Etikettarkiv: Entreprenad

Hållbart byggande är en nyckelfråga

Per Löfgren, hållbarhetschef hos JM.
Per Löfgren, hållbarhetschef hos JM.
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av hållbara bostäder och bostadsområden. Företaget är engagerat i en mängd olika uppdrag med stor variation och hanterar hela kedjan från markförvärv till försäljning.

JM har sedan sin etablering 1945 förädlats från byggföretag till projektutvecklare och idag är företaget såväl byggherre som byggentreprenör.
– Vi hanterar hela byggprocessen från ax till limpa och är verksamma i större delen av Norden. Därutöver har vi entreprenadverksamhet och projektutveckling av kommersiella lokaler. Allt detta hanterar vi i egen regi, berättar hållbarhetschefen Per Löfgren.
Detta borgar för en varierad och lärorik arbetsmiljö med omväxlande utmaningar och ständigt nya erfarenheter. Resultatet är en rik flora av kompetenser och ett starkt varumärke som grundar sig i ett långvarigt arbete med hållbarhetsfrågor.
– Vi är Sveriges största projektutvecklare av bostäder men jämfört med många konkurrenter har vi en väl avgränsad och greppbar verksamhet. Det medför att vi kan ha korta beslutsvägar och högt i tak, med en sammanhållen, prestigelös arbetskultur.

Hållbarhet är en kärnfråga
Per betonar att hållbarhet är ett brett grepp som hos JM omfattar såväl förbättringar av arbetsmiljö och företagskultur som affärsutveckling i tidiga skeden, projektutformning, byggproduktion, och eftermarknadsfrågor.
– Eftersom vi har hela kedjan från markförvärv till försäljning kan vi påverka alla delar av byggprocessen. På så vis har vi möjligheten att ta ansvar för det vi gör på ett helt annat sätt. Vi bygger trots allt framtidens hållbara samhälle.
En förutsättning för att skapa det ansvarstagande arbetssätt som JM:s ingenjörer tar sitt avstamp i, är ett gott och strukturerat ledarskap. Därför satsar företaget stora resurser på att utbilda sina medarbetare, till exempel via ledarskapsutbildningar och program med löpande fortbildningar för olika yrkesgrupper. För närvarande har företaget ett behov av fler medarbetare och söker framförallt nyckelkompetenser.
– Vi söker i första hand erfarna projektledare, projekteringsledare, platschefer, BIM-ledare och mättekniker, men vi välkomnar också andra yrkesgrupper, exempelvis inköpare. Överlag finns det många spännande möjligheter hos JM och med tanke på den rådande konjunkturen är vi verksamma i en framtidsbransch, avslutar han.

JM
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM AB
Gustav III:s boulevard 64
169 74 Solna
Tel: 08-782 87 00
E-post: info@jm.se
www.jm.se

www.jm.se

Ungt byggföretag siktar högt i framtidsbransch

Mick Salonen Högberg, affärsenhetschef, Emma Palmqvist och Lovisa Gebert, projektingenjörer, är stolta över Zenguns företagskultur där människan sätts i centrum. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mick Salonen Högberg, affärsenhetschef, Emma Palmqvist och Lovisa Gebert, projektingenjörer, är stolta över Zenguns företagskultur där människan sätts i centrum. Foto: Gonzalo Irigoyen
Zengun växer så det knakar. Med ledord som kunskap, affärsmannaskap och gemenskap utmanar bolaget de traditionella byggföretagen i Stockholmstrakten. Att ta sig an komplexa projekt och tänka annorlunda har blivit något av Zenguns signum.

I huvudkontorets lokaler på Torsgatan i centrala Stockholm ekar det tomt. Zenguns medarbetare sitter alla ute på byggarbetsplatser när vi träffar Lovisa Gebert, Emma Palmqvist och Mick Salonen Högberg i deras ljusa mötesrum i Bonnierhuset. Byggföretaget Zengun som driver byggprojekt på entreprenad, har de senaste åren tagit sig an flera komplexa utmaningar. Genom att tänka och göra annorlunda har man blivit en stark utmanare till de traditionella bjässarna med lyckat resultat.
I skrivande stund arbetar Zengun bland annat med den nya gallerian Urban Escape mitt i City och kvarteret Pelaren som växer fram söder om stan intill Globen.
– Det är ofta komplexa förutsättningar när vi bygger. För att bli ett verkligt alternativ till storbyggarna på Stockholmsmarknaden har det varit nödvändigt för oss att tänka annorlunda, vilket lett till spännande projekt som är lätt att attrahera engagerade medarbetare till, säger Mick Salonen Högberg som är affärsenhetschef på Zengun.

Gemenskap skapar engagemang
Medarbetarnas personliga engagemang är en av hemligheterna bakom bolagets framgång. På Zengun arbetar man aktivt med gemensamma värderingar som ligger till grund för hur omvärlden och kunderna uppfattar företaget. Något som tilltalar Lovisa Gebert som sedan ett drygt halvår arbetar här som pro­jektingenjör.
– Jag tilltalades av Zenguns kultur där man sätter människan i centrum och hjälper varandra. I komplexa byggprojekt är det speciellt viktigt med nära samarbete då vi tillsammans måste vara drivna och engagerade för att lösa problem på vägen, säger hon.
Zenguns starka sammanhållning och företagskultur var något som även tilltalade Emma Palmqvist när hon började som projektingenjör här för drygt ett år sen.
– Jag kände direkt att företagskulturen här var rätt för mig. Att vara ett sammansvetsat team är en förutsättning för att vi ska komma framåt. Sen tror jag att sammanhållningen ökar då vi sitter direkt på byggarbetsplatsen och ser resultatet växa fram utanför fönstret, säger hon.

Viktigt med friskvård
Zenguns har medarbetare genom hela kedjan, från tidiga skeden och projektering, via installationsteknik och ledning till yrkesarbetare. För att öka sammanhållningen har man en hälso- och friskvårdssatsning med gemensamma aktiviteter för alla medarbetare.
– Förutom att det sporrar en själv att bli mer hälsosam skapar träningen ett gemensamt engagemang, vilket automatiskt ger bättre sammanhållning, säger Lovisa Gebert.

Anammar senaste tekniken
Zengun startade 2009 efter den stora bankkrisen. Målet var att göra någonting annorlunda, att tänka nytt och vara flexibel. Något som blivit bolagets signum och gör att man snabbt och enkelt kan anamma den senaste tekniken, som VR-lösningar.
– Det som verkligen kännetecknar Zengun är flexibilitet. Just att vi arbetar nära varandra och sitter på byggarbetsplatsen gör det lättare att anamma nya innovationer och ta snabba beslut, säger Mick Salonen Högberg och berättar att bolaget även premierar personlig utveckling. Själv började han som snickare.

Stora karriärmöjligheter
– Vi brukar skämtsamt säga att man får välja den roll och titel man vill ha, bara man levererar. Här bromsas ingen som vill utvecklas, fortsätter han.
Han får medhåll av Emma Palmqvist.
– Här finns även möjligheter att testa något nytt. Skulle jag vilja prova på att jobba med inköp till exempel så finns det stora möjligheter att göra det, säger hon.
Emma och Lovisa får ofta frågan hur det känns att vara i minoritet i en kraftigt mansdominerad bransch. Men för dem har det aldrig varit något problem.
– För oss är jämställdhetsfrågan närmast en icke-fråga. Jag tänker inte på det och har aldrig känt mig diskriminerad i min yrkesroll, säger Lovisa Gebert.
Mick Salonen Högberg instämmer.
– Här på Zengun ser vi människan, sen spelar det ingen roll var du kommer ifrån. Tillsammans bygger vi kunskapen och det innefattar hela teamet, precis det Zengun betyder på japanska, avslutar han.

Zengun
Zengun startade 2009 och är ett företag som driver och drivs av projekt. Alla beslut på Zengun fattas med grundtanken ”hur gynnar det här projekten?” Totalt omsätter företaget drygt 1,2 miljarder kronor med 110 anställda, varav ett fyrtiotal yrkesmedarbetare.

Zenguns grundvärderingar genomsyrar företagskulturen och ligger till grund för hur omvärlden och kunderna uppfattar företaget:
• Projektet i centrum
• Människorna i centrum
• Ständig förbättring, med 80/20-regeln (20% innovation, resten beprövat)
• Personligt åtagande
• Respekt
www.zengun.se

www.zengun.se