Här vill ingenjörerna arbeta

Publicerad 15 juni 2017
Text: Redaktionen

Framtidens Karriär – Ingenjör har kartlagt vilka sektorer ingenjörerna helst vill arbeta inom. Populäraste sektorerna är högteknologi- och försvarsindustrin, tillverkningsindustrin och energisektorn.

Vilka sektorer skulle helst vilja arbeta inom? (om du bortser från var du bor och arbetar idag)
sektorer_graf_NY

1 Högteknologi- och försvarsindustrin
2 Tillverkningsindustrin
3 Energisektorn
4 Konsultsektorn
5 It-sektorn
6 Medicinteknik
7 Miljösektorn
8 Samhällsbyggnad
9 Utbildning
10 Life Sceince/Läkemedel
11 Statlig verksamhet
12 Transportindustrin
13 Telekomsektorn
14 Bas- och processindustrin
15 Fastighetssektorn
16 Kommunala förvaltningar
17 Landstings- och regionförvaltningar
18 Annat