Etikettarkiv: Karriärutveckling

Digitalt karriärnätverk samlar 23 000 teknikkvinnor

Maria Paavola och Maria Norberg driver tillsammans Facebookgruppen Teknikkvinnor.
Maria Paavola och Maria Norberg driver tillsammans Facebookgruppen Teknikkvinnor.

Byggingenjören Maria Paavola saknade ett forum för kvinnliga ingenjörer i hela Sverige och startade därför Facebookgruppen Teknikkvinnor hösten 2017. Sedan dess har gruppen vuxit till över 23 000 medlemmar. Här diskuteras allt, från renodlade teknikfrågor till karriärutveckling och konflikthantering på jobbet.

– Vårt syfte med Teknikkvinnor är att stärka kvinnor: att få oss att känna gemenskap och tro på oss själva, och att förstå att vi inte är ensamma. Vår vision är att vi hjälper varandra framåt i våra respektive karriärer, och att Teknikkvinnor ska vara en källa till inspiration. Att få stöd och vägledning i karriären precis när man behöver det som mest kan göra stor skillnad för individen, inte minst kvinnliga ingenjörer. Det säger Maria Paavola, som är högskoleingenjör i byggteknik, tidigare har arbetat på Scania och Skanska och numera drivet eget företag som konsult.

Tydliggör förväntningarna
Hon driver Teknikkvinnor tillsammans med Maria Norberg, som går sista året på civil­ingenjörsutbildningen i industriell ekonomi på KTH och vid sidan driver eget företag som konsult och föreläsare.
Hennes råd till kvinnliga ingenjörer är att kräva ett tydligt ramverk för din yrkesroll och dina arbetsuppgifter. Att få relativt otydliga direktiv om vad som ska göras och vad som förväntas av dig är tyvärr inte ovanligt. Maria Norberg rekommenderar kvinnor att be chefen vara tydlig med exakt vad som förväntas av dig, hur du bör prioritera arbetsuppgifter, hur lång tid de uppskattas ta och vad det slutliga målet med dina arbetsuppgifter är. När ramverket för jobbet är på plats är det ofta betydligt lättare att fokusera rätt.

Kartlägg dina karriärprioriteringar
Ett annat karriärråd till kvinnliga ingenjörer är att våga söka jobb där du inte uppfyller kravprofilen till hundra procent. Det värsta som kan hända är att du får ett nej. Tänk på att du faktiskt kan vara intressant för arbetsgivaren även om du söker ett jobb i en bransch där du saknar erfarenhet eller en position med mer ansvar än du tidigare haft. Våga tänka stort och ta karriärkliv som kanske inte känns helt väntade.
– Mitt främsta karriärråd är att man ska våga lyssna på sin magkänsla och ta en ordentlig funderare på vad du värdesätter i din karriär. Det kan vara alltifrån en hög lön till mycket semester eller möjlighet till flextid. När du lärt känna dina egna karriärprioriteringar gäller det sen att förmedla dem till din chef på ett bra sätt, säger Maria Paavola.

Försvarsmakten rätt för den som brinner för säkerhet

David Olgart och Amanda Renström, civilingenjörer på Försvarsmakten. Foto: Gonzalo Irigoyen
David Olgart och Amanda Renström, civilingenjörer på Försvarsmakten. Foto: Gonzalo Irigoyen

För den som gillar utmaningar, vill utveckla sin analytiska förmåga och som brinner för informationssäkerhet är Försvarsmakten rätt plats. Vi har besökt cyberförsvarssektionen vid Ledningsstaben i Högkvarteret.

David Olgart har arbetat i Försvarsmakten i nästan 20 år. Hans kollega, Amanda Renström, är däremot nyanställd. Båda två är civilingenjörer. David har examen i datateknik, och Amanda har en examen i teknisk fysik. Deras arbete innebär strategisk inriktning av Försvarsmakten i cyberförsvarsfrågor, bland annat genom att identifiera tekniksprång inom området och analysera hur Försvarsmakten kan dra fördel av tekniken.

Jobbar med det senaste
Amanda kommer närmast från ett startup-företag som utvecklar nästa generations butiksupplevelser med hjälp av 3D-scanning och artificiell intelligens. Skälen till att hon sökte sig till Försvarsmakten är flera. Ett av dem är att hon tycker Försvarsmakten har ett viktigt uppdrag i att upprätthålla grundläggande värden som demokrati och mänskliga rättigheter.
– Mitt arbete innebär att jag får jobba med den senaste tekniken, och jag kommer kunna fortsätta utveckla mina kunskaper inom områden som artificiell intelligens och maskininlärning, säger Amanda Renström.
David Olgart, som alltså har lång erfarenhet inom försvaret, är mentor för Amanda och hans karriär inom försvaret illustrerar hur varierade arbetsuppgifterna och karriärvägarna är inom organisationen.

Omväxlande karriär
Från början är han officersutbildad inom marinen och valde att utbilda sig till försvarsmaktsingenjör vid KTH. Efter sin examen har David haft flera olika tjänster inom Försvarsmakten. Han har också varit informationssäkerhetschef på Försvarets materielverk, FMV, och hunnit med att jobba på ett konsultföretag. Sedan 2014 är han tillbaka inom försvaret som civilanställd och leder Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling inom cyberförsvarsområdet.
– Vi har stora möjligheter till kompetensutveckling och att få varierade och utmanande arbetsuppgifter. Det är något som lockar mig, säger David.
Här finns också möjligheter till internationella kontakter, bland annat genom försvarssamarbetet inom EU som David också är med i.

Sekretessen viktig
Att arbeta med uppgifter som omfattas av sekretess är en del av vardagen.
– Sekretess i form av företagshemligheter finns ju även i den privata sektorn men hos oss handlar det om att skydda rikets säkerhet, säger Amanda Renström.
– Därför kommenterar vi inte vår förmåga eller statusen i våra system. Men vi följer utvecklingen inom cyberområdet och förstår att det är svårt att skydda system till 100%, säger David Olgart.

Tillsammans
Mycket av Amandas och Davids arbete är inriktat på teknisk utveckling. En viktig del är naturligtvis att kunna utveckla egna unika lösningar. En annan är att ta till sig lösningar som utvecklats inom den privata sektorn, vid högskolor eller av någon samarbetspartner inom staten.
En av samarbetspartnerna är Försvarets forskningsinstitut, FOI.
– Vi använder FOI för forskning inom cyberområdet. Detta är ett av sätten att möta hotbilden som till exempel Försvarets Radioanstalt, FRA, har beskrivit, säger David Olgart.

Omväxlande och aktuellt
Cyberförsvar är inget eget vapenslag utan är en integrerad del i försvarets verksamhet och tekniska system.
– Medvetenheten om cyberförsvar och säkerhetsfrågor ökar. Det märks inte minst i den allmänna debatten, säger Amanda Renström.
Utmaningar inom cyberområdet kräver ofta multidisciplinärt samarbete och en god kommunikativ förmåga.
– Vi satsar inom cyberförsvarsområdet och letar alltid efter personer som vill jobba med komplexa frågeställningar oavsett bakgrund. Det är en fördel om du har teknisk kompetens, men det viktigaste är att du tycker om problemlösning och vill bidra till Sveriges försvar, avslutar David Olgart.

Försvarsmakten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Uppdraget är att vara ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser samt stödja samhället vid större kriser. Myndigheten har även ett omfattande internationellt arbete och skickar styrkor till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runt om i världen. Inom it och data arbetar cirka 1 600 medarbetare.

www.forsvarsmakten.se