Etikettarkiv: Karriärutveckling

Försvarsmakten rätt för den som brinner för säkerhet

David Olgart och Amanda Renström, civilingenjörer på Försvarsmakten. Foto: Gonzalo Irigoyen
David Olgart och Amanda Renström, civilingenjörer på Försvarsmakten. Foto: Gonzalo Irigoyen
För den som gillar utmaningar, vill utveckla sin analytiska förmåga och som brinner för informationssäkerhet är Försvarsmakten rätt plats. Vi har besökt cyberförsvarssektionen vid Ledningsstaben i Högkvarteret.

David Olgart har arbetat i Försvarsmakten i nästan 20 år. Hans kollega, Amanda Renström, är däremot nyanställd. Båda två är civilingenjörer. David har examen i datateknik, och Amanda har en examen i teknisk fysik. Deras arbete innebär strategisk inriktning av Försvarsmakten i cyberförsvarsfrågor, bland annat genom att identifiera tekniksprång inom området och analysera hur Försvarsmakten kan dra fördel av tekniken.

Jobbar med det senaste
Amanda kommer närmast från ett startup-företag som utvecklar nästa generations butiksupplevelser med hjälp av 3D-scanning och artificiell intelligens. Skälen till att hon sökte sig till Försvarsmakten är flera. Ett av dem är att hon tycker Försvarsmakten har ett viktigt uppdrag i att upprätthålla grundläggande värden som demokrati och mänskliga rättigheter.
– Mitt arbete innebär att jag får jobba med den senaste tekniken, och jag kommer kunna fortsätta utveckla mina kunskaper inom områden som artificiell intelligens och maskininlärning, säger Amanda Renström.
David Olgart, som alltså har lång erfarenhet inom försvaret, är mentor för Amanda och hans karriär inom försvaret illustrerar hur varierade arbetsuppgifterna och karriärvägarna är inom organisationen.

Omväxlande karriär
Från början är han officersutbildad inom marinen och valde att utbilda sig till försvarsmaktsingenjör vid KTH. Efter sin examen har David haft flera olika tjänster inom Försvarsmakten. Han har också varit informationssäkerhetschef på Försvarets materielverk, FMV, och hunnit med att jobba på ett konsultföretag. Sedan 2014 är han tillbaka inom försvaret som civilanställd och leder Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling inom cyberförsvarsområdet.
– Vi har stora möjligheter till kompetensutveckling och att få varierade och utmanande arbetsuppgifter. Det är något som lockar mig, säger David.
Här finns också möjligheter till internationella kontakter, bland annat genom försvarssamarbetet inom EU som David också är med i.

Sekretessen viktig
Att arbeta med uppgifter som omfattas av sekretess är en del av vardagen.
– Sekretess i form av företagshemligheter finns ju även i den privata sektorn men hos oss handlar det om att skydda rikets säkerhet, säger Amanda Renström.
– Därför kommenterar vi inte vår förmåga eller statusen i våra system. Men vi följer utvecklingen inom cyberområdet och förstår att det är svårt att skydda system till 100%, säger David Olgart.

Tillsammans
Mycket av Amandas och Davids arbete är inriktat på teknisk utveckling. En viktig del är naturligtvis att kunna utveckla egna unika lösningar. En annan är att ta till sig lösningar som utvecklats inom den privata sektorn, vid högskolor eller av någon samarbetspartner inom staten.
En av samarbetspartnerna är Försvarets forskningsinstitut, FOI.
– Vi använder FOI för forskning inom cyberområdet. Detta är ett av sätten att möta hotbilden som till exempel Försvarets Radioanstalt, FRA, har beskrivit, säger David Olgart.

Omväxlande och aktuellt
Cyberförsvar är inget eget vapenslag utan är en integrerad del i försvarets verksamhet och tekniska system.
– Medvetenheten om cyberförsvar och säkerhetsfrågor ökar. Det märks inte minst i den allmänna debatten, säger Amanda Renström.
Utmaningar inom cyberområdet kräver ofta multidisciplinärt samarbete och en god kommunikativ förmåga.
– Vi satsar inom cyberförsvarsområdet och letar alltid efter personer som vill jobba med komplexa frågeställningar oavsett bakgrund. Det är en fördel om du har teknisk kompetens, men det viktigaste är att du tycker om problemlösning och vill bidra till Sveriges försvar, avslutar David Olgart.

Försvarsmakten
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Uppdraget är att vara ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser samt stödja samhället vid större kriser. Myndigheten har även ett omfattande internationellt arbete och skickar styrkor till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runt om i världen. Inom it och data arbetar cirka 1 600 medarbetare.
www.forsvarsmakten.se

På PostNord är det förändring som gäller

Petter Fahlström, chef för User support office och Jenny Fagerstedt, chef för IT-delivery. Foto: Gonzalo Irigoyen
Petter Fahlström, chef för User support office och Jenny Fagerstedt, chef för IT-delivery. Foto: Gonzalo Irigoyen
Den som vill arbeta i en organisation där ett förändringsarbete pågår på alla nivåer ska söka sig till PostNord. Här utvecklas både den befintliga verksamheten parallellt med att nya digitala tjänster skapas.

Rekryteringen av Charlotte Svensson till PostNord kan ses som ett uttryck för att digitalisering har högsta prioritet inom företaget. Sedan i augusti är hon chef för affärsområdet Communication Services. Hon kommer närmast från en roll som CTO i Bonnierkoncernen där hon drivit ett flertal digitaliseringsprojekt.

Utvecklingsdriven
Affärsområdet inrymmer den traditionella postverksamheten och alla nya e-tjänster, samt Strålfors. Det går inte att ta miste på att hon i grunden är utvecklingsdriven.
– Vi utvecklar både vår befintliga verksamhet och skapar nya digitala tjänster. Vi ska tillfredsställa alla våra kunder, både de som vill ha kvar de traditionella brevtjänsterna och de som vill vara helt digitala, säger Charlotte Svensson.
Valfrihet är det som gäller, och i år kommer PostNords kunder att märka flera nya e-tjänster. En av de mest populära idag är en tjänst där man kan skapa och skicka riktiga vykort utifrån sina bilder i Instagram.
– Den som söker sig till oss måste gilla utmaningar, exempelvis att utveckla nya tjänster ur ett affärsperspektiv, och att arbeta i agila team mycket nära verksamheten.

Utveckling genomsyrar
Att utveckling och förändring är en inställning som genomsyrar hela organisationen är Jenny Fagerstedt ett exempel på. Hon är idag chef för IT-delivery och leder en grupp som utvecklar, förvaltar och sköter drift av PostNords it-infrastruktur.
– Jag vill påstå att den transformation som PostNord nu är mitt uppe i är ett av de största förändringsprojekten som just nu pågår inom det svenska näringslivet, säger Jenny Fagerstedt.
Hon tar som exempel att man förra året drog igång 80 nya förändringsprojekt och att man bytte ut de största externa it-partners och tecknade helt nya avtal. Hon är också stolt över att PostNords app fick Svenska Designpriset förra året.
Förändringsbenägenheten genomsyrar hela organisationen och Jenny är själv ett lysande exempel på karriärmöjligheterna som finns. För två år sen anställdes hon som chef för infrastruktur och har nu ansvar för utveckling, förvaltning och drift.
Hon nämner två program för karriärutveckling inom företaget: PostNord Professional och Top Talent, och framhåller speciellt möjligheten att göra karriär även som specialist.
– Man kan komma vidare i karriären utan att bli chef. Om du vill växa som individ har du definitivt kommit till rätt företag.

Stora resurser att förverkliga idéer
Hon framhåller också att PostNord visserligen är ett stort företag med allt vad det innebär, men att det är lätt att få gehör för nya idéer och att få dem testade.
– Vår storlek innebär ju också att när en idé väl ska genomföras, så finns verkligen resurserna att genomföra den, säger Jenny Fagerstedt.
En av Jennys medarbetare är Petter Fahlström. Han är chef för User support office, och den genomgripande digitalisering som PostNord nu är mitt uppe i var det som lockade honom att söka sig hit. Tidigare arbetade han hos en it-leverantör.
– Det räcker inte med att vi har ett fungerande it-stöd för våra produkter. Vårt mål är att bli ledande. Vår digitalisering innebär också att it går från att vara en stödfunktion till att bli avgörande för all utveckling, säger Petter Fahlström.

Är världsledande
Ett av målen är att kunderna ska ha kontroll över helheten vid e-handel.
– Parallellt med att vi själva digitaliserar hjälper vi också våra kunder att digitalisera sin verksamhet eller att tjänstefiera hela det logistiska flödet.
Att PostNord är ett av Nordens största företag medför också att digitaliseringen som pågår är ett av de största digitaliseringsprojekten som pågår idag.
– Hela vår kärnverksamhet håller på att förändras i grunden och jag vågar påstå att vi är världsledande på digitalisering inom vår bransch. Det är en fantastisk plats att vara på för den som gillar utmaningar, säger Petter Fahlström.

PostNord
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också post-
servicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen 33 000 anställda och en omsättning på 38,5 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.
www.postnord.se