Presentation

Hållbart byggande är en nyckelfråga

Publicerad 15 juni 2017

Per Löfgren, hållbarhetschef hos JM.
Per Löfgren, hållbarhetschef hos JM.
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av hållbara bostäder och bostadsområden. Företaget är engagerat i en mängd olika uppdrag med stor variation och hanterar hela kedjan från markförvärv till försäljning.

JM har sedan sin etablering 1945 förädlats från byggföretag till projektutvecklare och idag är företaget såväl byggherre som byggentreprenör.
– Vi hanterar hela byggprocessen från ax till limpa och är verksamma i större delen av Norden. Därutöver har vi entreprenadverksamhet och projektutveckling av kommersiella lokaler. Allt detta hanterar vi i egen regi, berättar hållbarhetschefen Per Löfgren.
Detta borgar för en varierad och lärorik arbetsmiljö med omväxlande utmaningar och ständigt nya erfarenheter. Resultatet är en rik flora av kompetenser och ett starkt varumärke som grundar sig i ett långvarigt arbete med hållbarhetsfrågor.
– Vi är Sveriges största projektutvecklare av bostäder men jämfört med många konkurrenter har vi en väl avgränsad och greppbar verksamhet. Det medför att vi kan ha korta beslutsvägar och högt i tak, med en sammanhållen, prestigelös arbetskultur.

Hållbarhet är en kärnfråga
Per betonar att hållbarhet är ett brett grepp som hos JM omfattar såväl förbättringar av arbetsmiljö och företagskultur som affärsutveckling i tidiga skeden, projektutformning, byggproduktion, och eftermarknadsfrågor.
– Eftersom vi har hela kedjan från markförvärv till försäljning kan vi påverka alla delar av byggprocessen. På så vis har vi möjligheten att ta ansvar för det vi gör på ett helt annat sätt. Vi bygger trots allt framtidens hållbara samhälle.
En förutsättning för att skapa det ansvarstagande arbetssätt som JM:s ingenjörer tar sitt avstamp i, är ett gott och strukturerat ledarskap. Därför satsar företaget stora resurser på att utbilda sina medarbetare, till exempel via ledarskapsutbildningar och program med löpande fortbildningar för olika yrkesgrupper. För närvarande har företaget ett behov av fler medarbetare och söker framförallt nyckelkompetenser.
– Vi söker i första hand erfarna projektledare, projekteringsledare, platschefer, BIM-ledare och mättekniker, men vi välkomnar också andra yrkesgrupper, exempelvis inköpare. Överlag finns det många spännande möjligheter hos JM och med tanke på den rådande konjunkturen är vi verksamma i en framtidsbransch, avslutar han.

JM
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM AB
Gustav III:s boulevard 64
169 74 Solna
Tel: 08-782 87 00
E-post: info@jm.se
www.jm.se

www.jm.se