Järnvägen grunden för en hållbar framtid

Publicerad 15 juni 2017
Text: Håkan Ogelid

Foto: Infranord
Foto: Infranord
När Helene Biström i februari tillträdde som vd för Infranord bytte hon visserligen bransch, men ändrade inte sin övertygelse om att även i fortsättningen arbeta med viktiga framtidsfrågor.
– Underhåll och utveckling av järnvägen är oerhört viktigt för framtiden.

Helene Biström, civilingenjör och vd för Infra­nord. Foto: Infranord
Helene Biström, civilingenjör och vd för Infra­nord. Foto: Infranord
I februari tillträdde Helene Biström som vd för Infranord, ett statligt bolag med inriktning på underhåll och utveckling av den svenska järnvägen.
Med en civilingenjörsexamen i maskinteknik från KTH har hon haft flera olika ledande positioner inom Vattenfallskoncernen. Nu byter hon alltså bransch från energi till infrastruktur i form av järnväg. Så varför byter hon bransch?
– Ja det kan man fråga sig, men skämt åsido, så innebär det att jag fortsätter att arbeta med viktiga framtidsfrågor. Det finns inget bättre alternativ för en hållbar samhällsutveckling än järnvägen, säger Helene Biström.
I samband med att hon tillträdde som vd för Infranord avsade hon sig flera tunga styrelseuppdrag som ordförande i KTH, Sveaskog och CRAMO. Nu har hon endast ett styrelseuppdrag i ett finskt konsultbolag kvar.
– Skälet till att jag avsäger mig styrelseuppdragen är att jag då kan ägna all min kraft åt mitt nya uppdrag.
Och här finns att göra. Underhållet av järnvägen är eftersatt och det finns massor av utmanande nyutveckling att göra. Infranord har cirka 30 procents marknadsandel på järnvägsmarknaden.
– De flesta projekten rör underhåll, men vi utför även nybyggnadsprojekt.

Många spännande projekt
Ett viktigt arbete framåt handlar om att bli bättre på att nyttja ny teknik. Då syftar hon på både Internet of Things, IoT, och Big Data, det vill säga att koppla upp olika komponenter i infrastrukturen för att på så sätt bland annat effektivisera underhållet respektive att analysera data för att bli effektivare både på information och att fatta bättre beslut.
– Vi har mängder av spännande projekt på gång.
Hon är van vid att arbeta i mansdominerade branscher, men hon har aldrig upplevt det som ett hinder att vara kvinna.
– Man kan vända på det. Att mansdominansen faktiskt kan ge kvinnor bättre karriärmöjligheter och självfallet ska jag arbeta för att andelen kvinnor blir högre. Det är alldeles för få kvinnor, men samtidigt ska varje position tillsättas med den bäst lämpade.
Lämpliga bakgrunder för en ingenjör i Infra­nord är framför allt från järnvägsinriktningar, men även från till exempel väg och vatten, maskinteknik och bygg och anläggning.
– Men personlighet och attityd är minst lika viktiga som utbildning. Dessutom driver vi egen utbildning i Infranord Academy.