Presentation

För ingenjörer som vill förbättra andra människors arbetsmiljö

Publicerad 15 juni 2017

Hampus Cramborn, HR-specialist och Lotta Liljegren, HR-chef på Arbetsmiljöverket. Foto: Patrik Lindqvist
Hampus Cramborn, HR-specialist och Lotta Liljegren, HR-chef på Arbetsmiljöverket. Foto: Patrik Lindqvist
Arbetsmiljöverket, som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer, kan erbjuda fria och utvecklande yrkesroller för ingenjörer. Här kan ingenjörer bidra till att förbättra arbetsmiljön, ha många omvärldskontakter och samtidigt ha stor användning av sin tekniska kompetens.

Allt fler ingenjörer betraktar staten som en intressant arbetsgivare. Enligt en undersökning bland unga akademiker betraktade trettio procent staten som en attraktiv arbetsgivare. På Arbetsmiljöverket kan ingenjörer kombinera professionella utvecklingsmöjligheter med samhällsnytta och möjligheten att påverka människors arbetsmiljö.
– Våra handläggare genomgår för närvarande ett generationsskifte, vilket innebär att ingenjörer som söker sig hit har många attraktiva jobb att välja mellan, säger Hampus Cramborn, HR-specialist på Arbetsmiljöverket.

Internationella arbetsmiljöprojekt
– Som anställd hos oss kan du bli teknisk sakkunnig, arbetsmiljöinspektör eller chef. Att arbeta hos oss innebär frihet under ansvar och möjligheter att planera sin egen arbetstid. För oss är det viktigt att våra medarbetare får livspusslet att gå ihop, vi erbjuder därför förmånliga semestervillkor, utfyllnad av föräldrapenning och möjlighet till flexibel arbetstid. Dessutom tillämpar vi individuell lönesättning, säger Lotta Liljegren, HR-chef på Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket arbetar mycket i projektform, vilket innebär att ingenjörer som vill utvecklas i projektledarrollen har goda möjligheter till det. För de som är intresserade av internationellt arbetsmiljöarbete kan det även bli aktuellt att delta i EU-projekt med fokus på europeiska arbetsmiljöfrågor.

Fritt och varierande arbete
Som arbetsmiljöinspektör har du ett varierande arbete som i huvudsak bedrivs ute i fält. Arbetet inkluderar många omvärldskontakter och inkluderar även kontakt med arbetsmiljöforskare, och att kommunicera kring värdet av arbetsmiljöfrågor. Arbetet som arbetsmiljöinspektör innebär att du inspekterar arbetsmiljön på arbetsplatser inom olika branscher, på företag, myndigheter och övriga organisationer. Arbetsmiljöinspektörerna är spridda över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder, medan de tekniskt sakkunniga är placerade på vårt huvudkontor i Stockholm.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund av sitt arbete. Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.
www.av.se

www.av.se