Etikettarkiv: Lantmäteriet

På Lantmäteriet arbetar jag med varierande juridiska prövningar

Selda Ali, förrättningslantmätare hos Lantmäteriet. Foto: Katinka Ingelberg
Selda Ali, förrättningslantmätare hos Lantmäteriet. Foto: Katinka Ingelberg

– Vill man vara en del i samhällsbyggnadsprocessen är Lantmäteriet ett bra val. Som förrättningslantmätare känner jag att jag har en viktig roll i samhälls­utvecklingen, säger Selda Ali.

Selda Ali har alltid varit intresserad av naturvetenskapliga ämnen och fick upp intresset för juridik på gymnasiet. När det var dags för universitetsstudier blev valet en civilingenjörsutbildning med inriktning mot lantmäteri i Lund. Efter avslutade studier började hon för 4,5 år sedan som beredande förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Malmö. Sedan dess har det hänt en hel del. Lantmäteriet har tydliga karriärvägar där ansvar och arbetsuppgifter blir större i takt med att kunskap och erfarenhet ökar.
– Jag anställdes som beredande förrättningslantmätare, där fokus låg på att bereda ärenden som andra fattade beslut om och där jag i början hade en handledare till hjälp. I nästa steg blev jag beslutande förrättningslantmätare där jag arbetade mer självständigt och fattade egna beslut i de ärenden jag arbetade med.
Idag är Selda på steg 2 som beslutande förrättningslantmätare vilket innebär handläggning och beslut av lite mer komplicerade förrättningar. Nästa steg blir specialist och sedan senior.
– Verksamheten har tydliga karriärsteg vilket är bra eftersom det blir tydligt hur man utvecklas i sin yrkesroll.

Stor variation
Förutom att Selda trivs med att arbeta med juridiska prövningar är variationen av ärenden något som gör att jobbet aldrig känns trist och enformigt.
– Jag lär mig ständigt något nytt. Dessutom finns det möjligheter att ta sidouppdrag.
Att ta sidouppdrag handlar i det här fallet om arbetsuppgifter som ligger lite utanför det egna kärnuppdraget.
– Som förrättningslantmätare arbetar jag främst med de juridiska frågorna. Men om jag skulle vilja vara med i nätverk för värdering eller arkivutredning, mäta på fältet, arbeta med kartor eller ha någon annan roll i en förrättning finns det möjlighet till det, förklarar Selda.
På frågan om hon kan rekommendera andra civilingenjörer att söka sig till Lantmäteriet blir svaret ett tveklöst ”ja”!
– Vi har god sammanhållning och om man som jag gillar att jobba med juridiska bedömningar kan jag rekommendera det. Det är också ett fritt arbete som erbjuder goda möjligheter till att planera sin egen tid.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har cirka 2 100 medarbetare på 50 orter och är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Hos oss är du med och gör samhällsnytta varje dag.

www.lantmateriet.se
www.facebook.se/lantmateriet
www.linkedin.com/company/lantmateriet
www.instagram.com/lantmateriet

Lantmätare – ingenjör i samhällets tjänst

Julia Carmesund och Ellen Walleij på Lantmäteriet.
Julia Carmesund och Ellen Walleij på Lantmäteriet.
Lantmäteriet är en svensk myndighet som kartlagt Sverige genom århundranden. På kontoret i Göteborg arbetar Ellen Walleij och Julia Carmesund som förrättningslantmätare. De stortrivs med ett självständigt arbete som spänner över flera kunskapsfält som juridik, ekonomi och teknik.

Många har bilden av att en lantmätare står i gula reflexvästar med sina mätinstrument längs vägar och på höjder. Egentligen är lantmätare ett samlingsnamn för ett antal roller som förrättningslantmätare, mark- och exploateringsingenjör eller teknisk lantmätare.
– Ibland följer vi med ut i fält för att det krävs en juridisk bedömning på plats. Mätning och markering av nya gränser görs oftast av en mätningsingenjör, säger Ellen Walleij, förrättningslantmätare vid Lantmäteriets division för fastighetsbildning i Göteborg.
I knappt ett år har hon arbetat här. Dessförinnan läste hon en femårig civilingenjörsutbildning inom lantmäteri vid Lunds universitet. Det är en bred utbildning där fastighetsekonomi och fastighetsrätt kombineras med geografisk informationsteknik, samhällsplanering och byggämnen, samt grundläggande civilingenjörsämnen som matematik, statistik och programmering.
–Jag har ett högst självständigt och omväxlande arbete och jag jobbar nära erfarna lantmätare och specialister. Att hela tiden få utvecklas och att vara med i samhällsbyggnadsprocessen och utvecklingen mot ett bättre resursutnyttjande och mer hållbart samhälle känns som en viktig drivkraft för mig, säger Ellen.

Samhällsperspektiv
All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Dessa kan vara bebyggda eller obebyggda och bestå av till exempel skog eller jordbruksmark.
Förrättningslantmätare tar bland annat beslut om var fastighetsgränser är belägna och hur man får förändra fastighetsindelningen, bland annat genom avstyckning. De handlägger också förrättningar för att skapa rättigheter för att anlägga vägar och annan infrastruktur. Förrättningslantmätaren måste bland annat se till att fastigheten där man ska bygga hus får rätt till vatten, avlopp och anslutande väg.
En annan viktig arbetsuppgift är dialogen med markägare, byggföretag och kommuner.
– Det är kul att samarbeta och kommunicera med många olika människor med skilda kompetenser, säger Julia Carmesund som gått en treårig lantmäteriingenjörsutbildning vid Högskolan Väst i Trollhättan.
Julia har arbetat på Lantmäteriet i ett och ett halvt år.
– På Lantmäteriet får jag spännande möjligheter att utveckla mig i min yrkesroll. Genom att arbeta tillsammans kan vi dra nytta av varandras kompetenser. Vi arbetar också nära politiken och följer samhällsutvecklingen ur ett brett perspektiv. De beslut vi fattar får en stor påverkan på människors liv långt fram i tiden. Det är både intressant och givande att vara en del av den processen.

Lantmäteriet
• Vi har cirka 2 000 medarbetare på 50 orter.
• Huvudkontoret ligger i Gävle.
• Vi har kartlagt Sverige sedan 1628.
• Vi omsätter cirka 1 794 miljoner kronor per år.
• 70 procent av intäkterna kommer från avgifter och andra ersättningar, resten är anslagsfinansierade.
• Vi tillhör Näringsdepartementet.
• Lantmäteriet är sedan 2003 miljöcertifierat enligt ISO 14001.
www.lantmateriet.se
www.facebook.se/lantmateriet
www.linkedin.com

www.lantmateriet.se