Myndigheter en eftertraktad arbetsgivare

Publicerad 15 juni 2017
Text: Peter Johansson

Anders Lundquist, biträdande generaldirektör vid Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg
Anders Lundquist, biträdande generaldirektör vid Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg
I Framtidens Karriär – Ingenjörs undersökning tillfrågades yrkesverksamma ingenjörer om de kan tänka sig att arbeta för en statlig arbetsgivare. 83 procent av de tillfrågade svarade ja. Ett välkommet resultat, med tanke på det stegrande statliga kompetensbehovet, menar Anders Lundquist, biträdande generaldirektör vid Lantmäteriet.

Undersökningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma ingenjörer, där alltså hela 83 procent svarade de att de kan tänka sig att arbeta inom en myndighet.
– Det är naturligtvis ett positivt resultat, säger Anders Lundquist.
Även om andelen positiva var högre än han vågat hoppats på, är han inte förvånad över att staten ses som en attraktiv arbetsgivare. Och det av flera skäl.
– Det finns en stor spännvid av uppgifter och väldigt många intressanta uppdrag inom staten, inte minst inom myndighetsvärlden. Det finns med andra ord stora möjligheter till en yrkesmässig och även personlig utveckling här, säger han.
Samtidigt händer det oerhört mycket just nu inom myndighetsvärlden. Inte minst i spåren av digitaliseringen.
– Inom tiden kommer digitaliseringen att omdefiniera hur man utför sina myndighetsuppdrag. Cirka 12 procent av besluten som fattas på Lantmäteriets fastighetsinskrivning är idag helautomatiserade. Det är en väldigt spännande och utvecklande arbetsplats att vara på när man jobbar med den typen av frågor.

Samhällsnyttan allt viktigare
Anders Lundquists egen karriär har gått via både det offentliga och det privata. Han har en civilingenjörsutbildning inom väg och vatten från KTH och har varit bygg- och fastighetsbranschen trogen under hela sitt yrkesliv. Bland annat har han arbetat på vad som då hette Banverket Produktion, idag Infra Nord, på NCC/Strå och inom gamla BPA-koncernen. De senaste tio åren har han varit på Lantmäteriet där han idag alltså är biträdande generaldirektör.
– Inom det privata är målet, när allt kommer omkring, att vara lönsam och tjäna pengar. Inom staten så är pengarna ett medel där målet är att göra samhällsnytta. På ett sätt gör det arbetet inom det offentliga svårare. Det är ett hänsynstagande för den politiska styrningen och medborgarna man ska tjäna, säger han men understryker att det inte betyder att den privata sektorn är enkel för det.
– Det kanske låter lite pretentiöst men man får vara med att forma framtidens Sverige, och det är också en faktor som kan ligga bakom resultatet i undersökningen, fortsätter han.

Stort kompetensbehov inom myndighet
Och karriärmöjligheterna inom staten är goda.
– Inom Lantmäteriet är de extremt goda, till och med. Vi har ju en stor brist inom tekniska och juridiska områden, där vi driver en ganska it-tung verksamhet. Så här finns det tydliga utvecklingsmöjligheter, och det gäller generellt inom myndighetsvärlden, säger Anders Lundquist.

Kan du tänka dig att arbeta hos en statlig arbetsgivare? (om du bortser från var du bor och arbetar idag)
staten1_graf