Etikettarkiv: Verktyg

Cyberhot ökar i digitaliserat samhälle

Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund
Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund

Sverige ligger i framkant när det gäller att digitalisera och är bra på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Men det finns en eftersläpning vad beträffar säkerheten.

Vi måste stänga gapet mellan den snabba digitala utvecklingen och den växande hotbilden. Detta borde vara ett absolut krav och en topprioritet när man utvecklar nya digitala lösningar, säger Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security, som är ledande inom utvecklingen av cyberskydd.

Aggressiva attacker i gråzon
– Cyberhoten mot Sverige ökar och alla samhällssektorer är utsatta. Idag handlar försvaret av Sverige inte bara om att skydda landets territoriella gränser utan också de digitala gränserna och tillgångarna. Vi måste värna om Sveriges digitala suveränitet, säger Ellen Grev.
Det finns flera typer av attacker, som mestadels sker i en så kallad gråzon, där attackerna är aggressiva och fientliga. Ofta är de statsunderstödda, med syftet att stjäla information, kunskap och innovationer. Sabotage för att skada förtroendet för landet eller enskilda företag är också förekommande liksom spridande av desinformation. Det kan bli enormt kostsamt att reparera skadorna efter en cyberattack och i värsta fall kan kritiska samhällsfunktioner slås ut helt.

AI hanterar stora datamängder
Artificiell intelligens, AI, kan vara ett effektivt verktyg i arbetet med cybersäkerhet och rent generellt för att sortera de stora datamängder som genereras dagligen. På Saabs affärsenhet Cyber Security utvecklas AI bland annat för att dra slutsatser om mönster och avvikelser i stora datamängder.
– AI är oöverträffat på att hantera stora datamängder och kan användas för att upptäcka och analysera hot och för att filtrera vad som är verkligen är ett hot och inte bara brus. Då kan människor fokusera på de riktiga hoten, så att vi använder den mänskliga kompetensen där den gör mest nytta, förklarar Ellen Grev.

Data som råvara
– Det handlar inte bara om att kunna skydda vår digitala värld utan också att dra nytta av den och datan som den genererar. Sverige ligger generellt i framkant och har stor innovationskraft, trots att vi är ett litet land. Vi har tagit vara på resurserna och har hög kompetens och utbildningsnivå, säger Ellen Grev.
– Nu och framöver kommer data att vara en viktig resurs. Det är råvara för framtidens innovationer och förmågor, nya jobb och ny kompetens. Vi behöver se till att behålla den råvaran i Sverige och inte låta den hamna hos utländska moln- och it-leverantörer.

Kompetensbrist inom cybersäkerhet
Hon framhåller att det idag råder stor kompetensbrist i Sverige inom cybersäkerhet och det krävs skarpa ingenjörer och it-specialister inom cybersäkerhetsområdet, personer med en bredd och olika erfarenheter.
– Det är en utmaning i hela landet att hitta rätt kompetens. Detta är ett snabbt växande område, där drivkraft och intresse är nog så viktiga som formell kompetens, så det finns stora möjligheter till en spännande karriär, avslutar Ellen Grev.

Digitaliseringsrevolution för konsumentprodukter

JP Iversen, CIO på Electrolux. Foto: Electrolux
JP Iversen, CIO på Electrolux. Foto: Electrolux

Konsumentprodukter för hemmet står inför en spännande revolution i spåren av digitalisering, IoT och AI. För Electrolux, som är världens ledande tillverkare av hushållsapparater, innebär digitaliseringen bland annat en närmare konsumentdialog och nya möjligheter att underlätta människors vardag.

– Konsumenternas ratings och kommentarer på våra produkter online ger oss en direkt feedback som öppnar nya möjligheter för oss. Vi har idag en betydligt tätare länk till konsumenterna jämfört med för fem-tio år sedan. Genom att installera sensorer i våra produkter kan vi exempelvis se vilka funktioner som används mest hemma hos konsumenten, säger JP Iversen, CIO på Electrolux.
I arbetet med att kanalisera konsumenternas önskemål in i produktutvecklingen används AI och data science som viktiga verktyg. Den kontinuerliga interaktionen med konsumenten, som bland annat sker via sensorer på produkterna, banar väg för nya tjänster inom röststyrning och annan sofistikerad teknik som kan integreras i produkterna. AI och data science gör det möjligt att erbjuda en mer skräddarsydd användarupplevelse med funktioner som underlättar konsumentens vardag.

”Vi jobbar även fokuserat och långsiktigt med jämställdhet”

It-arkitekter och data scientists
It-akademiker med spetskompetens inom data science och AI står förstås högt i kurs på Electrolux. Tekniker med fokus på cloud computing samt olika typer av it-arkitekter efterfrågas också, liksom supply chain managers med erfarenhet av avancerad logistikplanering.
– En gemensam nämnare för alla som vill arbeta med it i vår bransch är förmågan att kombinera en gedigen it-kompetens med intresse och förståelse för vår affär och konsumentens drivkrafter, säger JP Iversen.

Jämställdhet
– Vi jobbar även fokuserat och långsiktigt med jämställdhet, bland annat via initiativet Women in Electrolux och via kravet på att minst 50 procent av kandidaterna i företagets it-rekryteringsprocesser ska vara kvinnor. En drivkraft bakom arbetet med jämställdhet och mångfald är att spegla företagets målgrupp; minst 50 procent av våra kunder är ju just kvinnor, säger JP Iversen.

Påverka människors vardag
– Vår sektor är av många skäl intressant för it-akademiker. Gemensamt för samtliga bolag i vår bransch är att de verkligen påverkar människors vardag och liv. Vi tillverkar produkter som merparten av alla människor använder som en del av sitt dagliga liv. Det är roligt att jobba med it kopplat till produkter som man handgripligen kan ta på, säger JP Iversen.
Konsumentproduktsektorn är it-tung i såväl produktutveckling som tillverkning och supply chain. För den som arbetar med it finns goda möjligheter att växla mellan dessa områden, avslutar JP Iversen.