Etikettarkiv: It-säkerhet

På FOI kan jag göra skillnad på riktigt!

Caroline Bildsten, Ulrika Uppman, Jonas Ask och Teodor Sommestad trivs alla bra på FOI i Linköping. Foto: Lisa Öberg
Caroline Bildsten, Ulrika Uppman, Jonas Ask och Teodor Sommestad trivs alla bra på FOI i Linköping. Foto: Lisa Öberg
– När jag började på FOI var det främst teknik och spännande arbetsuppgifter som lockade. Med tiden har jag fått större överblick och sett hur det vi gör kommer till samhällsnytta. I dag är det målet med forskningen som driver mig, säger Ulrika Uppman, forskare inom robust radio och telekommunikation.

Det är nio år sedan Ulrika Uppman, civilingenjör i datateknik, gjorde sitt examensarbete på FOI i Linköping. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Tiden har gått enormt fort, mycket beroende på att jag har varit involverad i många olika projekt och haft stor variation i mina arbetsuppgifter. I ett projekt kanske man tittar på något teoretiskt för att i ett annat göra simuleringar eller fältförsök där vi till exempel är ute och sätter upp antenner för att göra mätningar av olika slag. Jag trivs både med omväxlingen och med att arbeta i hela forskningskedjan, från start till mål.
Jonas Ask, även han civilingenjör i datateknik och förste forskningsingenjör inom telekrig mot radiosystem, nickar instämmande. Själv har han arbetat på FOI i Linköping sedan 2007.
– Elva år på samma arbetsplats kan låta mycket men jobbet är enormt utvecklande samtidigt som det jag gör har betydelse för Sverige och samhället i stort. Här kan jag göra skillnad på riktigt.
Trevlig arbetsmiljö, goda möjligheter till flexibel arbetstid och kunniga kollegor är andra fördelar som Ulrika lyfter fram.
– Många har arbetat här länge och är väldigt duktiga. Det är både kul och lärorikt att jobba med experter inom olika områden.
Jonas flikar in att de även har många nyutexaminerade ingenjörer som kollegor.
– Många gör som jag själv gjorde, börjar med ett ex-jobb och kommer in i verksamheten den vägen.
Både Jonas och Ulrika tycker att jobbet blir allt roligare.
– Ju längre man jobbar ju mer förståelse får man för helheten och de övergripande frågorna. Mycket av det vi arbetar med är hemligt, i takt med att kunskap och erfarenhet ökar öppnas nya dörrar och man får veta och lära sig mer om spännande saker och ting, säger Jonas.

Cybersäkerhet
FOI har sedan 2008 byggt upp en av de allra första europeiska träningsanläggningarna speciellt anpassade för cyberförsvar. Tillsammans med verksamhetens huvudkunder Försvarsmakten och MSB har FOI en unik anläggning för att öva IT-säkerhet på alla nivåer, från nybörjare till erfarna systemadministratörer. Här återfinns bland annat förste forskare Teodor Sommestad.
– Jag läste datateknik på KTH och kom under mina doktorandstudier i kontakt med FOI i Linköping. I deras experimentanläggning för cybersäkerhet kunde jag få ut data som inte gick att få någon annanstans, vilket gjorde valet lätt när jag efter en tid fick ett anställningserbjudande.
Med facit i hand vet han att det var helt rätt beslut.
– När jag började 2011 hade jag bestämt mig för att inte stanna i mer än fem år. Jag såg alla gubbar i skägg som gick runt i korridorerna med shorts och sandaler, sådan ville jag inte bli. Men jobbet är så kul att det inte går att sluta. Här får man i princip studera det man vill, så länge det handlar om något som är relevant för försvaret, och det under väldigt fria tyglar. Ett drömjobb för min del.

Utvecklingsmöjligheter
Även Caroline Bildsten trivs med sitt yrkesval. Efter avslutade studier till civilingenjör IT arbetade hon ett antal år som informationssäkerhetskonsult.
– Efter ett tag var det dags att gå vidare, samtidigt som jag ville fortsätta stärka IT-säkerheten både i försvaret och civilt. Därför sökte jag mig förra året till FOI i Linköping. Idag arbetar jag med att stödja Försvarsmakten i förbättringsarbetet av metoder som används för att ta fram IT-system som är motståndskraftiga mot IT-attacker.
Teodor liknar sitt jobb vid FOI vid att fortsätta studera, fast med bra lön.
– Här är du både forskare och konsult och blir också väldigt attraktiv på arbetsmarknaden. Det är lätt att byta jobb om man skulle vilja, men faktum är att det vi gör är så roligt att de flesta stannar väldigt länge.
– Ja, det är ett stimulerande arbete med noll risk för att bli uttråkad. Här finns ständigt nya och intressanta utvecklingsmöjligheter i kombination med att allt vi gör har ett syfte, att stärka Sverige och landets försvar. Det vi gör känns viktigt och jag ser idag inte någon annan arbetsplats jag hellre skulle vilja vara på, fastslår Caroline.

Jobba på FOI. Se våra lediga tjänster och ansök här

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Hos oss arbetar cirka 930 kompetenta medarbetare med varierande bakgrunder. Här finns allt från fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer till jurister, ekonomer och IT-tekniker. Vi finns i Kista, Grindsjön, Linköping och Umeå.

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Tel: 08-555 030 00
www.foi.se

Försvarsmakten rätt för den som brinner för säkerhet

David Olgart och Amanda Renström, civilingenjörer på Försvarsmakten. Foto: Gonzalo Irigoyen
David Olgart och Amanda Renström, civilingenjörer på Försvarsmakten. Foto: Gonzalo Irigoyen
För den som gillar utmaningar, vill utveckla sin analytiska förmåga och som brinner för informationssäkerhet är Försvarsmakten rätt plats. Vi har besökt cyberförsvarssektionen vid Ledningsstaben i Högkvarteret.

David Olgart har arbetat i Försvarsmakten i nästan 20 år. Hans kollega, Amanda Renström, är däremot nyanställd. Båda två är civilingenjörer. David har examen i datateknik, och Amanda har en examen i teknisk fysik. Deras arbete innebär strategisk inriktning av Försvarsmakten i cyberförsvarsfrågor, bland annat genom att identifiera tekniksprång inom området och analysera hur Försvarsmakten kan dra fördel av tekniken.

Jobbar med det senaste
Amanda kommer närmast från ett startup-företag som utvecklar nästa generations butiksupplevelser med hjälp av 3D-scanning och artificiell intelligens. Skälen till att hon sökte sig till Försvarsmakten är flera. Ett av dem är att hon tycker Försvarsmakten har ett viktigt uppdrag i att upprätthålla grundläggande värden som demokrati och mänskliga rättigheter.
– Mitt arbete innebär att jag får jobba med den senaste tekniken, och jag kommer kunna fortsätta utveckla mina kunskaper inom områden som artificiell intelligens och maskininlärning, säger Amanda Renström.
David Olgart, som alltså har lång erfarenhet inom försvaret, är mentor för Amanda och hans karriär inom försvaret illustrerar hur varierade arbetsuppgifterna och karriärvägarna är inom organisationen.

Omväxlande karriär
Från början är han officersutbildad inom marinen och valde att utbilda sig till försvarsmaktsingenjör vid KTH. Efter sin examen har David haft flera olika tjänster inom Försvarsmakten. Han har också varit informationssäkerhetschef på Försvarets materielverk, FMV, och hunnit med att jobba på ett konsultföretag. Sedan 2014 är han tillbaka inom försvaret som civilanställd och leder Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling inom cyberförsvarsområdet.
– Vi har stora möjligheter till kompetensutveckling och att få varierade och utmanande arbetsuppgifter. Det är något som lockar mig, säger David.
Här finns också möjligheter till internationella kontakter, bland annat genom försvarssamarbetet inom EU som David också är med i.

Sekretessen viktig
Att arbeta med uppgifter som omfattas av sekretess är en del av vardagen.
– Sekretess i form av företagshemligheter finns ju även i den privata sektorn men hos oss handlar det om att skydda rikets säkerhet, säger Amanda Renström.
– Därför kommenterar vi inte vår förmåga eller statusen i våra system. Men vi följer utvecklingen inom cyberområdet och förstår att det är svårt att skydda system till 100%, säger David Olgart.

Tillsammans
Mycket av Amandas och Davids arbete är inriktat på teknisk utveckling. En viktig del är naturligtvis att kunna utveckla egna unika lösningar. En annan är att ta till sig lösningar som utvecklats inom den privata sektorn, vid högskolor eller av någon samarbetspartner inom staten.
En av samarbetspartnerna är Försvarets forskningsinstitut, FOI.
– Vi använder FOI för forskning inom cyberområdet. Detta är ett av sätten att möta hotbilden som till exempel Försvarets Radioanstalt, FRA, har beskrivit, säger David Olgart.

Omväxlande och aktuellt
Cyberförsvar är inget eget vapenslag utan är en integrerad del i försvarets verksamhet och tekniska system.
– Medvetenheten om cyberförsvar och säkerhetsfrågor ökar. Det märks inte minst i den allmänna debatten, säger Amanda Renström.
Utmaningar inom cyberområdet kräver ofta multidisciplinärt samarbete och en god kommunikativ förmåga.
– Vi satsar inom cyberförsvarsområdet och letar alltid efter personer som vill jobba med komplexa frågeställningar oavsett bakgrund. Det är en fördel om du har teknisk kompetens, men det viktigaste är att du tycker om problemlösning och vill bidra till Sveriges försvar, avslutar David Olgart.

Försvarsmakten
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Uppdraget är att vara ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser samt stödja samhället vid större kriser. Myndigheten har även ett omfattande internationellt arbete och skickar styrkor till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runt om i världen. Inom it och data arbetar cirka 1 600 medarbetare.
www.forsvarsmakten.se

”Uppdragen vi har hittar du ingen annanstans”

Med hänsyn till operativ sekretess kan Love, Jacob och Kim inte fotograferas.
Med hänsyn till operativ sekretess kan Love, Jacob och Kim inte fotograferas.
De får inte berätta vad de arbetar med, men deras arbete är avgörande för Sveriges säkerhet. Möt it-säkerhetspecialisten Love, teknikutvecklaren Jacob och systemutvecklaren Kim vid Säkerhetspolisen.
– Här får jag vara en del i att göra Sverige säkrare, säger Jacob.

De närmaste åren kommer Säkerhetspolisen att växa – från dagens 1 200 medarbetare till närmare 1 500. Många av de nya tjänsterna kommer att finnas vid myndighetens teknik- och säkerhetsskyddsfunktioner. I tre år har Love arbetat här, främst med att utföra it-säkerhets­granskningar av andra myndigheter och andra skyddsvärda verksamheter i det svenska samhället.
– Ibland handlar det om att testa myndigheters it-skydd, i syfte att se hur gott säkerhetsskydd myndigheten har och därefter ge förslag på hur skyddet kan stärkas. Ibland handlar det om att föreläsa för andra myndigheter om hur de bäst försvarar sig mot angrepp. Den tekniska kunskapen hos oss är mycket hög, så vi ger också stöd till andra delar inom Säkerhetspolisen men även till Polismyndigheten, säger Love.

Känsla av att göra nytta
Han arbetade tidigare med it-säkerhet vid en annan myndighet och lockades av både de unika uppdrag som Säkerhetspolisen har, men också av uppgiftsbredden och den arbetsmässiga friheten.
– Uppdragen vi har hittar du ingen annanstans. Den ena dagen granskar du känsliga system hos en stor myndighet, den andra försöker du knäcka lösenord. Här ges du också möjlighet att bli ännu bättre på det du arbetar med, ständig kompetensutveckling är ett måste. Ar­betet sker också mycket självständigt; du och dina kollegor får en uppgift och en tidsram att lösa den inom, säger Love.
Både Jacob och Kim instämmer i vad kollegan säger.
– Möjligheten att få arbeta med en idé till realiserad implementation här är tilltalande. Har du en bra idé som gynnar verksamheten är det oftast bara att börja jobba. I slutänden gynnar det ju också ett säkrare Sverige, säger Jacob.
Han arbetade tidigare med liknande arbetsuppgifter inom teknikutveckling inom den privata sektorn, men kände att något saknades – ”jag gjorde inte riktig nytta” – när det mesta i arbetet handlade om att tjäna mer pengar.
– För mig var det likadant. Jag var också i konsultbranschen och tröttnade på att debiterbara timmar var viktigare än kvalitén och leveransen. När jag såg annonsen att Säkerhetspolisen sökte systemutvecklare skickade jag in en ansökan, säger Kim.

Bred kompetens som utvecklas
Att inte kunna berätta för någon utanför jobbet vad man arbetar med är lite speciellt, menar alla tre.
– Samtidigt kan man säga ganska mycket om sitt arbete till sina nära och kära utan att säga något väsentligt alls. Jag läste på om Säkerhetspolisen i dess årsbok innan jag började, vilket gav god kunskap om myndigheten och dess arbete, säger Kim.
Och omställningen från privata konsultvärlden till statlig myndighet var inte ett så stort steg som förväntat.
– Jag trodde faktiskt det skulle vara mer toppstyrt och segregerat här, men det är det inte. Innanför våra dörrar är det en väldigt öppen arbetsmiljö, säger Jacob.
– Här lär jag mig också väldigt mycket av mina kollegor vilket ger synergier. Här är alla duktiga. Och motiverade, säger Kim.
Till skillnad från Kim, som har examen som systemutvecklare är både Jacob och Love helt självlärda inom it.
– Det som eftersöks här är kompetenser; hur de är förvärvade är ganska ointressant. Vi utbildar oss själva hela tiden. Utmaningen är att hitta människor med stor skicklighet inom it och teknik, stor social kompetens och inte minst att de klarar våra rekryteringskrav. Att vi håller tyst om vad vi upptäcker eller inte är en självklarhet, säger Love.

Säkerhetspolisen
Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.
De flesta av Säkerhetspolisens medarbetare är stationerade vid huvudkontoret i Solna, men myndigheten har även regionala kontor i Umeå, Uppsala, Örebro, Linköping, Göteborg och Malmö.
Cirka 40 procent av Säkerhetspolisens medarbetare är kvinnor. Ungefär hälften av medarbetarna är polisutbildade och arbetar till exempel som livvakter, utredare och spanare. Flera andra yrkeskategorier finns också representerade vid myndigheten, som analytiker, tekniker, översättare, ekonomer, jurister, tolkar och administratörer. Säkerhetspolisen leds av säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Säkerhetspolisen
Box 123 12
102 28 Stockholm
Tel: 010-568 70 00
sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
www.sakerhetspolisen.se