Etikettarkiv: Fortbildning

Breda yrkesmöjligheter för ingenjörer hos MSB

Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymd­ingenjör som disputerat inom satellitteknik. Foto: Gonzalo Irigoyen
Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymd­ingenjör som disputerat inom satellitteknik. Foto: Gonzalo Irigoyen

MSB:s avdelning för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är späckad med spännande utmaningar för ingenjörer med intresse för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten erbjuder en oerhört bred arbetssituation, som ändå inkluderar möjlighet att specialisera sig eller axla en ledarroll. Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymdingenjör som disputerat inom satellitteknik, är båda två verksamma vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Båda är överens om att den absolut viktigaste aspekten med deras arbete vid MSB är den fantastiska möjligheten att skydda och påverka samhället i stort.
– Det är både tryggt och bra villkor i myndighetsvärlden, men det som verkligen gör skillnad är att man får chansen att hjälpa hela samhället. Man har en nytta och man behövs, säger Kristoffer, vars arbetsuppgifter kretsar kring cybersäkerhet för satelliter.
– Samhället förlitar sig alltmer på satellittjänster samtidigt som många satelliter är föråldrade och saknar adekvat skydd. Därför utvecklar vi skyddsåtgärder och ökar medvetenheten om problemen.

Utvecklande uppdrag
På andra sidan spektrumet arbetar Carl med metodfrågor gällande informationssäkerhet. Målet är att informera och stötta samhällsaktörer, i synnerhet offentliga myndigheter.
– Här arbetar jag i gränslandet mellan teknik och organisation, vilket inkluderar allt från hur information hanteras i teknisk utrustning till hur arbetssätt och metoder kan utvecklas för att förbättra informationssäkerheten. Det har varit oerhört utvecklande för mig som tidigare jobbade med rent tekniska uppdrag. Uppgifterna är mycket breda och ger strålande möjligheter för att i praktiken tillämpa de problemlösningsmetoder man lär sig under utbildningarna.

Flexibelt och individuellt
Arbetsmiljön på MSB är flexibel och jämställd, och medarbetarna har stor frihet att utforma sin arbetssituation utifrån sina individuella förutsättningar.
– Den flexibiliteten återfinns även i möjligheterna att fortbildas, göra karriär eller prova nya positioner – behöver man utvecklas lyfter man helt enkelt det till sin chef. Dessutom hålls balansen mellan privatliv och arbetsliv högt här – utmaningen är att jobbet ofta är så kul att det är svårt att lägga det åt sidan, men det blir så när man får jobba med sin hobby, avslutar de.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar i samverkan med kommuner, landsting, myndigheter och organisationer för att genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tel. vxl: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se

Bygg smart och prisvärt för morgondagens urbaniter!

Christofer Sjöstrand och Israel Andino på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen
Christofer Sjöstrand och Israel Andino på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom smarta och prisvärda bostäder och noterades på Nasdaq Stockholm 2017. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och målsättningen är att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. Bolaget söker nu ingenjörer som vill utvecklas och vara en del av bolagets fortsatta tillväxt.

SSM har en 25-årig historia och många spännande projekt i produktion och under planering. Christofer Sjöstrand, projekteringsledare hos SSM med civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad från KTH, berättar att han har lärt sig oerhört mycket sedan han anställdes hos SSM 2012.
– Under min anställning har jag fått prova på en mängd olika arbetsuppgifter och utvecklats från produktionsledare till projekteringsledare. De kunskaper och den insikt jag har fått i hela produktionskedjan är sådant som jag alltid kommer att ha nytta av, oavsett vilken roll jag axlar framöver.

Gränserna sätter du själv
Christofer berättar att det finns omfattande möjligheter till fortbildning och omväxling genom att ansvara för olika uppgifter, och betonar att det i mångt och mycket är individen själv som sätter gränserna för sin utveckling. Där får han medhåll av kollegan Israel Andino, högskoleingenjör i byggteknik och design, som började på SSM efter sin examen 2015.
– SSM har en kultur som ger stor frihet under ansvar och beroende på projekt har vi förmånen att få vara delaktiga i hela processen, från projektering till slutfas. Egna initiativ uppmuntras och det är både givande och intressant att få vara delaktig i såväl utmaningar som lösningar. Dessutom satsar bolaget kraftigt på kompetensutveckling, vilket är något jag verkligen uppskattar med mitt arbete här, säger Israel.

Omfattande erfarenhetsutbyte
Båda är överens om att en positiv aspekt av anställningen inom SSM är den goda stämningen och den dynamiska blandningen av människor. Här finns både äldre och yngre ingenjörer och bolaget satsar på ett program för erfarenhetsutbyte, där unga eller nyutexaminerade ingenjörer får chansen att träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter och förstå varandras roller.
– Klimatet är öppet och stöttande och det märks verkligen att alla strävar åt samma håll. Bra kollegor är en viktig komponent för att man ska trivas och det är en trygghet att veta att andra genomgår samma sak. Det gör att individen kan växa och utvecklas i sin egen takt, avslutar de.

SSM

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom prisvärda och funktionssmarta bostäder. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och målsättningen är att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM riktar sig till målgruppen – morgondagens urbaniter. Bolagets bostadsprojekt utmärker sig genom att ta hänsyn till social interaktion och bostäderna är yteffektiva med hög andel gemensamhetsytor samt delade tjänster. De är belägna utanför city med närhet till god spårbunden kommunikation. I maj 2018 finns cirka 6 800 byggrätter i portföljen, varav 1 324 bostäder i produktion, med en försäljningsgrad om 96,4 procent i bostadsrättsprojekten. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.

www.ssmlivinggroup.com
www.linkedin.com
E-post: hr@ssmliving.se