Jobb
Jobba på SISAB

Samhällsbyggnad extra meningsfullt på SISAB

Publicerad 22 augusti 2018”Att jobba med samhällsbyggnad gör att arbetet känns extra meningsfullt. Med all kompetens och kunskap som finns på SISAB gör vi verkligen skillnad för framtidens barn och unga.”

Sofia Johansson är civilingenjör från KTH och planeringschef på SISAB. Sin karriär på SISAB började hon som byggteknisk specialist. Sofia är ett utmärkt exempel på de interna karriärvägar som finns som ingenjör på SISAB.

För mer information om SISAB – Skolfastigheter i Stockholm:
sisab.se/sv/om-sisab/jobb/

SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB

SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB är ledande inom utbildningsmiljöer och en av Sveriges största fastighetsägare. Vi äger och utvecklar skolorna och förskolorna i Stockholm. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi trygga och inspirerande utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga.
SISAB har cirka 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar vi 1,8 miljoner kvadratmeter, där ungefär tvåhundratusen barn, unga och vuxna vistas dagligen. Ytan motsvarar hela fem Gamla stan – samlade i en och samma stad.
Vi arbetar med drift och underhåll av våra fastigheter och vi verkar även aktivt för att skapa nya elevplatser i en växande huvudstad, genom omfattande om-, ny- och tillbyggnationer.
Största delen av fastighetsbeståndet hyrs av Stockholms stad. Cirka 16% hyrs ut för andra ändamål, bland annat till friskolor, bostäder, parkeringsgarage och kommersiella lokaler.

www.sisab.se