalvården för sju månader sedan och arbetar idag som chef för en grupp systemutvecklare för det egenbyggda systemet Kriminalvårdsregistret, KVR. Detta är betydelsefullt för verksamheten, eftersom det stödjer kärnverksamhetens arbete med intagna och används av medarbetare med många olika roller inom Kriminalvården.
– Vårt arbete inom IT är helt centralt för att kärnverksamheten ska fungera optimalt. Genom att skapa bra förutsättningar för alla våra anställda och se till att de får rätt information i rätt tid frigör vi resurser för det viktiga arbetet med klienterna. Digitaliseringen är ett verktyg som effektiviserar många arbetsmoment och vi har ambitionen att arbeta väldigt nära kärnverksamheten och lyssnar in deras behov. I slutändan handlar det om våra intagna och att de ska få de bästa möjligheterna att återanpassas till samhället, förklarar Nathalie.

Prova olika roller
Kollegan Joakim Lidstedt kom till Kriminalvården direkt efter civilingenjörsexamen i datateknik från Linköpings universitet. Det var ett traineeprogram som gjorde att han fick upp ögonen för Kriminalvården.
– Det var ett perfekt sätt att komma in i arbetslivet och en chans att få arbeta med många olika uppgifter och pröva på olika roller. Det var verkligen lärorikt och jag trivdes väldigt bra, berättar han.
När traineeprogrammet var klart efter ett drygt halvår fick Joakim en tjänst som integrationsutvecklare, där han var med och byggde integrationslösningar för en rad olika IT-system. När han hösten 2021 fick erbjudandet att axla rollen som säkerhets­expert i IT-arkitektur tvekade han inte eftersom detta är ett område som han intresserat sig för ända sedan studietiden. Inför den nya tjänsten fick han möjlighet att gå en utbildning i arkitektur­utveckling.
– Kriminalvården satsar mycket på kompetensutveckling och olika internutbildningar och jag upplever verkligen att man får stöd och uppmuntran av chefer och ledning att växa professionellt. Många inom IT tar chansen att prova olika roller och funktioner och göra intern karriär. Det finns verkligen otroligt många olika möjligheter här, berättar han.

Söker många kompetenser
Nu söker kriminalvården nya engagerade IT-medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten. Det finns behov av ett brett spektrum av kompetens inom systemutveckling, arkitektur, projektledning och IT-infrastruktur. Här kan du utvecklas professionellt i kompetenta, sammansvetsade team, där det är högt i tak, lösningsorienterat och stödjande.
– Som medarbetare här kan man vara med och påverka utvecklingen. Det tas emot positivt om man har egna idéer och kommer med förslag eftersom det finns ett starkt fokus på att driva verksamheten framåt. Dessutom är det trevligt rent socialt. Vi har bra stämning och kul ihop, säger Joakim.
Nathalie avslutar:
– Om du är nyfiken på Kriminalvården och vill utvecklas i ett jobb där du faktiskt gör skillnad på riktigt, så tveka inte att söka hit. De personliga egenskaperna är minst lika viktiga som de formella meriterna. Vi letar alltid efter nya talanger inom IT!

Krim:Tech är myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Kriminalvården

Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Krim:Tech är myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Med hjälp av den senaste tekniken och forskningen ska initiativet stödja myndighetens utveckling av nya och förbättrade digitala lösningar. Kriminalvårdens IT-avdelning har cirka 200 anställda och är placerad i Norr­köping. Under 2022 fortsätter vi att växa och planerar att rekrytera cirka 50 nya medarbetare till spännande roller inom IT. Läs mer om oss på:

www.krimtech.se

Spännande arbetsuppgifter när storbanken digitaliseras

Mattias Karlsson, Anna Philippi och Line Weimer ser fram emot de förändringar som Handelsbanken står inför. – Det kommer bli en spännande tid fram­över så är det någon gång man ska hoppa på tåget så är det nu, säger Line Weimer. Foto: Johan Marklund
Mattias Karlsson, Anna Philippi och Line Weimer ser fram emot de förändringar som Handelsbanken står inför. – Det kommer bli en spännande tid fram­över så är det någon gång man ska hoppa på tåget så är det nu, säger Line Weimer. Foto: Johan Marklund

Handelsbanken digitaliseras men den personliga servicen ska finnas kvar. Med hjälp av stora mängder data, den senaste tekniken och knivskarpa kollegor skapar Anna, Line och Mattias framtidens banklösningar.

Avdelningen Data och automatisering rymmer Handelsbankens samlade data. Möjligheterna är oändliga och avdelningschef och Chief Data Officer Mattias Karlsson ser ljust på framtiden.
– Jag ser fram emot två delar. Dels förflyttningen av det personliga kundmötet till våra digitala mötesplatser. Dels den tekniska förflyttningen när vi går mer mot cloud. Att få vara med på den här resan känns väldigt spännande, säger han.

Vill du bli en av oss? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Inspirerande samarbeten
För att storbanken ska kunna ta nästa stora kliv in i framtiden är ett brett samarbete viktigt.
– Vi jobbar i agila team med en mix av kompetenser. Här finns allt från väldigt programmeringstunga till mer kommunikativa roller, säger Mattias Karlsson.
På avdelningen arbetar bland annat data engineers med fokus på utveckling av data warehouses och data lakes, data scientists som arbetar med hur Handelsbanken ska kunna utnyttja ML och AI-algoritmer, samt kompetenser inom data management som fokuserar på hantering, utveckling och styrning av data. Dessutom finns det även mer kommunikativa roller.
Det gemensamma mål som alla strävar mot är att Handelsbanken ska fortsätta att vara en relationsbank. För att banken ska kunna erbjuda proaktiva och skräddarsydda kundlösningar är hantering och utnyttjande av data centralt. Men det är även viktigt att samarbetet med koncernens övriga delar fungerar.
– Vi är möjliggörare. Men det är även otroligt viktigt att utvecklingssidan har ett nära samarbete med affärssidan. Det är när de två delarna arbetar tillsammans som vi når framgång, säger Mattias Karlsson.

Varierande arbetsuppgifter
En av medarbetarna på Data och automatisering är Line Weimer. Hon är utbildad civilekonom med en master i IT och management. Hennes dagliga arbete kretsar kring data management-frågor som hur banken ska hantera sin data och hur den ska tas om hand på ett varsamt och värde­skapande sätt.
– Jag jobbar mycket med internutbildning och förbättring av processer och rutiner för att hantera data. Det jag tycker är allra roligast är när jag är ute och pratar med anställda på Handelsbanken och ser hur polletten trillar ner. När de inser hur viktig vår data är och att det är ett fundament för vår fortsatta digitalisering, säger hon.
Line Weimer har arbetet på företaget i två år och hon är glad över att hon hoppade på talangprogrammet som förde henne till avdelningen.
– Jag har stortrivts sedan min allra första dag. Det är högt i tak och oavsett om du kommer in som junior eller senior så tas du emot med öppna armar. Ingen fråga är för dum och folk ställer upp, säger hon.
Även Anna Philippi, som är utbildad systemvetare, kom in via bankens talangprogram. De höga förväntningar hon hade när hon började på företaget har infriats.
– Jag jobbar med business intelligence och IBM Cognos men fokuserar mycket på användarutbildning inom self service. Målet är att användare i koncernen inte bara ska använda fasta rapporter utan kunna ta fram egna, säger hon.
En stor del av hennes arbete handlar om att bygga broar mellan IT och resten av koncernen. Det är ett arbete som är både roligt och intressant.
– Jag försöka måla upp IT med värme, glädje och prestigelöshet så att våra kollegor känner att IT är ett kul ställe att vända sig till för hjälp, stöd och samarbeten, säger hon.

Stora utvecklingsmöjligheter
Ytterligare en stor fördel som Anna Philippi ser med sitt arbete är de många utvecklingsmöjligheterna.
– Under de två år som jag har arbetat här har jag hunnit vara Scrum Master, utvecklat en massa, utbildat en massa, börjat titta på processutveckling och förbättringar, nu ska jag även börja titta på kravanalys. För mig personligen har känslan av att kunna prova på saker utan att behöva byta roll varit väldigt positiv.
Line Weimer håller med. Att det dessutom finns stora möjligheter att byta roll inom Handelsbanken är något som hon uppskattar.
– Handelsbanken är en stor koncern både inom IT men även med många verksamhetsnära enheter. I och med att Handelsbanken värdesätter personliga egenskaper finns det stora möjligheter att flytta runt i banken och på det sättet få en ännu bredare grund att stå på, säger hon.

Vill du bli en av oss? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Handelsbanken

Handelsbanken präglas av en decentraliserad struktur med korta beslutsvägar. Ett arbetssätt som gör det möjligt för våra medarbetare att själva påverka sitt arbete och sin utveckling i banken. Det ska vara lätt att våga ta nästa steg i karriären oavsett om det är mot en chefsroll, ett annat verksamhetsområde eller att utvecklas som specialist.

www.handelsbanken.se

Försäkringskassan IT får Sverige att fungera

Jennie Karlsson, Scrum master på Försäkringskassan IT i Karlskrona. Hillevi Strömberg, systemutvecklare på Försäkringskassan IT:s utvecklingsavdelning i Sundsvall och Adrian Sahba, utvecklare på Försäkringskassan IT i Luleå.
Jennie Karlsson, Scrum master på Försäkringskassan IT i Karlskrona. Hillevi Strömberg, systemutvecklare på Försäkringskassan IT:s utvecklingsavdelning i Sundsvall och Adrian Sahba, utvecklare på Försäkringskassan IT i Luleå.

Försäkringskassan har en av Sveriges största IT-avdelningar med över tusen medarbetare och en omfattande bredd av karriärmöjligheter. IT-medarbetare på Försäkringskassan är med och gör skillnad på riktigt för de miljontals användare som nyttjar myndighetens digitala tjänster.

– Jag leder ett team som utvecklar och förvaltar vår webbplats och självbetjäningstjänster för privatpersoner och arbetsgivare, säger Jennie Karlsson, Scrum master på Försäkringskassan IT i Karlskrona. Hon är civilingenjör i industriell ekonomi med inriktning mot tillämpad IT.
– Jag har läst systemvetenskap i Umeå och kom till Försäkringskassan och IT-traineeprogrammet direkt efter examen. Jag utvecklar de system som våra handläggare arbetar i, och snart byter jag fokus och börjar arbeta bland annat med vårt traineeprogram. Försäkringskassan IT är en stor arbetsgivare som erbjuder en mångfald av olika utvecklingsmöjligheter, säger Hillevi Strömberg, systemutvecklare på Försäkringskassan IT:s utvecklingsavdelning i Sundsvall.

Är du beredd att ta Sveriges viktigaste IT-jobb? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Utmanande arbetsmiljö
– Jag uppskattar att vara en del av en stor IT-organisation med verksamhet i flera delar av landet. Försäkringskassan IT är en positiv och hjälpsam organisation, jag får alltid ett gott bemötande när jag ber mina kollegor om hjälp. Det känns också bra att Försäkringskassan lägger stort fokus på medarbetarnas livsbalans och långsiktiga välbefinnande. Arbetsmiljön är utmanande men arbetsbelastningen är alltid rimlig, säger Jennie Karlsson.
– Vi präglas av ett agilt arbetssätt och en starkt förändringsdriv.
Det känns verkligen meningsfullt att utveckla IT-tjänster som så många användare har nytta av. Vår breda målgrupp innebär att alla ska kunna använda våra digitala tjänster och interna system, oavsett förmåga. Användarvänlighet är därför alltid i fokus när vi utvecklar våra tjänster, säger Hillevi Strömberg.
– Jag sökte mig till Försäkringskassans traineeprogram efter examen och fick en genomtänkt och strukturerad introduktion till myndighetens karriärvägar. Jag trivs bra med mina varierande arbetsuppgifter. En vecka är jag med och utvecklar nya system, för att i nästa vecka analysera databaser, säger Adrian Sahba, utvecklare på Försäkringskassan IT i Luleå.

Är du beredd att ta Sveriges viktigaste IT-jobb? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Försäkringskassan IT

Försäkringskassan har en av Sveriges största IT-avdelningar med över tusen medarbetare. Vi finns i Sundsvall, Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Försäkringskassan IT använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera IT-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Dessutom arbetar vi för att öka det digitala utbytet av information, och vi har hand om säker IT-drift för flera mynd­igheter. Vi får Sverige att fungera.

forsakringskassan.se

Modernisering som ger dubbel utveckling

Rickard Hallin, enterprise architect och Meridjaan Lysmar, Scrum master på Folksam. Foto: Johan Marklund
Rickard Hallin, enterprise architect och Meridjaan Lysmar, Scrum master på Folksam. Foto: Johan Marklund

Försäkringsbolaget Folksam är mitt i en moderniseringsresa. För den som vill följa med finns alla möjligheter till utveckling – både teknisk och personlig.

Folksam är ett av landets äldsta och mest kända försäkringsbolag. Det är ett mångsidigt företag med en omfattande teknikpark som erbjuder mycket att lära. Här finns både moderna contain­erplattformar och molntjänster, och tekniker och plattformar som utvecklades på 60-talet. Idag är företaget mitt i en omfattande modernisering.
– Vi arbetar med att hitta möjligheter att digitalisera oss i alla avseenden. Och det händer saker på alla fronter; internt, externt och inom både pension och sak- och livförsäkring, berättar Rickard Hallin, enterprise architect på Folksam sedan 2019.
Det handlar om konsolidering av plattformar, framtidssäkring av drift, kontinuitetsfunktionalitet, skalbarhet och tillgång till moderna tjänster i publika moln.
– Vi vill helt enkelt hitta de smart­aste, mest optimerade och kostnads­effektiva lösningarna som stöttar både våra och alla kunders behov. Vare sig en kund är på webben, i en app eller i en integrerad lösning mot en våra partners, ska man kunna utföra sitt ärende snabbare. Och samtidigt känna sig trygg i att man kan lita på de tjänster man nyttjar, säger Rickard.

Vill du utveckla innovativa IT-lösningar i ett företag med både hjärta och hjärna? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Behöver bli fler
Mycket har redan hänt i utvecklingen och Folksam ligger idag i många avseenden i framkant. Till exempel genom förflyttningen mot OpenShift och användningen av React inom front end. Men det är en lång resa kvar och med ett så omfattande digitaliseringsarbete växer givetvis behovet av fler kompetenta kollegor. Det finns ett stort behov av systemutvecklare och tekniskt bevandrad kompetens inom automation, dev ops, integration och mycket mer.
– Vi behöver fler kollegor som kan hjälpa oss att fokusera på publikt moln, containerplattformar, integrationstekniker och identitetslösningar, säger Rickard.
Det är ett utvecklande arbete som utlovas. Och det gäller inte bara ur ett tekniskt perspektiv.
– Att vara med på den här förflyttningen är verkligen spännande. Man får vara med och bestämma hur vi ska nå de uppsatta målen och sen jobba för att komma dit på bästa sätt. Målet är att mer ska vara i molnet, men det finns ju flera olika sätt att komma dit. Att få både påverka och bidra i det arbetet känns väldigt roligt och kreativt, säger Rickard.
Han får medhåll av kollegan Meridjaan Lysmar. Hon kom till Folksam som systemutvecklare och är idag nybliven Scrum master i ett team som arbetar med att säkerställa en effektiv och relevant kundkommunikation och marknadsföring.
– På de tre år jag varit här har jag lärt mig otroligt mycket, säger Meridjaan.

Generösa möjligheter
Det var bara ett halvår sedan hon kände att hon ville utvecklas och förflytta sig mot managerhållet. En ambition som fick tydligt gehör hos hennes chef. När en scrum master-tjänst blev tillgänglig, rekommenderade han henne att söka.
– Jag fick gå en kurs och några dagar senare var det bara att köra, säger hon.
– Vet man vad man vill göra och vad man vill utveckla sig mot, så är det både enkelt och oerhört uppskattat här.
Genom avtal med externa aktörer som Crisp och Berghs har alla medarbetare inom Folksam tillgång till högkvalitativa kurser för att utvecklas. Inom IT erbjuds också åtta timmar lärande per vecka.
– Vi uppmanas förnya oss och lära oss mer för att kunna sköta digitaliseringen så bra som möjligt. Kurserna vi erbjuds är bara en del av det, säger hon.
– Det kan också handla om att förkovra sig på egen hand, fortsätter Rickard. Eftersom Folksam har funnits så länge finns det en otrolig bredd av både nya och äldre tekniker att lära sig av. Så det finns alla möjligheter att både utveckla och bredda sin kompetens här.
– Det är en utvecklande och rolig arbetsplats med härliga kollegor och ett företag med bra värderingar. Eftersom Folksam är så stort kan vi påverka genom att investera våra kunders pengar på ett hållbart sätt och jag känner verkligen att jag kan stå bakom det som görs, säger Meridjaan.

Vill du utveckla innovativa IT-lösningar i ett företag med både hjärta och hjärna? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Folksam

Folksam är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige. Huvud­kontoret finns i Folksamhuset på Södermalm i Stockholm. Folksamgruppen består av de två ömsesidiga koncernerna Folksam Sak och Folksam Liv samt flera dotterbolag, bland andra KPA Pension och Folksam LO Pension. Folksam grundades 1908 och har idag nästan 4000 anställda varav drygt 600 inom IT.

www.folksam.se

På E.ON är IT en självklar del av kärnverksamheten

Gustav Nygren, maskin­inlärnings­ingenjör och Lina El Haj Youssef, fullstack systemutvecklare på E.ON. Foto: Johan Bävman
Gustav Nygren, maskin­inlärnings­ingenjör och Lina El Haj Youssef, fullstack systemutvecklare på E.ON. Foto: Johan Bävman

Det var kärleken som fick Lina El Haj Youssef, fullstack systemutvecklare, att lämna Abu Dhabi för Malmö. Sedan dess har det gått elva år, tio av dem har hon jobbat på E.ON.
– Den utvecklande arbetsmiljön håller högsta klass. Flytten fick mig att hitta hem, både jobbmässigt och privat.

Lina El Haj Youssef hade redan en kandidatexamen i datavetenskap när hon flyttade till Sverige. Sedan dess har hon ökat på sin kompetens ytterligare och bland annat läst avancerad systemutveckling vid Malmö högskola och certifierat sig som scrum master och solution arkitekt.
– Under mina drygt tio år på E.ON har jag fått axla allt större utmaningar i takt med att min kunskap och erfarenhet ökat. Idag har jag en roll som senior systemutvecklare med inriktning mot lösningsarkitekt.
Gustav Nygren, maskininlärnings­ingenjör har en lite mer ovanlig ingång till yrket.
– Jag studerade konst och design innan jag sökte in på matematikprogrammet vid Lunds universitet. 2018, när det började bli dags för examen, tipsade en kompis om att det fanns ett ledigt jobb på E.ON som skulle passa mig. Och på den vägen är det, idag arbetar jag som maskininlärningsingenjör på Data Engineering & Platforms vilket på E.ON innebär att jag utvecklar modeller och verktyg som i nästa steg används för att bland annat underhålla och övervaka elnätet.

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Olika projekt
Lina arbetar idag på E.ON Sverige som bland annat ansvarar för att säkerställa att E.ON Energidistributions IT-tjänster fungerar och uppfyller verksamhetens krav. Under de gångna åren har hon varit involverad i en rad olika IT-relaterade projekt. Ett exempel är NEAT, Nordic External Access Tool, som hanterar alla behörighet­er för entreprenörer som jobbar mot E.ON.
– Ett annat projekt handlade om att bygga ett digitalt arkiveringssystem för hantering av bland annat anläggningsritningar. Ytterligare ett projekt handlade om E.ON Energidistributions beställnings- och administrationsportal för hantering beställningar som gäller kundnyckelskåp.

Stor variation
Även Gustav har en lång lista på olika projekt som han arbetat med under sina snart fyra år i verksamheten.
– Som nyanställd fick jag i uppgift att bygga en automatisk feldetektering av problem i fjärrvärmenätets kundanläggningar. Ett annat projekt handlade om optimering av de abonnemang som vi har mot andra elleverantörer, vilket innebar att jag och mina kollegor skulle prognostisera effektbehovet i våra elnät.
Teamet som Gustav är med i arbetar mycket med open source-verktyg. Till vardags arbetar han med bland annat Cassandra, Kafka, Spark och Snowflake.
– Sedan använder vi oss av Python för att limma ihop verktygen och för maskininlärning.
I Linas fall arbetar hon på daglig basis med .NET, C# och SQL server samt olika JavaScript-ramverk, som till exempel Vue, för att bygga användargränssnitt.
Gustav konstaterar att E.ON har en så omfattande IT-verksamhet att i stort sett alla verktyg, plattformar och programmeringsspråk går att hitta.
– Oavsett vad inom IT-världen man är intresserad av att jobba med så finns det möjligheter på E.ON.
Han får medhåll av Lina som flikar in att den breda verksamheten gör det möjligt att utvecklas åt många olika håll.
– Man kan bli specialist inom en teknik, men med tanke på att back-end och front-end ändå måste finnas så är det bra att kunna lite av båda.

I centrum
På frågan om de kan rekommendera andra att börja arbeta med IT på E.ON kommer svaret snabbt.
– Absolut, här finns en helt underbar arbetsmiljö med högt i tak, nära till ledningen och stora möjligheter att utveckla sina färdigheter. Det man gör uppskattas, och man blir sedd vilket är väldigt motiverande. Jag har varit här i över tio år – det säger väl en hel del om hur bra jag tycker att det är, säger Lina.
En annan stor fördel, påpekar Gustav, är att E.ON är en väldigt digital organisation.
– För oss på IT-sidan innebär det att vi är delaktiga i mycket av det som händer i verksamheten. Gillar man det så är E.ON helt rätt ställe att jobba på.

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

E.on

Vårt mål att förbättra människors liv handlar inte bara om energi och samhället. Det handlar också om att ge våra medarbetare en stimulerande och trivsam arbetsmiljö, som fungerar med livet i övrigt. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på hälsa, trygghet och balans mellan jobb och fritid. Vi ser även till att du får utvecklas och testa nytt.

www.eon.se

Help create a world of limitless possibilities

Ericsson_header

Imagine changing the world by rewriting the rules of what tech can do. You can be the one who makes it Possible.

At Ericsson you’ll have a unique opportunity. The chance to use your skills and imagination to push the boundaries of what’s possible. To create never-seen-before solutions to some of the world’s toughest problems. You’ll be challenged. But you won’t be alone. You’ll be part of a team of like-minded innovators, all driven to go beyond the status quo to build what comes next. At Ericsson you can be an explorer, a change maker and a force for good.

Help create a world of limitless possibilities. Apply for a job here: https://www.ericsson.com/en/careers

Frihet under ansvar med tillitsbaserad ledning på CSN

Helena Ström, leveransansvarig IT för CSN:s körkortslån, Henrik Edholm, gruppchef på CSN IT och Kjetil Andersen, leveransansvarig IT Gemensamma funktioner på CSN. Foto: Anna-Clara Eriksson
Helena Ström, leveransansvarig IT för CSN:s körkortslån, Henrik Edholm, gruppchef på CSN IT och Kjetil Andersen, leveransansvarig IT Gemensamma funktioner på CSN. Foto: Anna-Clara Eriksson

CSN:s IT-organisation består av 175 medarbetare fördelade på åtta orter runtom i landet. Det är en tillräckligt stor IT-organisation för att ha muskler att genomföra större projekt och erbjuda utvecklingsmöjligheter, men den är samtidigt tillräckligt småskalig för att åstadkomma en familjär stämning där varje medarbetare har sin hemvist i ett eller flera team.

På CSN:s IT-avdelning pågår mycket spännande utvecklingsarbete, med flera stora reformer som kombinerar förnyelse av teknik, processer och kompetens. För närvarande introduceras exempelvis myndighetens cloud native plattform som framöver bland annat ska användas som bas för verksamhetsspecifika applikationer. CSN:s IT-verksamhet befinner sig med andra ord i en mycket spännande och dynamisk utvecklingskurva.
– En röd tråd i vår organisation är en tillitsbaserad ledning och styrning, där varje medarbetare arbetar utifrån ett stort mått av frihet under ansvar. Vi brinner för att på riktigt visa tillit för vår medarbetare och deras förmåga att planera, strukturera och genomföra sitt arbete. Vi är en platt organisation där medarbetarna ges stora möjligheter att tycka till och göra sin röst hörd, säger Henrik Edholm, gruppchef på CSN IT.

Klicka här föra att läsa mer om vår IT-organisation

Långsiktig hybridkontorssatsning
CSN IT har ett stort rekryteringsbehov och efterfrågar bland annat systemutvecklare inom Java. Myndigheten behöver även medarbetare som vill arbeta med metodik, krav och testverksamhet.
– Vi går mot ett mer teamorienterat och agilt arbetssätt, och introducerar under våren en långsiktig satsning som ger varje medarbetare möjlighet att själv planera när de vill arbeta hemifrån eller från något av våra kontor. Upplägget som utgår från verksamhetens behov är individuellt och flexibelt, säger Henrik Edholm.

Utpräglad teamkänsla
– Jag började på CSN 1998 som handläggare och gick 2006 över till IT-avdelningen. Sedan dess har jag provat på många olika roller, och har bland annat jobbat med krav och test i både projekt och förvaltning. Sedan våren 2021 arbetar jag som leveransansvarig IT för CSN:s körkortslån, säger Helena Ström.
En faktor som bidrar till att hon trivs på CSN är möjligheten att växla mellan olika roller och verksamheter.
– Här kan man utvecklas, oavsett om man föredrar att fördjupa sig i en verksamhet under en längre tid, eller hellre vill utmana sig själv genom att med jämna mellanrum byta roll. Ytterligare en faktor som gör att jag trivs är vår utpräglade teamkänsla; här råder en anda som präglas av hjälpsamhet och en känsla av att vi löser utmaningar tillsammans, säger Helena Ström.
Möjligheten att kunna kombinera hemarbete med kontorsarbete utifrån sina egna preferenser och behov betraktar Helena som en stor fördel.
– Det tillitsbaserade ledarskapet präglar vår vardag. Vår chef ger oss ett ramverk, men sen är det upp till teamet att tillsammans avgöra hur arbetet ska struktureras och genomföras. Det bidrar till god sammanhållning och stärker oss som team. Att vårt dagliga arbete dessutom tillför samhällsnytta och bidrar till att skapa värde för många människor känns också betydelsefullt, säger Helena Ström.

Viktigt samhällsuppdrag
– Jag började på CSN 2012 som systemspecialist. Därefter arbetade jag en period i vår kravhanteringsverksamhet. Nu har jag en strategisk och koordinerade roll där jag fungerar som en länk mellan IT och verksamheten, säger Kjetil Andersen, leveransansvarig IT Gemensamma funktioner på CSN.
CSN IT är stolta över att bidra till att människor kan förverkliga sina drömmar om att studera och utbilda sig för ett framgångsrikt arbetsliv.
– CSN är en arbetsgivare som satsar mycket på sina medarbetares utveckling. Om man är intresserad av att fördjupa sig inom ett specifikt område finns det gott om fortbildningsmöjligheter. Jag har exempelvis precis slutfört en ettårig utbildning i förändringsledning, och många har gjort karriär inom myndigheten, säger Kjetil Andersen.
Han trivs bra med att ha en strategisk roll där han kan överblicka och påverka flera delar av verksamheten.
– Jag gillar att förändringstakten är hög – vi har precis ersatt vår stordatormiljö med en ny plattform och driver många spännande IT-projekt parallellt. Vi på IT-avdelningen har en viktig uppgift i att se till att handläggarnas arbete flyter på bra och att skapa förutsättningar för att studenter, interna och externa samarbetspartners ska få sitt stöd i tid, säger Kjetil Andersen.

Klicka här föra att läsa mer om vår IT-organisation

CSN

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet. CSN har cirka 1100 anställda på 11 orter. CSN:s IT-avdelning består av 175 medarbetare som arbetar inom områdena IT-arkitektur, systemutveckling, projektledning, drift och infrastruktur.

Är du nyfiken på att läsa mer om hur vår IT-avdelning växer och hur du kan komma i kontakt med oss – läs mer här! www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/it-avdelningen-vaxer