Presentation
Lantmäteriet

På Lantmäteriet arbetar jag med varierande juridiska prövningar

Publicerad 22 augusti 2018
Selda Ali, förrättningslantmätare hos Lantmäteriet. Foto: Katinka Ingelberg
Selda Ali, förrättningslantmätare hos Lantmäteriet. Foto: Katinka Ingelberg

– Vill man vara en del i samhällsbyggnadsprocessen är Lantmäteriet ett bra val. Som förrättningslantmätare känner jag att jag har en viktig roll i samhälls­utvecklingen, säger Selda Ali.

Selda Ali har alltid varit intresserad av naturvetenskapliga ämnen och fick upp intresset för juridik på gymnasiet. När det var dags för universitetsstudier blev valet en civilingenjörsutbildning med inriktning mot lantmäteri i Lund. Efter avslutade studier började hon för 4,5 år sedan som beredande förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Malmö. Sedan dess har det hänt en hel del. Lantmäteriet har tydliga karriärvägar där ansvar och arbetsuppgifter blir större i takt med att kunskap och erfarenhet ökar.
– Jag anställdes som beredande förrättningslantmätare, där fokus låg på att bereda ärenden som andra fattade beslut om och där jag i början hade en handledare till hjälp. I nästa steg blev jag beslutande förrättningslantmätare där jag arbetade mer självständigt och fattade egna beslut i de ärenden jag arbetade med.
Idag är Selda på steg 2 som beslutande förrättningslantmätare vilket innebär handläggning och beslut av lite mer komplicerade förrättningar. Nästa steg blir specialist och sedan senior.
– Verksamheten har tydliga karriärsteg vilket är bra eftersom det blir tydligt hur man utvecklas i sin yrkesroll.

Stor variation
Förutom att Selda trivs med att arbeta med juridiska prövningar är variationen av ärenden något som gör att jobbet aldrig känns trist och enformigt.
– Jag lär mig ständigt något nytt. Dessutom finns det möjligheter att ta sidouppdrag.
Att ta sidouppdrag handlar i det här fallet om arbetsuppgifter som ligger lite utanför det egna kärnuppdraget.
– Som förrättningslantmätare arbetar jag främst med de juridiska frågorna. Men om jag skulle vilja vara med i nätverk för värdering eller arkivutredning, mäta på fältet, arbeta med kartor eller ha någon annan roll i en förrättning finns det möjlighet till det, förklarar Selda.
På frågan om hon kan rekommendera andra civilingenjörer att söka sig till Lantmäteriet blir svaret ett tveklöst ”ja”!
– Vi har god sammanhållning och om man som jag gillar att jobba med juridiska bedömningar kan jag rekommendera det. Det är också ett fritt arbete som erbjuder goda möjligheter till att planera sin egen tid.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har cirka 2 100 medarbetare på 50 orter och är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Hos oss är du med och gör samhällsnytta varje dag.

www.lantmateriet.se
www.facebook.se/lantmateriet
www.linkedin.com/company/lantmateriet
www.instagram.com/lantmateriet