Ingenjören – svenskarnas nya favorit

Publicerad 15 juni 2017
Text: Håkan Ogelid

Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer. Foto: Sveriges Ingenjörer/Pernilla Pettersson
Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer. Foto: Sveriges Ingenjörer/Pernilla Pettersson
Hela 82 procent av svenskarna anser att ingenjörsyrket är ett framtidsyrke. Det framgår av en ny SIFO-undersökning. Ordföranden i organisationen Sveriges Ingenjörer välkomnar resultatet.
– Det är en glädjande nyhet, som vi visserligen har anat, men inte haft på pränt. Nu gäller det att locka fler kvinnor till yrket, säger Ulrika Lindstrand, som är ordförande i Sveriges Ingenjörer.

Överhuvudtaget har svenskarna en mycket positiv inställning till teknik. Av undersökningen framgår att 73 procent anser att den tekniska utvecklingen de senaste tio till tjugo åren gjort livet bättre för vanliga människor.
Vidare framgår att hela 84 procent tror att den tekniska utvecklingen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Det gäller i synnerhet män; 89 procent av männen anser att den tekniska utvecklingen är avgörande för konkurrenskraften.
Männens mer positiva inställning till teknik sätter fingret på ett sedan länge etablerat problem, nämligen att förhållandevis få kvinnor väljer att bli ingenjör. Men Ulrika Lindstrand är övertygad om att det är på väg att förändras och tror på att fler kvinnor väljer yrket.
Hon lyfter fram att högskolorna idag aktivt arbetar för att locka unga kvinnor att söka ingenjörsutbildningar och att unga kvinnor idag presterar bättre i den grundläggande utbildningen.
– Det finns all anledning till optimism när det gäller att locka kvinnor till ingenjörsyrket. Idag är inblicken i vad en ingenjör egentligen sysslar med bristfällig. Vi måste bli bättre på att lyfta fram att ingenjörer arbetar med de viktiga samhällsfrågorna.

Bidra till samhällsutvecklingen
Själv tog hon sin examen i kemi vid Chalmers 1998 och arbetar idag vid läkemedelsföretaget McNeil i Helsingborg. Varför valde hon då att bli ingenjör?
– Ytterst handlar det om ren och skär nyfikenhet, men jag har alltid varit intresserad av läkemedel och i synnerhet av tillverkningsprocessen. Naturligtvis var min drivkraft också att bidra positivt till samhällsutvecklingen.
Nu jobbar Sveriges Ingenjörer vidare med opinionsbildning med hjälp av undersökningen och den kommande rapporten. Nyligen träffade hon ministrarna Ann Linde och Mikael Damberg.
– Det handlar om att lyfta fram ingenjörernas roll i samhället och ministrarna var mycket nyfikna, säger Ulrika Lindstrand.