Sjukvårdsfastigheter präglas av hög investeringstakt

Publicerad 15 juni 2017
Text: Annika Wihlborg

Lars Janson, fastighetsdirektör på Västfastigheter. Foto: Catharina Fyrberg
Lars Janson, fastighetsdirektör på Västfastigheter. Foto: Catharina Fyrberg
Byggtakten är hög i Västra Götalandsregionen, både vad gäller infrastrukturprojekt, bostadsbyggande och sjukvårdsfastigheter. Den storskaliga infrastruktursatsningen Västsvenska paketet, bostadsprojekt och nya stadsdelar samt pågående ny-, om- och tillbyggnadsprojekt på samtliga sjukhus i regionen bidrar till den höga aktivitetsnivån.

– Flera faktorer gör det attraktivt och intressant för ingenjörer att arbeta med sjukvårdsfastigheter i Västra Götalandsregionen. Sjukvården är en krävande hyresgäst med mycket specifika krav vad gäller fastigheternas egenskap och funktion. Sjukvårdsfastigheter är dessutom tekniskt komplexa konstruktioner överlag. Som ingenjör får du möjlighet att göra samhällsnytta och samtidigt få inblick i hur politiskt styrda organisationer fungerar, säger Lars Janson, som sedan 2012 är fastighetsdirektör på Västfastigheter, som ansvarar för Västra Götalandsregionens fastigheter.

Två miljarder kronor per år
– Vi genomför årligen drygt femhundra fastighetsprojekt, från småskaliga om- och tillbyggnader till storskaliga miljardprojekt, exempelvis den planerade byggnationen av en ny kvinnoklinik vid Östra sjukhuset i Göteborg. Det innebär att byggprojektledare ofta ansvarar för flera projekt parallellt, vilket ger en god variation i arbetet, säger Lars Janson.
De kommande åren har Västfastigheter en investeringsbudget på drygt två miljarder kronor per år. Projekt pågår i såväl Göteborg som Skövde, Alingsås, Kungälv och Borås. Ett av de största pågående projekten är en tillbyggnad på Östra sjukhusets barnsjukhus. Dessutom byggs ett Regionens hus i centrala Göteborg, som ska samla regionens administrativa personal från femton adresser runtom i staden. I Borås byggs psykiatrins kvarter, som samlar olika typer av psykiatrisk vård och på Skaraborgs sjukhus i Skövde pågår stora om- och tillbyggnationsprojekt.

Från förstudie till förvaltning
I princip alla tekniska specialiteter och ingenjörsinriktningar efterfrågas i Västra Götalandsregionen de kommande åren, men efterfrågan är särskilt hög på byggprojektledare samt ingenjörer som projektleder fastighetsinstallationer av olika slag.
Det söks ingenjörskompetens i såväl Göteborg som i Borås, Uddevalla och Skövde. Att bo i olika delar av regionen och samtidigt arbeta med tekniskt komplexa och utmanande fastighetsprojekt är en stor möjlighet.
– En fördel med att arbeta med sjukvårdsfastigheter är att man som ingenjör får vara med från förstudie och planeringsstadium till genomförande och så småningom även förvaltning. Det rör sig ofta om långsiktiga projekt där man verkligen får en möjlighet att finslipa sin projektledarkompetens i kontakten med såväl sjukvårdens representanter som entreprenörer, säger Lars Janson.