Etikettarkiv: E-tjänster

Han tog chansen att vara med från början

Johan Acharius, CIO på Kronofogdemyndigheten. Foto: Sara Burman
Johan Acharius, CIO på Kronofogdemyndigheten. Foto: Sara Burman
Johan Acharius var verksam som managementkonsult i ett privat konsultbolag, men när han fick möjligheten att gå in som CIO på Kronofogden nappade han direkt.

Kronofogdemyndighetens it-verksamhet är ung. Från att tidigare ha legat hos Skatteverket togs den över i egen regi så sent som 2014. Johan Acharius var involverad i förarbetet i rollen som managementkonsult och när han fick erbjudandet att bli CIO nappade han direkt.
– Det är sällan man får möjligheten att vara med och utveckla en verksamhet från grunden. Ett sådant erbjudande tackar man inte nej till, säger Johan Acharius.

Chans att göra samhällsnytta
Hans uppdrag nu är det första inom staten och visst kan han erkänna att han hade vissa fördomar om att arbeta statligt, men han har ändrat sig. Idag jämför han den politiska styrningen med den styrning som aktieägare skapar i privat verksamhet.
– Skillnaden här är att jag kan känna att jag gör samhällsnytta. Det finns något nästan vackert med att arbeta inom staten eftersom det är en del av demokratin.
Sedan 2014 driver alltså Kronofogden, med omkring 2 300 medarbetare, it-verksamheten i egen regi. It-organisationen har drygt 200 medarbetare och konsulter. Driften sköts av Skatteverket.
Just nu pågår ett genomgripande förändringsarbete som innebär att it-verksamheten transformeras från en traditionell stordatormiljö till en modern miljö där Java och Dotnet är utvecklingsmiljöerna.

Skapa tjänster för självbetjäning
Johan Acharius beskriver det som att ta klivet från en miljö i mångt och mycket baserad på pappersrutiner till att ta steget in i den digitala världen.
– Det är både utmanande och kul att vi utvecklar allt fler självbetjäningstjänster. Det är flödesbaserade självbetjäningssystem där kunderna kan ta del av sina ärenden.
I fortsättningen ska kunderna alltså bättre kunna följa statusen på sina ärenden. Kunderna är de som vill ha betalt och de som ska betala. Det omfattar både andra myndigheter, företag och privatpersoner.
– Det är ett omfattande arbete att ersätta äldre applikationer, och utvecklingen sker i nära samarbete med verksamheten i självstyrande team.

Digitalisering högprioriterat på Transportstyrelsen

Amy Nylander och Carl Behrn på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Amy Nylander och Carl Behrn på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Övergången från en traditionell stordatormiljö till en modern it-miljö är genomförd och nu tas nästa steg på Transportstyrelsen. Automatisering är ledordet. Allt för att utveckla nya e-tjänster och förbättra de existerande.

Alla som besöker Transportstyrelsens webbplats finner en mängd e-tjänster, som alla syftar till att erbjuda den bästa servicen till medborgarna. Bland e-tjänsterna märks allt från att beställa registreringsbevis, söka fordonsuppgifter, ställa av eller ställa på ett fordon till att ansöka om körkortstillstånd.
Förutsättningen för myndighetens alla e-tjänster är den tekniska plattformens förmåga att effektivt hantera stora mängder data om bland annat 10 miljoner fordon och nästan 7 miljoner körkortsinnehavare.

Ständiga förbättringar
Men Transportstyrelsen strävar hela tiden att förbättra existerande e-tjänster, genom att förbättra och förenkla funktionaliteten, och att utveckla nya. Ett av målen är att få bort all pappershantering gentemot medborgarna. Digitalisering är en prioriterad fråga på myndigheten och med den nya it-infrastrukturen kan digitaliseringen ta stora steg framåt. I den här processen spelar it-avdelningen, med omkring 260 medarbetare, en central roll.
En av medarbetarna inom it är Carl Behrn, som leder en grupp som kallas effektiv systemutveckling eller Effsys.
Den stora migreringen från en stordatormiljö till en modern Windowsmiljö är genomförd och gruppens uppgift nu är att att skapa en bättre förvaltningsbarhet.
– Med det menas att automatisera uppdateringar och nya releaser. Vi vill se till att produktionssättningen av dem sker utifrån samma mallar. Ytterst syftar det självfallet till att förbättra för våra medborgare, säger Carl Behrn.

Följer hela processen
Parallellt med det arbetar it-avdelningen också med att effektivisera testningen av det som nyutvecklas. Tidigare låg fokus på systemutveckling och när den var klar förväntades det att driften skulle ta hand om produktionssättningen.
– Idag tar vi hand om hela processen fram till dess att koden är i produktion, säger Carl Behrn.
Ett annat fokus idag för Effsys-gruppen är att utveckla molntjänster. Just nu testas en molntjänst internt. Detta är i mångt och mycket en arkitekturfråga.
– Utgångspunkten för mycket av vår utveckling är hur vår leverans ska se ut i framtiden.
Transportstyrelsens it-avdelning har, liksom de flesta aktörer inom it-branschen, ett ständigt behov att få in ny kompetens i organisationen. Det gäller egentligen på alla nivåer och inte minst kompetens inom molnteknik, till exempel dotnet-utvecklare som förstår en tjänsteorienterad arkitektur.

Lång erfarenhet
Carl Behrn har en gedigen erfarenhet av it-branschen och började 2008 som konsult på Vägverket. Sedan fem år är han anställd på Transportstyrelsen. Han upplever att det finns goda möjligheter till egen kompetensutveckling, både genom att delta i olika projekt och genom externa kurser. Dessutom finns det en plan för kompetensutveckling för varje individ.
Amy Nylander är betydlig nyare, både i it-branschen och på myndigheten. Hon arbetar som systemutvecklare och det är hennes första jobb efter examen som dataingenjör från Örebro universitet.
När hon sökte sitt första jobb hade hon valet att börja på ett konsultföretag eller att börja på Transportstyrelsen. Det valet ångrar hon definitivt inte idag.
– Att jag är kvar efter drygt fyra år visar väl tydligt att jag valde rätt. När jag intervjuades kändes det som om man ville ha mig personligen och det var något jag uppskattade, säger Amy Nylander.
Hon upplever att hon hela tiden får arbeta med nya utmanande uppdrag.
– Jag har en chef som direkt märker när jag upplever att jag arbetar med något som jag börjar kunna och behöver ha nya utmaningar. Här finns mycket goda möjligheter att utvecklas för den som vill.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.
Myndigheten utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar Transportstyrelsen regler och följer upp att de efterlevs.
Arbetet utgår ifrån helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i kontakten med omvärlden. Myndigheten finns på 14 orter i landet och har idag cirka 2 000 medarbetare, varav omkring 260 inom it-verksamheten. Den största delen av Transportstyrelsens verksamhet finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Tel vxl: 0771-503 503
www.transportstyrelsen.se

På PostNord är det förändring som gäller

Petter Fahlström, chef för User support office och Jenny Fagerstedt, chef för IT-delivery. Foto: Gonzalo Irigoyen
Petter Fahlström, chef för User support office och Jenny Fagerstedt, chef för IT-delivery. Foto: Gonzalo Irigoyen
Den som vill arbeta i en organisation där ett förändringsarbete pågår på alla nivåer ska söka sig till PostNord. Här utvecklas både den befintliga verksamheten parallellt med att nya digitala tjänster skapas.

Rekryteringen av Charlotte Svensson till PostNord kan ses som ett uttryck för att digitalisering har högsta prioritet inom företaget. Sedan i augusti är hon chef för affärsområdet Communication Services. Hon kommer närmast från en roll som CTO i Bonnierkoncernen där hon drivit ett flertal digitaliseringsprojekt.

Utvecklingsdriven
Affärsområdet inrymmer den traditionella postverksamheten och alla nya e-tjänster, samt Strålfors. Det går inte att ta miste på att hon i grunden är utvecklingsdriven.
– Vi utvecklar både vår befintliga verksamhet och skapar nya digitala tjänster. Vi ska tillfredsställa alla våra kunder, både de som vill ha kvar de traditionella brevtjänsterna och de som vill vara helt digitala, säger Charlotte Svensson.
Valfrihet är det som gäller, och i år kommer PostNords kunder att märka flera nya e-tjänster. En av de mest populära idag är en tjänst där man kan skapa och skicka riktiga vykort utifrån sina bilder i Instagram.
– Den som söker sig till oss måste gilla utmaningar, exempelvis att utveckla nya tjänster ur ett affärsperspektiv, och att arbeta i agila team mycket nära verksamheten.

Utveckling genomsyrar
Att utveckling och förändring är en inställning som genomsyrar hela organisationen är Jenny Fagerstedt ett exempel på. Hon är idag chef för IT-delivery och leder en grupp som utvecklar, förvaltar och sköter drift av PostNords it-infrastruktur.
– Jag vill påstå att den transformation som PostNord nu är mitt uppe i är ett av de största förändringsprojekten som just nu pågår inom det svenska näringslivet, säger Jenny Fagerstedt.
Hon tar som exempel att man förra året drog igång 80 nya förändringsprojekt och att man bytte ut de största externa it-partners och tecknade helt nya avtal. Hon är också stolt över att PostNords app fick Svenska Designpriset förra året.
Förändringsbenägenheten genomsyrar hela organisationen och Jenny är själv ett lysande exempel på karriärmöjligheterna som finns. För två år sen anställdes hon som chef för infrastruktur och har nu ansvar för utveckling, förvaltning och drift.
Hon nämner två program för karriärutveckling inom företaget: PostNord Professional och Top Talent, och framhåller speciellt möjligheten att göra karriär även som specialist.
– Man kan komma vidare i karriären utan att bli chef. Om du vill växa som individ har du definitivt kommit till rätt företag.

Stora resurser att förverkliga idéer
Hon framhåller också att PostNord visserligen är ett stort företag med allt vad det innebär, men att det är lätt att få gehör för nya idéer och att få dem testade.
– Vår storlek innebär ju också att när en idé väl ska genomföras, så finns verkligen resurserna att genomföra den, säger Jenny Fagerstedt.
En av Jennys medarbetare är Petter Fahlström. Han är chef för User support office, och den genomgripande digitalisering som PostNord nu är mitt uppe i var det som lockade honom att söka sig hit. Tidigare arbetade han hos en it-leverantör.
– Det räcker inte med att vi har ett fungerande it-stöd för våra produkter. Vårt mål är att bli ledande. Vår digitalisering innebär också att it går från att vara en stödfunktion till att bli avgörande för all utveckling, säger Petter Fahlström.

Är världsledande
Ett av målen är att kunderna ska ha kontroll över helheten vid e-handel.
– Parallellt med att vi själva digitaliserar hjälper vi också våra kunder att digitalisera sin verksamhet eller att tjänstefiera hela det logistiska flödet.
Att PostNord är ett av Nordens största företag medför också att digitaliseringen som pågår är ett av de största digitaliseringsprojekten som pågår idag.
– Hela vår kärnverksamhet håller på att förändras i grunden och jag vågar påstå att vi är världsledande på digitalisering inom vår bransch. Det är en fantastisk plats att vara på för den som gillar utmaningar, säger Petter Fahlström.

PostNord
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också post-
servicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen 33 000 anställda och en omsättning på 38,5 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.
www.postnord.se

Brett och flexibelt IT-arbete i Region Gävleborg

Ann-Catrin Hedin och Mattias Tyve trivs bra hos Region Gävleborg. Foto: Micke Bergling
Ann-Catrin Hedin och Mattias Tyve trivs bra hos Region Gävleborg. Foto: Micke Bergling
Region Gävleborg satsar på att utveckla sina digitala lösningar och sin IT-avdelning. Här samsas medarbetare från vitt skilda bakgrunder, som alla bidrar till att utveckla regionens digitala infrastruktur och medborgartjänster.

Mattias Tyve arbetar med systemförvaltning i Region Gävleborg. Han är utbildad på Umeå universitet inom beteendevetenskap med inriktning på IT-miljöer och kom till regionens IT-avdelning för drygt två och ett halvt år sedan.
– Jag har jobbat på andra ställen inom Gävleborg, både offentligt och privat, men jag kände ganska snabbt att det var här jag ville hamna. Jag trivs med uppgifterna och det är väldigt praktiskt att kunna arbeta inom hela länet.
Han betonar att en av de positivaste aspekterna med Region Gävleborg är att han delar sin arbetsplats med en stor mängd professioner, vilket innebär utvecklande utmaningar för honom själv.
– På en privat arbetsplats kan det vara ganska homogent, men här finns det en uppsjö av olika personer som alla behöver kunna ta del av samma information och material. Då gäller det att tänka till och utforma system och direktiv på ett målgruppsanpassat sätt, vilket är väldigt roligt. Man får ställa sig frågorna vem som främst behöver materialet och vad som har förändrats, så det är en övning i att prioritera, säger han.
Kollegan Ann-Catrin Hedin arbetar inom verksamhetsstöd, men till skillnad från Mattias har hon en bakgrund som sjuksköterska, men har arbetat med IT i 20 år.
– Jag har en helt annan bakgrund och började jobba med IT då vi skulle införa journalsystem i primärvården. Jag tyckte att det var ett roligt jobb och när det blev en tjänst ledig sökte jag den. Det är ett spännande och utvecklande arbete och jag instämmer med Mattias – en av våra största styrkor är att vi är en så varierad grupp och att vi kompletterar varandra.

Väldigt breda uppgifter
Liksom Mattias har Ann-Catrin under sin karriär provat på den privata sektorn, men även hon återvände till regionen.
– Region Gävleborg är en bra arbetsgivare och det är ett gott betyg att jag sökt mig tillbaka hit. Jag har jobbat här i många år nu, men har aldrig känt att jag riskerat att stagnera. Tvärtom har jag fått chansen att prova på en mängd olika uppgifter och roller, kunnat byta uppdrag och mycket annat. Det är väldigt brett – man kan till exempel arbeta med journalsystem, olika integrationer eller nationella e-tjänster och det finns alltid utmaningar, konstaterar hon.

Möjligheter att utvecklas
Både Ann-Catrin och Mattias är överens om att regionens bredd och flexibla arbetsförhållanden spelar stor roll för att de trivs så bra, men till syvende och sist handlar det om utveckling och om att kunna trivas.
– Det finns alla möjligheter att vidareutbilda sig för den som vill utvecklas. Förutom att gå lärarledda eller lärarlösa kurser internt finns det en utmärkt chefsutbildning som är populär. Därut­över finns alternativet att söka sig till en annan grupp eller ett annat objekt/projekt och lära sig nya kompetenser genom kunskapsutbyte med kollegor, betonar Mattias.
– Inom verksamheten finns många olika professioner och bra karriärvägar, men det kräver att man visar engagemang själv. Det finns ett visst eget ansvar att vara intresserad, men såvida det intresset finns är klimatet väldigt uppmuntrande.

Positiv stämning och högt i tak
En annan aspekt som spelar en avgörande roll är naturligtvis arbetsmiljön och kollegorna. Stämningen är positiv och öppen och ledningen främjar förbättringsförslag och kvalitetsarbete.
– Våra chefer är tillgängliga och vi har ett högt tempo. Det finns dock inga givna svar, utan vi behöver vara proaktiva och kunna hantera okända faktorer och lösa problem. Ofta behöver man utforma svaret tillsammans, så själv är sällan bäste dräng! I slutänden behöver man vara en ”people person” även om man jobbar med IT, och det är den dualismen som gör det här jobbet så roligt, avslutar de.

Region Gävleborg
Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. IT-avdelningen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att IT-miljön, kommunikationen och telefonin inom Region Gävleborg är så optimal och kostnadseffektiv som möjligt.
Avdelningen består av fem enheter: IT-verksamhetsstöd, Systemförvaltning, Klient- och applikationsdrift, Systemsupport samt Serverdrift och infrastruktur.
www.regiongavleborg.se