Presentation

Stor omväxling hos Familjebostäder

Publicerad 15 juni 2017

Nagwa Elmohr, projektledare och Alexander Markatatos, biträdande projektledare.
Nagwa Elmohr, projektledare och Alexander Markatatos, biträdande projektledare.
Hos anrika Familjebostäder har du stor frihet att utvecklas under eget ansvar i en organisation som möjliggör utveckling och växande. Med uppdraget att byggstarta 1 000 nya hyresrätter per år behöver bolagets fastighetsbestånd utvecklas och förvaltas optimalt, vilket skapar många spännande yrkesmöjligheter.

Projektledaren Nagwa Elmohr och biträdande projektledaren Alexander Markatatos har båda bakgrunder som högskoleingenjörer. Hos Familjebostäder utmanas deras kunskaper varje dag inom ramarna för projekt som spänner hela vägen från mindre underhållsprojekt till stora ombyggnationer och nyproduktioner.
– Vi bygger och förvaltar alla våra fastigheter och varje projekt har unika förutsättningar, så ingen dag är den andra lik. Ena dagen går man igenom ritningar på kontoret, andra kontrollerar man ett bygge och tredje går man en utbildning eller har utvecklingsmöte. För närvarande satsar vi kraftigt på nyproduktion och så kommer det att förbli även framöver, så våra projektledare behöver vara strukturerade och lösningsorienterade och trivas med att ha en omväxlande roll, berättar Nagwa.

Uppmuntrar kreativitet
Branschen lider stor brist på byggprojektledare, men Familjebostäders goda anseende och långa erfarenhet lockar många ingenjörer till företaget.
– Här får man insyn i såväl projektering och produktion som förvaltning, kort sagt i nästintill varje område inom byggbranschen. Det ger bred erfarenhet och omfattande kunskaper som man sedan tryggt kan omsätta i praktiken. Man lär sig oerhört mycket av varje projekt. Familjebostäder uppmuntrar dessutom kreativitet, så vill man ta egna initiativ och presentera nya lösningar eller arbetssätt finns det gott om utrymme, konstaterar Alexander.

Oändliga karriärmöjligheter
Nya ingenjörer tilldelas en mentor och får genomgå en introduktionsutbildning för att ha en stabil plattform att utgå från. Familjebostäder satsar mycket på individanpassad utveckling och det är bara medarbetarens egna förutsättningar som sätter gränserna.
– Vi har högt i tak och en väldigt skön atmosfär, både på kontoret och i lunchrummet. Vi är som en familj som jobbar mot samma mål, nämligen att göra kvalitativa byggnader som erbjuder trygga och trevliga bostäder. Som projektledare har man ett stort ansvar, men möjligheterna är rent ut sagt oändliga och det går verkligen att göra en bra karriär inom branschen hos Familje­bostäder, avslutar de.

Familjebostäder
Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag och ingår i koncernen Stockholms stadshus som ägs av Stockholms stad. Företaget äger och förvaltar 19 121 hyresrätter. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och bolagets ägaruppdrag fokuseras inriktningen till kärnuppdragen förvaltning, nyproduktion och stadsutveckling.

AB Familjebostäder
Box 92100
120 07 Stockholm
Tel. vxl: 08-737 20 00
E-post: kontakt@familjebostader.com
www.familjebostader.com

www.familjebostader.com