Presentation
SSM

Bygg smart och prisvärt för morgondagens urbaniter!

Publicerad 22 augusti 2018
Christofer Sjöstrand och Israel Andino på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen
Christofer Sjöstrand och Israel Andino på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom smarta och prisvärda bostäder och noterades på Nasdaq Stockholm 2017. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och målsättningen är att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. Bolaget söker nu ingenjörer som vill utvecklas och vara en del av bolagets fortsatta tillväxt.

SSM har en 25-årig historia och många spännande projekt i produktion och under planering. Christofer Sjöstrand, projekteringsledare hos SSM med civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad från KTH, berättar att han har lärt sig oerhört mycket sedan han anställdes hos SSM 2012.
– Under min anställning har jag fått prova på en mängd olika arbetsuppgifter och utvecklats från produktionsledare till projekteringsledare. De kunskaper och den insikt jag har fått i hela produktionskedjan är sådant som jag alltid kommer att ha nytta av, oavsett vilken roll jag axlar framöver.

Gränserna sätter du själv
Christofer berättar att det finns omfattande möjligheter till fortbildning och omväxling genom att ansvara för olika uppgifter, och betonar att det i mångt och mycket är individen själv som sätter gränserna för sin utveckling. Där får han medhåll av kollegan Israel Andino, högskoleingenjör i byggteknik och design, som började på SSM efter sin examen 2015.
– SSM har en kultur som ger stor frihet under ansvar och beroende på projekt har vi förmånen att få vara delaktiga i hela processen, från projektering till slutfas. Egna initiativ uppmuntras och det är både givande och intressant att få vara delaktig i såväl utmaningar som lösningar. Dessutom satsar bolaget kraftigt på kompetensutveckling, vilket är något jag verkligen uppskattar med mitt arbete här, säger Israel.

Omfattande erfarenhetsutbyte
Båda är överens om att en positiv aspekt av anställningen inom SSM är den goda stämningen och den dynamiska blandningen av människor. Här finns både äldre och yngre ingenjörer och bolaget satsar på ett program för erfarenhetsutbyte, där unga eller nyutexaminerade ingenjörer får chansen att träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter och förstå varandras roller.
– Klimatet är öppet och stöttande och det märks verkligen att alla strävar åt samma håll. Bra kollegor är en viktig komponent för att man ska trivas och det är en trygghet att veta att andra genomgår samma sak. Det gör att individen kan växa och utvecklas i sin egen takt, avslutar de.

SSM

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom prisvärda och funktionssmarta bostäder. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och målsättningen är att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM riktar sig till målgruppen – morgondagens urbaniter. Bolagets bostadsprojekt utmärker sig genom att ta hänsyn till social interaktion och bostäderna är yteffektiva med hög andel gemensamhetsytor samt delade tjänster. De är belägna utanför city med närhet till god spårbunden kommunikation. I maj 2018 finns cirka 6 800 byggrätter i portföljen, varav 1 324 bostäder i produktion, med en försäljningsgrad om 96,4 procent i bostadsrättsprojekten. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.

www.ssmlivinggroup.com
www.linkedin.com
E-post: hr@ssmliving.se