Etikettarkiv: Lantmäteriet

Tar geografiska data till nästa nivå

Hos Lantmäteriet är it en central del av verksamheten. Det finns en tydlig strategisk agenda för den digitala utvecklingen – både när det gäller att använda de senaste teknologierna och att leverera hållbara it-lösningar som gynnar samhället. Här ges it-akademiker möjlighet att bidra med samhällsnytta.

– Det som lockade mig med Lantmäteriet är att det är en myndighet som kommit långt med sitt agila arbetssätt och en digitaliseringsprocess där verksamheten och it samverkar i symbios, säger Anna Granström, CIO på Lantmäteriet sedan fyra år tillbaka.

”Vi har en tydlig strategisk agenda för vår digitala verksamhetsutveckling med ambitionen att all vår data ska vara öppen.”

Anna Granström, CIO på Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg

It-verksamhet i egen regi
De drygt 300 medarbetarna på Lantmäteriets it-avdelning finns i Gävle, Kiruna och Stockholm. Eftersom myndigheten hanterar all it-utveckling och drift i egen regi är de i behov av allt från systemutvecklare till it-arkitekter. Lantmäteriet har jobbat med AI sedan 2017. De har bland annat utvecklat en chattbott, en digital medarbetare som är tillgänglig för medborgarna dygnet runt, och haft flera utvecklingsuppdrag med fokus på texttolkning.
– Vi bidrar med samhällsnytta på daglig basis, där många företag, organisationer och privatpersoner är beroende av vår data för att kunna genomföra sina projekt på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt, säger Anna Granström.
Myndigheten förfogar även över stora mängder geografiska data och verkar för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med bland annat Boverket.
– It är en central del av vår verksamhetsutveckling, och vi har därför valt att integrera it-avdelningen med vår övriga verksamhet. Vi har en tydlig strategisk agenda för vår digitala verksamhetsutveckling med ambitionen att all vår data ska vara öppen, tillgänglig, användbar och säker. Samtidigt jobbar vi kontinuerligt för att implementera tillämpningar i vår verksamhet som baseras på de senaste teknikerna, säger Anna Granström.

Teknik som får Sverige att snurra

Julia Kushnir och Jonas Werne, systemutvecklare på Lantmäteriet. Foto: Alexander Lindström
Julia Kushnir och Jonas Werne, systemutvecklare på Lantmäteriet. Foto: Alexander Lindström

Lantmäteriets moderna IT-avdelning utvecklar tjänster som stöder samhällskritiska funktioner där en kontinuerlig drift är avgörande. Användningen av den senaste tekniken i en kreativ miljö bidrar till avancerade IT-tjänster i framkant.

Ett exempel på en samhällskritisk funktion de stöder är hela fastighetsregistret. Om det slutade fungera skulle ingen kunna köpa, sälja eller ta lån på fastigheter.
– Det är väldigt inspirerande och stimulerande att få jobba med den typen av samhällsnyttiga tjänster för hela landet, förklarar Julia Kushnir, system­utvecklare på Lantmäteriet.
I hennes jobb ingår att skriva kod för kartprogram i det geografiska informationssystem (GIS) som används för inhämtning, analys och visualiseringar av information som är kopplad till en plats.
– Jag tycker det är superkul när man ser att det händer något på kartan när jag kodar, att få en praktisk bild av att jobbet man gör fungerar, förklarar hon.
Hon läste programmet Systemutveckling mot GIS på Högskolan i Gävle och har jobbat på Lantmäteriet i fem år.
– Förutom själva tekniken så uppskattar jag det agila arbetssättet vi har, att utveckling och reella tester pågår parallellt så man ständigt får en återkoppling på vad som fungerar i verkligheten innan man går vidare.
Jonas Werne, systemutvecklare mot webbtjänster, började som trainee för 1,5 år sedan efter en utbildning till system­vetare vid Lunds universitet.
– Jag gillar att vi får jobba så brett i teamen med den allra senaste tekniken och därigenom driva utvecklingen framåt.

Jobba med oss på Lantmäteriet. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att besöka vår LinkedIn

Stort förtroende från ledningen
Båda två uppskattar att de på teknikavdelningarna får stort ansvar att själva utveckla nya tjänster, att de ses som experter på det de gör.
– Vi har också en väldigt varm och mysig stämning, och finns alltid där för varandra. Det gör att man även vågar misslyckas, vilket är en förutsättning för att lyckas, förklarar Julia Kushnir.
För Jonas Werne är det betydelsefullt att det finns så många medarbetare med mycket kunskap som de gärna delar med sig av.
– Det känns mycket tryggt när man som jag är relativt nyutbildad att alltid känna att det finns folk att fråga och som stöder en i att utvecklas vidare. Vi uppmuntras också till kompetens­utveckling genom både interna och externa kurser, förklarar han.

Lantmäteriet

Lantmäteriet kartlägger verkligheten, sätter gränserna och säkrar ägandet. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig. På Lantmäteriet är du med och gör samhällsnytta.

Lantmäteriet
Tel: 0771-63 63 63
lantmateriet.se

Här satsas på datadriven innovation

Anna Granström, CIO på Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg

Information har varit Lantmäteriets kärnverksamhet ända sedan starten för nära 400 år sedan. Medlen har ändrats, myndigheten är idag en datadriven organisation, men målen är de samma nu som då: att kartlägga Sverige och hålla ordning på landets fastigheter.

CIO Anna Granström beskriver Lantmäteriet som en verksamhet i ständig utveckling, en organisation där ny teknik introduceras kontinuerligt.
– Det är inte bara teknik som utvecklas, tekniken ska även utveckla verksamheten. Det gäller att fundera på vilken verksamhetsutveckling vi behöver göra med hjälp av teknik, och att använda rätt teknik för rätt verksamhetsutveckling.
Den största utmaningen, menar Anna Granström, är nämligen inte tekniken i sig.
– Det handlar om etik, juridik och inte minst förändringsledning, viktiga bitar som måste falla på plats innan ny teknik kan implementeras i produktion.
En del av arbetet inom it-verksamheten är därför att testa och utforska ny teknik.
– Vi strävar efter att ständigt utveckla oss själva och våra leveranser genom att följa upp alla trender och tidigt lära oss nya tekniker som till exempel AI och RPA, för att i rätt läge, när tekniken är mogen, också implementera den i verksamheten.

”Vi strävar efter att ständigt utveckla oss själva och våra leveranser.”

Mjukvarurobotar läser av dokument
Redan för två år sedan införde Lantmäteriet RPA-teknik i verksamhetens processer.
– Vi har mjukvarurobotar som läser av dokument och skickar in informationen digitalt i våra system. RPA:n infördes dels för att höja kvaliteten, dels för att den kan jobba dygnet runt och gör så att våra medarbetare kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter som inte går att automatisera. RPA är numera ett naturligt inslag i flera delar av vår verksamhet.
Ett annat spännande pilotprojekt som startade 2018 är användning av AI-teknik för att tolka gamla akter som är skrivna på gammalsvenska.
– Testerna föll väl ut, men då var det inte läge att ta projektet vidare. Nu har tekniken utvecklats till ett läge där vi kan ta steget och använda AI-inläsning för att tolka och digitalisera de gamla akterna så att de blir lättare sökbara i våra system.
– Vi arbetar inom ett brett spektrum av kompetenser och har dessutom en egen innovationsavdelning som gör att vi kan verka i teknikens absoluta framkant. Att jobbat agilt och i team är en naturlig del av vår vardag. Här finns alla möjligheter att bli både smal och bred i sin it-kompetens i kombination med att vi är en viktig aktör som skapar samhällsnytta i våra leveranser och projekt.

Innovativ IT på Lantmäteriet

Anna Granström, CIO på Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg
Anna Granström, CIO på Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg

Digitalisering genomsyrar verksamhetsutvecklingen på Lantmäteriet. Genom att hela tiden testa idéer skapas nya lösningar, där fokus är kunderna och samhällsnyttan. Det agila arbetssättet är utvecklande för medarbetarna.

Arbetet med digitalisering har länge varit prioriterat på Lantmäteriet, myndigheten som registrerar fastigheter och geografiska data. Målet med digitaliseringen är att göra data användbar och på olika sätt tillgodose medborgarnas och samhällets behov. Myndigheten jobbar med både mindre och större utvecklingsinsatser för att fasa ut gammal teknik och ersätta med ny teknik, samt utveckla helt nya lösningar.
– Nu har arbetet påbörjats för att bygga en smartare samhällsbyggnadsprocess tillsammans med andra myndigheter, landets kommuner, länsstyrelser och andra organisationer. Det är ett oerhört spännande och viktigt uppdrag för Lantmäteriet där vi tillsammans ska skapa nytta för samhället och våra kunder, säger Anna Granström som är CIO på Lantmäteriet.
– Lantmäteriets IT-verksamhet har ett agilt arbetssätt som vi har utvecklat under många år. Här jobbar IT och verksamhet i team, från idé till implementation av olika lösningar. Avgörande för slutresultatet är viljan att arbeta tillsammans med andra kompetenser.

Klicka här för att se våra lediga jobb inom IT

Innovation som skapar nytta
– Vi jobbar systematiskt med innovation. Ny teknik är något som vi hela tiden utforskar. Vi utvecklar, lär oss och gör sedan bedömningen när det är läge att implementera en lösning, säger Anna Granström.
AI-området utforskas för att utveckla verksamheten. Ett annat viktigt område är RPA (Robotic Process Automation). Automatisering är ett sätt att höja kvaliteten och spara tid för Lantmäteriet, samtidigt som medarbetare får möjlighet att ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Stora utvecklingsmöjligheter
Satsningen på innovation och digitalisering innebär att nya medarbetare behövs till IT-verksamheten, berättar Anna Granström och intygar att det är en utvecklande arbetsplats:
– Det finns möjlighet att prova olika områden eftersom vi är en stor organisation. Vi letar efter personer som gillar utmaningar, vill skapa nytta och är lösningsorienterade. På Lantmäteriet vill alla skapa bra lösningar och jobbar tillsammans för att bidra till nytta. Här får du möjlighet att utvecklas och ta ansvar samtidigt som du får stöd.

Klicka här för att se våra lediga jobb inom IT

Lantmäteriet

Lantmäteriet kartlägger verkligheten, sätter gränserna och säkrar ägandet. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig. På Lantmäteriet är du med och gör samhällsnytta.

Lantmäteriet
0771-63 63 63
www.lantmateriet.se

Professionell IT-avdelning på myndighet i framkant

Johan Westin, systemutvecklare på Lantmäteriet.
Johan Westin, systemutvecklare på Lantmäteriet. Foto: Pernilla Wahlman

Lantmäteriet har en av Sveriges modernaste IT-avdelningar på myndighetssidan. Deras verksamhet är avgörande för många kritiska samhällsfunktioner och deras agila arbetsmetodik skapar självständiga team som vågar testa nya verktyg.

Johan Westin är civilingenjör i grunden och har utvecklat en gedigen IT-kompetens genom olika yrkesroller, främst i det privata näringslivet. Nu jobbar han som systemutvecklare på Lantmäteriet i Gävle sedan tre år.
– Jag blev faktiskt lite förvånad när jag kom hit och insåg hur mycket i framkant av utvecklingen som Lantmäteriet ligger, både när det gäller teknik och metodik, konstaterar han.

Självständiga team
Han tror ett av skälen till att de är så moderna är att arbetet sker i självständiga agila team som har en stor del självbestämmande.
– Våra chefer ger oss stort förtroende att testa nya vägar och då vi är en härlig blandning av erfarna och nya drivna systemutvecklare, som bär med sig nya impulser, så blir resultatet ofta både framsynt och gediget.
Många av deras tjänster stöder samhällskritiska funktioner som är beroende av kontinuerlig drift.
– Att jobba på en myndighet gör att jag kommer närmare samhällsutvecklingen och blir en del av samhällsbygget, vilket gör arbetet ännu mer intressant, konstaterar Johan Westin.

Minja Kamenjasevic, IT-systemtekniker på Lantmäteriet.
Minja Kamenjasevic, IT-systemtekniker på Lantmäteriet.

Jobbar med den senaste tekniken
På avdelningen för IT-drift och Infrastruktur jobbar Minja Kamenjasevic som IT-systemtekniker och hon uppskattar att det är en så dynamisk arbetsplats. I hennes tjänst ingår många roller, så som Configuration Management, utveckling, DevOps, beredskap, automation och drift av IT-systemet.
– Inom Lantmäteriets DevOps-projekt håller vi på att bygga en Kubernetes-baserad plattform och tjänster. DevOps är en metod som handlar om att skapa ett samarbete mellan utveckling (Dev) och IT Operations (Ops) med målet att bygga, testa och lansera IT-tjänster ofta, snabbt och tillförlitligt, förklarar hon.
En av de utmaningar hon gillar med jobbet är att man måste ta hänsyn till många olika krav på hur IT-tjänster ska se ut och tillhandahållas. Allt från höga krav på säkerheten från Räddningstjänsten, tjänster för medborgarna till geografiska data som näringslivet ska förädla.

Jobba på Lantmäteriets IT-avdelning. Se våra lediga tjänster och ansök här

Lantmäteriet
Vill du utveckla morgondagens Sverige och bidra till samhällsnyttan? Lantmäteriet finns i hela landet och är den myndighet som kartlägger Sverige. Vi ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället med information om geografi och fastigheter samt bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling.
Hos oss får du utvecklas i en viktig samhällsfunktion där din kompetens och ditt engagemang är vår främsta resurs. Lantmäteriet är platsen för dig som vill växa!

www.lantmateriet.se

Lantmäteriet logotype

Lantmäteriet satsar på AI och RPA

Anna Granström, CIO på Lantmäteriet.
Anna Granström, CIO på Lantmäteriet.
De statliga myndigheterna gör stora satsningar för att kunna ligga långt framme i digitaliseringsarbetet. Det är en förutsättning för att de ska kunna tillgodose medborgares och företags behov.

Det säger Anna Granström som är CIO på Lantmäteriet, den myndighet som kartlägger Sverige och registrerar alla fastigheter i landet.
– Vi vill vara en modern attraktiv arbetsplats, säger hon. Att följa med i digitaliseringen är en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett bra sätt – att leverera samhällsnytta.
Anna Granström har arbetat på Lantmäteriet sedan i mars 2018. Innan dess har hon haft flera chefspositioner inom it i näringslivet, bland annat på Boliden och Sandvik.
Målet med digitaliseringen är bland annat att göra data tillgänglig och användbar. Anna Granström betonar att it och verksamheten arbetar tillsammans för att skapa nytta för sina kunder, och att de har kommit långt i utvecklingen av sitt agila arbetssätt.
– Digitaliseringen genomsyrar egentligen allt vi gör. Vi behöver alla öka takten i den digitala transformationen i hela statsförvaltningen. Samtidigt är det viktigt att vi hela tiden säkerställer att utvecklingen också är hållbar och säkert.
Lantmäteriet har bland annat fått i uppdrag av regeringen att utveckla en enhetlig, effektiv och digital samhällsbyggnadsprocess.

Testar en AI-lösning
Anna Granström ser en stor potential för en mängd olika teknikområden. Ett exempel är en satsning som Lantmäteriet har gjort. Myndigheten håller på att testa en AI-lösning som kan tolka svårlästa handlingar om fastigheter i Sverige, som är snirkligt handskrivna långt tillbaka i tiden.
– AI-lösningen använder text- och bildigenkänning för att läsa av de inscannade dokumenten och omvandlar dem sedan till vanlig lättläst text på datorskärmen.

Attraktiv arbetsplats
Ett annat område som Anna Granström nämner är RPA (Robotic Process Automation), och exempliferar med Lantmäteriets egen robotlösning som är i skarp drift.
– Den hjälper oss att göra vissa utvalda administrativa processer som tidigare har gjorts manuellt. Det sparar tid.
Anna Granström konstaterar att vi lever i en tid när det generellt sett är mycket spännande att arbeta med teknikutveckling i nära samarbete med verksamheten.
– För de statliga myndigheterna är det oerhört viktigt att vara en attraktiv arbetsplats och ligga i teknisk framkant för att kunna locka den kompetens som behövs.