Etikettarkiv: Internet of Things

IoT möjliggör effektiv realtidsövervakning

Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm. Foto: Mikael Teng
Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm. Foto: Mikael Teng

IoT, Internet of things, är resultatet av långsiktig teknikutveckling, avancerad hårdvara och avancerade applikationer som sammantaget kan lösa olika problem och möjliggöra effektiv realtidsövervakning.

IoT fyller en nyckelfunktion i den pågående digitaliseringen av samhället, men visionen om det helt uppkopplade samhället kan dröja ett par år.
– Några av de främsta fördelarna med IoT är att tekniken kan spara liv när uppkopplade fordon kan undvika svåra situationer, och när uppkopplad medtechutrustning kan övervaka patienter och dosera medicin. IoT innebär även färre onödiga resor till fungerande prylar. Dessutom kan prylarna säga till innan de går sönder och kan då stoppas för att minska effekter av haveri. IoT-applikationer kan även bidra till hållbarhet eftersom prylarna håller längre och haverier kan undvikas, säger Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm och tidigare vice ordförande för organisationen IoT Sverige. Hon är civilingenjör med inriktning mot elektroteknik och har tidigare arbetat som bland annat systemarkitekt, teknisk projektledare och affärsområdeschef.

”Utvecklingen inom IoT kommer att gå snabbt under de kommande åren”

5G accelerator för IoT
Den främsta acceleratorn för IoT-utvecklingen blir, enligt Helena Forsmark, när 5G lanseras på bred front. 5G öppnar upp nya möjligheter till att utveckla IoT-tillämpningar som bidrar till verklig verksamhetsnytta, exempelvis genom att kunna agera säkrare och snabbare på realtidsinformation.
– Utvecklingen inom IoT kommer att gå snabbt under de kommande åren. Industrin, sjukvården och många andra sektorer kommer att utveckla många IoT-tillämpningar som på olika sätt effektiviserar verksamheten. Däremot dröjer det nog ytterligare ett par år innan visionen om det helt uppkopplade samhället förverkligas. Vi har en rad utmaningar att ta tag i innan dess, bland annat vad gäller säkerhet, etik och integritet, säger Helena Forsmark.

Säkerhetsrisker och sårbarhet
– Den främsta svagheten med IoT är att när sensorer sprids överallt så blir systemet förstås mer sårbart. Dessa sensorer har dessutom tidigare varit relativt kostsamma. Nu börjar dock prisnivåerna gå ner, men problematiken med säkerhetsrisker och sårbarhet kvarstår, säger Helena Forsmark.
Hon är övertygad om att IoT kommer att fungera som en katalysator för en mängd olika innovationer och disruptiva tillämpningar när 5G-tekniken får ett brett genomslag.

Exempel på användningsområden för IoT


• Att övervaka flöden av trafikanter i kollektivtrafiken
• Övervakning av uppvärmningssystem och avloppssystem i realtid
• Att kartlägga seniorers rörelsemönster för att på så sätt kunna förebygga exempelvis fallskador.
• Att monitorera tillverkningsutrustning för att kunna förutse underhållsbehov i exempelvis industrin.
• Sensorer på avfallskärl som signalerar när kärlen är fyllda och redo att tömmas.

IoT-marknaden drar åt sig nya aktörer

Magnus Melander (Foto: Marie Linnér) och Eric Michelsén, vd för Vinnter (Foto: Jan Nordén).
Magnus Melander (Foto: Marie Linnér) och Eric Michelsén, vd för Vinnter (Foto: Jan Nordén).
Marknaden för Internet of Things, IoT, är glödhet och nu har både molnleverantörer och mobiloperatörer gått in på marknaden. Det handlar om små datamängder från små prylar och utvecklingen förutsätter energieffektivitet.

Det amerikanska analysbolaget IHS uppskattar att 20 miljarder prylar nu är uppkopplade. Konsultbolaget Bain uppskattar att den totala marknaden för IoT förra året var värd 235 miljarder dollar. Några officiella uppskattningar av den svenska marknaden finns inte.

Mobiloperatörer in på IoT
För att IoT-utvecklingen skulle komma igång krävdes alltså elsnål nätverksteknik. Det gjorde att det franska företaget Sigfox, som utvecklat en egen nätverksteknik, etablerades. Parallellt finns också leverantörer som använder den öppna standarden LoRa. Mobiloperatörernas svar är lågenergiteknik NB IoT. I Sverige har både Telia och 3 nyligen lanserat nationellt täckande nät.
Serieentreprenören Magnus Melander har deltagit i IoT-utvecklingen från början och han delar upp användningen i tre steg.
– Det börjar med uppkopplingen, som följs av operativa nyttor, det vill säga att man gör saker som man gjort men på ett mycket effektivare sätt. Där på steg två är vi idag. Det tredje och verkligt intressanta är när vi får strategiska nyttor, och företag och industrier förändras i grunden. Men där är IoT-utvecklingen inte än, säger Magnus Melander.
När det gäller branscher lyfter han till exempel fram biltillverkning, energi och logistik som viktiga för IoT-tillämpningar.
– Utvecklingen av våra städer blir ett stort område, men störst av allt tror jag vård och omsorg blir, säger Magnus Melander.

Ny krav på säkerhetslösningar
Eric Michelsén är vd för konsultföretaget Vinnter, som är specialister på IoT, och möter dagligen kunder inom industrin.
– Vi befinner oss i början av andra varvet. Uppkopplingen är klar och hajpen är förbi för många, säger Eric Michelsén.
Nu är det inte ovanligt att han träffar kunder som har svårt att få ihop affären för sin IoT-tillämpning.
– Säkerhetsfrågan har blivit en realitet, men det går inte med automatik att använda befintliga it-säkerhetslösningar. Här är det små uppkopplade enheter, vilket gör att befintliga lösningar kräver anpassningar.