Presentation
Regionfastigheter

Regionfastigheter – bred verksamhet där alla kan växa och utvecklas

Publicerad 22 augusti 2018
Foto: Caroline L Jacobsen
Ervin Turanovic och Kristina Olofsson trivs hos Regionfastigheter i Malmö. Foto: Caroline L Jacobsen
Ervin Turanovic och Kristina Olofsson trivs hos Regionfastigheter i Malmö. Foto: Caroline L Jacobsen

– Regionfastigheter är en plats att växa på, oavsett var i karriären man befinner sig. Det säger Kristina Olofsson, civilingenjör och projektledare för en del av Nya Sjukhusområdet i Malmö, ett gigantiskt bygge som kommer att sätta sitt avtryck i staden för lång tid framöver.

Kristina Olofsson tog civilingenjörs­examen vid Lunds tekniska högskola i mitten av 1990-talet. Sedan dess har hon haft arbetat med en rad olika projekt inom både privat och offentlig sektor. För drygt tre år sedan sökte hon sig till Regionfastigheter i Malmö.
– Det var bygget av det nya sjukhusområdet som lockade, jag såg det som en unik chans att få arbeta med ett så omfattande och komplext projekt.
Ervin Turanovic, även han med en civilingenjörsexamen från Lund i bagaget, berättar en liknande historia.
– Jag såg det som en fantastisk utmaning att arbeta med ett så omfattande och mångfacetterat projekt. Här skulle jag även få insikt i vården och de speciella krav som ställs på sjukhusbyggnader, och därmed få stora möjligheter att utveckla min kompetens på området.
Det har nu gått två år sedan han började på Regionfastigheter, sedan dess har det hänt en hel del.
– Jag började som projekteringsledare i ett mindre projekt, sedan blev jag samverkansledare, biträdande projektledare och har nu landat som projektledare.
Även Kristina kan se tillbaka på en rad olika arbetsuppgifter.
– I början arbetade jag med förberedelser och med att bygga nya lokaler till verksamheter som skulle evakueras. Efter det kom jag in på en av nybyggnadsdelarna i projektområdet där vi nu är i full gång med planering, projektering och produktion.

Lagarbete
Det bästa med jobbet, säger både Kristina och Ervin, är lagandan och det stora nätverk som arbetet för med sig.
– Utmaningen som också är en stor del av tjusningen med det här jobbet är samarbetet med alla olika ingenjörsinriktningar och yrkeskategorier samt komplexiteten i tekniken, den ständiga utvecklingen och vårdens speciella krav på bygget. Det skapar en dynamisk och mycket stimulerande arbetsmiljö, konstaterar Ervin.
– Här finns en stor bredd av projekt och arbetsuppgifter. Som helt nyutexaminerad ingenjör är det kanske lättare att få ett större ansvar i ett mindre projekt än att ansvara för en mindre del i ett stort projekt. Olika saker passar olika människor och här på Regionfastigheter finns något för alla, fastslår Kristina.

Regionfastigheter, Region Skåne

Region Skåne genomför just nu en av de största satsningarna någonsin på sjukhusområdena i Helsingborg och Malmö samtidigt som planer läggs för nya investeringar i bland annat Lund. Regionfastigheter ansvarar för den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande. Arbetet sker i nära samverkan med berörd verksamhet där Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll.

Regionfastigheter, Region Skåne
291 89 Kristianstad
Tel:040-675 38 18
www.regionskane.se