Etikettarkiv: Egnahemsbolaget

Vi minskar sociala skillnader

Annika Mayer, marknads- och försäljningschef och Maria Henriksson, byggchef på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav
Annika Mayer, marknads- och försäljningschef och Maria Henriksson, byggchef på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav

Ett lite ovanligt bostadsbolag, med full orderportfölj lång tid framöver. Egnahemsbolaget i Göteborg har bara 30 anställda, men har stor påverkan i samhället. Här är två aktuella exempel:

• I kvarteret Makrillen i Gamlestaden ska det byggas 249 lägenheter – både Egnahemsbolagets bostadsrätter och systerbolaget Poseidons hyresrätter – men med en gemensam innergård. En tydlig markering av att det är bra att blanda upplåtelseformer om man vill minska segregationen mellan olika grupper.
• I Övre Lövgärdet – ett socialt utsatt område – ska det för första gången någonsin byggas bostadsrätter, totalt 66 lägenheter i tre sexvåningshus, enligt SABO:s koncept Kombohus för att få ned byggkostnaderna.

Både Makrillen och Övre Lövgärdet är typiska uppdrag för Egnahemsbolaget, som inte är ett ”vanligt” bostadsbolag, utan arbetar för att minska de sociala skillnaderna i hur göteborgarna bor. Det uppnår man bland annat genom att bygga bostadsrätter och äganderätter i områden som domineras av hyresrätter.

Integrerad stad
– Vi är ett litet bostadsbolag med ett stort uppdrag, säger Annika Mayer, marknads- och försäljningschef på Egnahemsbolaget.
– Och just det sociala ansvarstagandet var det som lockade mig, jag tycker att det känns väldigt vackert att jobba i göteborgarnas tjänst.
– Vi skiljer oss från andra bostadsbolag på så sätt att vi har en politiskt tillsatt styrelse och vi ska inte maximera vinsten varje kvartal, utan snarare maximera vinsterna för Göteborg, genom att bidra till en mer integrerad stad.
– Det är hela vårt uppdrag, vårt existensberättigande. Det tycker jag är otroligt tilltalande, det var därför jag började här, säger Annika Mayer, som kom till Egnahemsbolaget för ett år sedan från Next Step och tidigare har jobbat i 20 år inom reklamvärlden.

Intresset ökar
Hennes kollega Maria Henriksson är byggchef sedan april 2018, efter att ha arbetat som byggprojektledare i bolaget i drygt tre år, innan dess var hon projektledare på Vetlanda kommun. Hon tror att Egnahemsbolaget kommer att fördubbla sin produktion framöver. För ett par år sedan låg den på 150 lägenheter per år, om några år handlar det om minst 350.
– Största nyttan gör vi när vi går in och förtätar och bygger bostadsrätter i miljonprogramsområden där det i princip bara finns hyresrätter, säger Maria Henriksson.
Enligt FN:s boendeorgan UN-Habitats principer för ett socialt hållbart bostadsområde bör ingen upplåtelseform ha mer än 50 procent. En ”regel” som många svenska förorter bryter mot.
– Cirka 125 000 göteborgare bor i bostadsområden med 100 procent hyresrätter, så det behövs verkligen en förändring, säger Annika Mayer.

Egnahemsbolaget

Egnahemsbolaget startade 1933 som ”Småstugebyrån”, med uppdrag att bygga småhus för en bredare allmänhet. Idag tar bolaget ett socialt ansvar genom att bygga bostäder med ägande- eller bostadsrätt i områden där hyresrätter dominerar.
Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen i Göteborgs Stad.

Egnahemsbolaget
Box 4034
422 04 Hisings Backa
Besöksadress: S:t Jörgens väg 2
Tel: 031-707 70 00
www.egnahemsbolaget.se

Ett litet bostadsbolag med stort uppdrag

Erik Windt Wallenberg, byggchef och Annika Carlsson, projektutvecklare på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav
Erik Windt Wallenberg, byggchef och Annika Carlsson, projektutvecklare på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav
Egnahemsbolaget i Göteborg är ett litet, men unikt bostadsbolag. Här är de sociala vinsterna viktigare än de ekonomiska. Nu satsar bolaget på bostads- och äganderätter i områden med många hyresrätter.

– Jag känner mig stolt när jag åker till jobbet, säger Erik Windt Wallenberg, byggchef på Egnahemsbolaget.
Han kom till bolaget för två år sedan, från konsultjobb inom industri och infrastruktur. Det sociala uppdraget var en avgörande faktor för att han tog jobbet.
– Jag lever med föreställningen att vi gör nytta, på riktigt. Att vi faktiskt skapar värden för människor i områden där inte så många andra är intresserade av att engagera sig, säger Erik Windt Wallenberg.
Vi träffas i Gårdsten, ett område där Egnahemsbolaget agerat spjutspets.

Andra följer efter
– Här var vi bland de första. Nu kommer fler exploatörer in och det är jätteroligt, ett bra exempel på vad vi gör och försöker göra i ytterområden med många hyresrätter, säger projektledare Annika Carlsson, som började på bolaget som projektutvecklare för tre år sedan.
Egnahemsbolaget har bara 30 anställda. Här får projektledarna ett stort egen­ansvar i processen ”från ax till limpa”.
– Jag jobbar med allt från detaljplan till färdig bostad, även kundkontakter efter besiktningen, säger Annika Carlsson.
– Hela kedjan, alltså! Och det gör det här jobbet absolut roligast, framför allt att se glädjen hos köparna när de får den bostad de har tänkt sig och är nöjda i slutänden.
För att ge fler människor möjlighet att kunna köpa sin egen bostad anpassas produkten och upplåtelseformen efter analyser av marknaden och dess betalningsförmåga. Detta görs för varje projekt.

Flera projekt i ytterområden
– Till exempel valde vi att göra Kryddhyllan i Gårdsten som bostadsrätter i stället för äganderätter, för att fler skulle få chansen. Många kan betala en månadsavgift, men klarar inte att låna flera miljoner, säger Annika Carlsson.
Både Erik och Annika är väg- och vatteningenjörer, från Luleå tekniska högskola respektive Chalmers i Göteborg. Men det är inget krav att vara civilingenjör för att projektleda på Egna­hemsbolaget.
– Den kunskapen och erfarenheten kan man få från andra håll, säger Annika Carlsson.
Det sociala uppdraget har Egnahemsbolaget haft ända sedan 1930-talet. Nu är man inne i en ovanligt intensiv period med byggande i ytterområden, för att stärka områdena och göra dem socialt hållbara. Flera projekt är på gång i Länsman­gården, Bergsjön, Gårdsten och Lövgärdet.

Egnahemsbolaget
Egnahemsbolaget startade 1933 som ”Småstugebyrån”, med uppdrag att bygga småhus för en bredare allmänhet. Idag tar bolaget ett socialt ansvar genom att bygga bostäder med ägande- eller bostadsrätt i områden där hyresrätter dominerar.
Satsningarna ska skapa bättre förutsättningar för området vad gäller framtidstro, trygghet och social hållbarhet. I uppdraget ingår att bostäderna ska vara energisnåla, byggda i hållbara material och med god inomhusmiljö. Egnahemsbolaget var 2001 först i Sverige med att bygga passivhus; de så kallade kroppsvärmehusen i Lindås Park blev uppmärksammade runt om i världen.
Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen i Göteborgs Stad.

Egnahemsbolaget
Box 4034
422 04 Hisings Backa
Besöksadress: S:t Jörgens väg 2
Tel: 031-707 70 00
www.egnahemsbolaget.se

www.egnahemsbolaget.se