Försvarssektorn

Intressant och spännande bransch

Publicerad 22 augusti 2018
Text: Marianne Sjöberg Foto: Pia Ericson / FMV
Foto: Pia Ericson / FMV

2 av 3 ingenjörer kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn. De viktigaste faktorerna för intresset är att där finns intressanta utmaningar, spännande teknikutveckling och att man kan göra en insats för Sverige.

De ingenjörer som kunde tänka sig att arbeta i försvarssektorn fick följdfrågan “Varför kan du tänka dig att arbeta i försvarssektorn?”

Spännande teknikutveckling
Många av de tillfrågade ingenjörerna ser försvarssektorn som en bransch med intressanta tekniska problemställningar med tillhörande utmaningar. Man menar att det kan vara mer stimulerande att jobba med uppgifter som ligger i teknikens framkant. ”Här finns häftiga produkter och höga krav på tillförlitlighet.” ”Innovativ bransch med intressanta utmaningar”.
En del har svarat ”varför inte” vilket kan tolkas som att försvarssektorn är minst lika intressant som andra sektorer.

Göra en insats för Sverige
Många menar att försvarssektorn är viktig för vår framtid. Man anser att försvaret är en del av samhället och att det skulle kännas bra att kunna bidra med sin yrkeskunskap. Man tar även upp att det är viktigt att Sverige har ett fungerande försvar mot de hot som vi ser, till exempel cyberattacker och påverkan på vår demokrati från andra länder. ”Vi måste alltid vara beredda att försvara våra rättigheter med alla medel, även digitalt.”
Vi har ett land värt att skydda och man vill tjäna ett större syfte än att bara tjäna pengar. Att dessutom få vara med och upprätthålla freden ses som positivt.

Trygg arbetsgivare
Många framhåller att försvarsmakten är en bra arbetsgivare och att det skulle kännas tryggt att arbeta där. Sektorn går bra och lär inte börja gå dåligt inom den närmaste framtiden, så rent egoistiskt för den enskilde individen är det en bra arbetsgivare att söka sig till. Man menar även att försvarssektorn historiskt har legat i framkant i teknikutvecklingen med mycket avancerat och högteknologiskt ingenjörskap. Här finns spetsteknik och specialanpassade tekniska lösningar, och utvecklingsmöjligheterna är många.
Några anger att de mycket gärna söker sig till försvarssektorn om de får jobba med försvar som inte inbegriper vapen, eller att vapnen enbart används för försvar mot annan militär.
Några menar även att det är positivt att få arbeta med projekt som har stor budget.

Försvarssektorn som arbetsgivare för ingenjörer


1. Spännande bransch
2. Arbeta i teknikens framkant
3. Intressanta arbetsuppgifter
4. Göra en insats för Sverige
5. Skydda Sverige mot hot
6. Trygg arbetsgivare
7. Utvecklingsmöjligheter

Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.