Etikettarkiv: FMV

FMV erbjuder en mångsidig utvecklingsplattform för ingenjörer

Caroline Johansson, systemingenjör och projektledare på FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen
Caroline Johansson, systemingenjör och projektledare på FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen

För den som har en ingenjörsexamen i bagaget öppnar sig många dörrar på FMV, Försvarets materielverk. Civilingenjören Caroline Johansson sökte sig till FMV efter rekommendation från en bekant. Här har hon hittat en omväxlande utvecklingsplattform med fokus på såväl teknik som projektledning.

– Här får jag dels utvecklas som projektledare och dels upphandla tekniskt komplex utrustning som är helt nödvändig för att försvaret ska fungera. Det känns bra att kunna bidra till en så samhällsviktig funktion som Försvarsmakten, säger Caroline Johansson, som tog civilingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik vid KTH i juni 2016. Därefter började hon arbeta som systemingenjör och projektledare med fokus på anskaffning och logistik av luftvärnsmateriel på FMV:s enhet för markmateriel.
Hon arbetar för närvarande med två stora utvecklingsprojekt som ska forma Sveriges framtida luftvärnssystem och projektleder även ett eget projekt inom luftvärn. Det innebär att arbetsdagarna är omväxlande med en hel del kontakter med leverantörer, både i Sverige och utomlands.

Satsar mycket på sina medarbetare
– FMV är bra på att ta hand om och erbjuda nya medarbetare en genomtänkt introduktion. Jag har bland annat varit på en introduktionskurs i ”Praktisk armé­kännedom” i Boden för att få en inblick i hur livet ute i fält kan se ut. Sen har jag arbetat nära erfarna projektledare för att lära mig hur FMV arbetar med projekt. Det är en intressant blandning av teknik och kommersiella frågor samt att man får jobba mycket med människor, säger Caroline Johansson.
Oavsett om man har siktet inställt på att bli generalist, projektledare, chef eller specialist så förser FMV sina medarbetare med de verktyg och utbildningar som behövs för att de ska nå sina mål. Här får man snabbt mycket eget ansvar, både för sina dagliga arbetsuppgifter och för sin professionella utveckling.
– Ytterligare en fördel med att arbeta på FMV är att det är en arbetsplats med ett rikt föreningsliv som ger många möjligheter att engagera sig och etablera flera enhetsöverskridande nätverk. Jag är med i ett nätverk för unga medarbetare och har även blivit facklig representant för Sveriges Ingenjörer. Det finns även många andra föreningar och det ger en speciell gemenskap, säger Caroline Johansson.

FMV

FMV, Försvarets materielverk, är en civil myndighet under ägaren Försvardepartementet. Huvuduppgiften är att se till att Försvarsmakten har den materiel och de logistiktjänster de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag att försvara Sverige. FMV samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt. Huvudkontoret finns i Stockholm och verksamheten bedrivs på ett 40-tal orter över hela Sverige.

FMV
115 88 Stockholm
Tel: 08-782 40 00
E-post: registrator@fmv.se
www.fmv.se

Teknisk fördjupning och globala projekt i försvarssektorn

Kockums A26. Foto: Saab AB
Kockums A26. Foto: Saab AB

Försvarssektorn är pådrivande för hela samhällets teknikutveckling. Som ingenjör kan du vara delaktig i hela kedjan, från tidig teknikutveckling till att arbeta med den färdiga lösningen. Du verkar i en miljö som präglas av utmanande tekniska problemställningar där du verkligen får nytta av din ingenjörskompetens.

Lena Gillström, vd på BAE Systems Bofors i Karlskoga. Foto: Christer Pöhner / BAE Systems
Lena Gillström, vd på BAE Systems Bofors i Karlskoga. Foto: Christer Pöhner / BAE Systems

– I försvarssektorn jobbar vi ofta med globala och långsiktiga projekt som verkligen ger möjlighet till teknisk fördjupning, säger Lena Gillström, själv civilingenjör och sedan åtta år vd på BAE Systems Bofors i Karlskoga.
Hon har själv tidigare arbetat som konstruktör, systemingenjör, projektledare och linjechef på BAE Systems Bofors mekanikavdelning innan hon blev global utvecklingschef på företaget, för att därefter bli vd.
67 procent av ingenjörerna i Framtidens Karriär – Ingenjörs undersökning kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn.
– Det känns verkligen positivt att så många ingenjörer upplever försvarssektorn som attraktiv. Jag upplever att attraktiviteten stärkts på senare år, vilket bland annat kan bero på att försvarssektorn diskuteras mer i den allmänna debatten samt att sektorn allt mer betraktas som en naturlig del av den svenska industrisektorn, säger Lena Gillström.

Utvecklar innovativa lösningar
En faktor som gör försvarssektorn intressant för ingenjörer är, enligt Lena Gillström, att försvarsföretagens kunder ställer extremt höga krav vad gäller prestanda, säkerhet, kvalitet och tillgänglighet, vilket ställer krav på en hög innovationshöjd. På senare år har försvarsföretagens samverkan med teknikföretag i andra sektorer dessutom ökat, mycket utveckling sker i symbios med teknikföretag i den civila sektorn.
Hon anser att försvarssektorn fyller en viktig funktion, både för teknikutvecklingen i Sverige i stort och som en viktig pusselbit i det svenska totalförsvaret.
– Många ingenjörer känner stolthet i att arbeta i försvarssektorn eftersom den inte är så konjunkturkänslig och för att sektorn utvecklar innovativa lösningar i symbios med andra branscher. Svenska försvarsföretag är dessutom kända för att befinna sig i den tekniska utvecklingens absoluta framkant. Ingenjörer med inriktning mot maskinteknik, teknisk fysik, data, elektronik och industriell ekonomi är särskilt efterfrågade, liksom ingenjörer med erfarenhet av hållbarhetsfrågor och ett livscykelperspektiv, säger Lena Gillström.

Christer Sundin, chef för verksamhetsområde anskaffning och logistik på FMV. Foto: Unn Tiba / FMV
Christer Sundin, chef för verksamhetsområde anskaffning och logistik på FMV. Foto: Unn Tiba / FMV

Mycket brett teknikområde
– Det känns verkligen positivt att två av tre ingenjörer kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn. Samtidigt önskar jag att ännu fler ingenjörer intresserar sig för vår sektor, säger Christer Sundin, chef för verksamhetsområde anskaffning och logistik på FMV. Han är civilingenjör med inriktning mot elektroteknik och arbetade i många år på bland annat ABB, Fortum, Nokia och Infratek, innan han kom till FMV för två år sedan.
Ett viktigt skäl till varför försvarssektorn är intressant för civil- och högskoleingenjörer är, enligt Christer Sundin, att sektorn representerar ett mycket brett teknikområde, bredare än många andra sektorer. Ytterligare ett argument för att söka sig till försvarssektorn är mångfalden av karriärmöjligheter. Många av Christer Sundins kollegor har exempelvis erfarenhet av att arbeta både på beställarsidan, leverantörssidan och i konsultsektorn.
– Inom försvarssektorn finns i princip alla teknikområden representerade. Sektorn har dessutom en generellt hög medelålder, vilket innebär att många intressanta positioner kommer att vara tillgängliga de kommande åren. Karriärmöjligheterna är många, man kan bli chef, projektledare, arbeta med upphandlingsfrågor eller specialisera sig inom en lång rad olika teknikområden. Ingenjörer har också möjlighet att involveras i något av de största industriprojekten i Sverige, såsom Gripenprojektet eller ubåtsprojektet A26, säger Christer Sundin.

Teknisk specialisering
Han anser att försvarssektorn erbjuder goda möjligheter till teknisk specialisering. Här ges både tid och möjlighet att verkligen fördjupa sig i ett teknikområde som man finner intressant, exempelvis undervattensteknik, autonoma farkoster, flygteknik eller militära logistiksystem.
– Eftersom försvarssektorn är så bred kan den erbjuda karriärmöjligheter för alla typer av ingenjörer. Särskilt eftertraktade just nu är ingenjörer med erfarenhet av it-säkerhet och tekniska specialister inom något av våra teknikområden, och som vill vara med och utforma framtidens militära utrustning och materiel, säger Christer Sundin.

Kan du tänka dig att arbeta i försvarssektorn?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.