Att vara en del i något större

Publicerad 15 juni 2017
Text: Peter Johansson

Illustration: Metro Arkitekter
Illustration: Metro Arkitekter
Med ett stadigt och brett kompetensbehov är en framtid inom infrastrukturområdet ett säkert kort. En karriär här innebär också att få bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Något som blir allt viktigare, tror Stefan Engdahl vid Trafikverket.

Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket. Foto: Trafikverket
Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket. Foto: Trafikverket
Stefan Engdahl är planeringsdirektör på Trafikverket. Tillsammans med omkring 1 000 medarbetare och olika samverkanspartner ansvarar han för planeringen av utvecklingen av Sveriges statliga infrastruktur. Det gäller vägar och järnvägar såväl som luft- och sjöfart.
– Vi drar vårt strå till stacken i planeringen av en smart, samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur, berättar han.
Grunden för hans karriär lades vid Lunds tekniska högskola med en examen som civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad. Dessutom har han studerat vid Ekonomihögskolan och har ytterligare en examen i projekteringsmetodik vid Arkitekthögskolan i Lund.

Avgörande roll i samhällsutvecklingen
Att arbeta inom infrastrukturområdet tillför ett värde till ens yrkesliv som handlar om att skapa möjligheter för fler än dig själv eller den verksamhet du jobbar för. Något Stefan Engdahl tror är en allt viktigare faktor när det är dags att välja karriär.
– Det är lätt glömma att infrastrukturen spelar en ganska avgörande roll i samhällsutvecklingen. För att vi ska nå våra mål inom klimatfrågan behöver vi bygga smart, för att klara av vår bostadsproduktion behöver vi vägar och järnvägar och för att skapa en social hållbarhet i samhället krävs tillgänglighet, att alla kan ta sig till skolan och sjukhus och kan åka på semester, säger han och fortsätter:
– Det är väldigt spännande att så tydligt kunna se sin del i något större, att man är en kugge i att skapa ett gott samhälle, livskvalitet för medborgarna och konkurrenskraft för näringslivet.

Stadigt kompetensbehov
Kompetensbehovet inom infrastrukturell utveckling är ofta stort och kunskapsspannet är minst sagt stort. Här behövs allt från beteendevetare till utredare, från signaltekniker till broingenjörer och från projektledare till samhällsplanerare. Det är en bredd som ger stora möjligheter att utvecklas inom olika områden som kopplar an till ens grundutbildning.
Rent krasst är infrastruktur dessutom ett säkert område att göra karriär inom.
– När det är lågkonjuktur får vi mer pengar för att bygga, och när det är högkonjuktur får vi mer pengar för att täcka behovet, säger Stefan Engdahl ärligt och hjärtligt.