Presentation
Stadsbyggnadskontoret Sundsvall

Sundsvall – expansiv stad med många möjligheter

Publicerad 22 augusti 2018
Malin Holmkvist, Mo Tian och Daniel Jonsson. Foto: Pär Olert
Malin Holmkvist, Mo Tian och Daniel Jonsson. Foto: Pär Olert

Sundsvall växer så det knakar och är just nu en av Sveriges byggkranstätaste städer.
På Stadsbyggnadskontoret har medarbetarna fullt upp med en rad stora och spännande bostads- och gatuutvecklingsprojekt som kommer att sätta sin prägel på staden för lång tid framöver.

Malin Holmkvist, projektledare vid mark- och exploateringsavdelningen arbetar med det nya stadsdelsprojektet Katrinehill. Ett område som omfattar 85 hektar, motsvarande 125 fotbollsplaner, och kommer att rymma flera hundra bostäder när hela etappen är klar.
– Det är kul att vara med om ett så stort projekt och som kommer att påverka Sundsvall under lång tid, stadsdelen ska ju finnas i flera hundra år.
Daniel Jonsson, projektledare vid gatuavdelningen nickar instämmande. Efter nära 20 år som byggprojektledare i näringslivet började han för två månader sedan på Stadsbyggnadskontoret.
– Efter att ha ägnat stora delar av mitt yrkesliv åt att arbeta med delprojekt i större byggen ville jag ha nya utmaningar och arbeta mer holistiskt. Här är jag med från projektstart och hela vägen fram till mål. Just nu är jag projektledare för Hållplats Stenstan, där vi bygger en helt ny hållplats där vi bland annat ska lägga markvärme över hela kvarteret.

I framkant
Mo Tian, GIS-ingenjör på Stadsbyggnadskontoret arbetar med digitala verktyg för att analysera, beräkna och presentera geografisk information.
– Jag jobbar mycket med 3D, just nu är det stort fokus på Katrinehill, vårt nya resecentrum och de andra stora projekten där min uppgift är att illustrera vad som komma skall och visa medborgarna hur framtidens Sundsvall kommer att se ut.
För att klara det använder sig Mo och hennes kollegor av den senaste tekniken.
– Här finns stora möjligheter att göra saker, dels beroende på att vi får gå olika kurser och arbeta i teknikens framkant men här finns även ett tillåtande arbetsklimat där man uppmuntras till att förverkliga sina idéer.
På frågan om de kan rekommendera andra ingenjörer att söka sig till Sundsvall blir svaret ett unisont ”absolut”!
– Hos oss får man en bra arbetsgivare och många roliga människor som kollegor. Det finns också mycket samlad kompetens vilket gör att det alltid finns någon att prata och bolla idéer med. Att Sundsvall är inne i en expansiv fas ger stora möjligheter till spännande och utvecklande arbetsuppgifter, både för erfarna och nyutexaminerade nya kollegor, fastslår Malin.

Stadsbyggnadskontoret Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och närmare 100 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Sundsvalls kommun
Tel: 060-19 10 00
www.sundsvall.se