Etikettarkiv: Malmö

Tillsammans bygger vi morgondagens Malmö

Angelica Stenudd och Khaled Arnaout hos MKB Fastighets AB.
Angelica Stenudd och Khaled Arnaout hos MKB Fastighets AB.

– Jag sökte mig till MKB på grund av traineeprogrammet och verksamhetens värderingar där underhåll och förvaltning går hand i hand med sociala hållbarhetsfrågor. Här handlar det inte bara om att bygga hus utan om att bygga samhället, säger Angelica Stenudd, byggprojektledare.

Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, har en lång historia av att ta samhällsansvar och göra sociala investeringar. Hållbarhetsarbetet är en viktig del av verksamheten vilket vägde tungt när det var dags för Angelica Stenudd att gå ut i arbetslivet.
– Jag läste till civilingenjör i lantmäteri på Lunds tekniska högskola och tog examen 2015. Sedan började jag som trainee på MKB där jag fick möjlighet att arbeta med varierade saker på flera olika avdelningar inom företaget. Jag såg det som en bra chans att lära mig så mycket som möjligt om företaget och fastighetsbranschen i stort. Att MKB bygger och förvaltar i hela Malmö samt tar ett stort socialt ansvar för att lyfta staden kändes också givande.
Khaled Arnaout nickar instämmande. Han utbildade sig till byggnadsingenjör vid Malmö högskola, tog examen 2015 och började som biträdande projektledare på MKB drygt ett år senare.
– Jag gillar att kunna lite om mycket och sökte efter en tjänst där man kan arbeta med helheten, ta vara på andras specialkompetens och fungera som en slags spindel i nätet. Här hittade jag exakt det jag sökte.

Bra introduktion
Som biträdande projektledare gick Khaled under 1,5 års tid bredvid en erfaren kollega.
– Det var en utmärkt introduktion som gav en bred inblick i de olika processerna. Jag lärde mig enormt mycket och arbetar idag som byggprojektledare med ansvar för egna projekt.
Utvecklingsmöjligheterna är goda och på sikt skulle jag gärna axla en ledande position på företaget. Som ett led i den strävan ska jag till hösten börja läsa en MBA, Master in Business Administration, for Engineers.
Också Angelica har haft en stadig yrkesutveckling.
– Efter traineeprogrammet började jag som biträdande projektledare och är nu projektledare för tre olika nyproduktions-/bostadsprojekt. Det är ett väldigt varierat arbete där jag får driva projekt från idé och detaljplan till projektering, byggnation och inflyttning, ett enormt roligt jobb i en verksamhet med bra kollegor, stöttande arbetskultur samt goda kompetens- och utvecklingsmöjligheter. Gillar man det är MKB helt rätt plats!
– Ja, som projektledare på MKB får man en helhetsbild över hur byggnation fungerar som system. Tillsammans med kollegor och samarbetspartners bidrar vi till att bygga morgondagens Malmö, det känns både kul och givande, fastslår Khaled.

MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 23 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad. MKB:s fastigheter förvaltas med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

MKB Triangeln
Södra Förstadsgatan 47
Box 50405
202 14 Malmö
Tel: 040-31 33 00
www.mkbfastighet.se

Skåneregionen är en het marknad för samhällsbyggare

Christer Larson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.
Christer Larson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.
Skåneregionen är en sammanhållen region som präglas av stark tillväxt och snabb expansion. Här finns gott om långsiktiga och omfattande projekt där ingenjörskompetens efterfrågas, allt från infrastrukturprojekt till bostadsbyggnation och planering av helt nya stadsdelar.

– Skåneregionen är av flera anledningar särskilt intressant i ett samhällsbyggnadsperspektiv. Det är en flerkärnig region med flera städer med stark tillväxt. Samtidigt utgör Skåne en sammanhållen bostads- och arbetsmarknadsregion. I Malmö stad beviljades över 4 000 bygglov 2016, vilket är den högsta nivån på mycket länge. Nybyggnationstakten är hög i hela staden, säger Christer Larson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.
Han nämner Nyhamnen som ett av Malmös mest intressanta stadsutvecklingsområden. Det är en citynära stadsdel som byggs i anslutning till centralstationen och Västra Hamnen. Här planeras 7 000 nya bostäder och arbetsplatser, med byggstart 2019.

Ny spårvagnssträckning i Lund
– Malmö är en kompakt stad med stora möjligheter till förtätning. Vi arbetar därför mycket med att förtäta befintliga stadsdelar samt att bygga nytt i området innanför yttre Ringvägen. Vår stadsbyggnadsförvaltning växer kontinuerligt, vi efterfrågar bland annat lantmäteriingenjörer, ingenjörer som arbetar med VR och kan utveckla tredimensionella modeller, GIS-ingenjörer och olika former av stadsplaneringsingenjörer, säger Christer Larson.
– Nu och de kommande åren händer otroligt mycket spännande i Lund på samhällsbyggnadsområdet. De kommande åren domineras av tre stora projekt: utvecklingen och byggnationen av den nya stadsdelen på Brunnshögsområdet i östra Lund, den nya spårvagnssträckning som ska gå från centralstationen till Brunnshög samt ombyggnationen av hela stationsområdet på Lund C, som är en anpassning till den framtida höghastighetsbanan, säger Jonna Myrebris, fastighetschef i Lunds kommun.


Jonna Myrebris, fastighetschef i Lunds kommun. Foto: Kennet Ruona
Jonna Myrebris, fastighetschef i Lunds kommun. Foto: Kennet Ruona
Påverka samhällsutvecklingen
Den nya stadsdelen Brunnshög blir en komplett stadsdel och forskarby med forskningsanläggningarna ESS och Maxlab i fokus. Här byggs bland annat bostäder, förskolor, skolor, äldreboende och annan kommunal service. Stadsdelen byggs utifrån ett utpräglat hållbarhetsperspektiv. Dessutom planeras en ny gymnasieskola i Lund, med plats för 2 000 elever. Ingenjörer med byggprojektledningskompetens är allra mest efterfrågade, men också specialistkompetens inom exempelvis brandsäkerhet, ventilation och energi står högt i kurs.
– Generellt sett så växer hela regionen kring Lund och Malmö i snabb takt. För ingenjörer som vill arbeta med samhällsbyggnad innebär det förstås många intressanta karriärmöjligheter, inte minst om man vill vara delaktig i och kunna följa stora och ofta komplexa samhällsbyggnadsprojekt från start till mål. Ingenjörer med intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor kan få utlopp även för det. Många uppskattar att kunna arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv och samtidigt ha stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen, säger Jonna Myrebris.
– I Skåne pågår och planeras bland annat flera stora sjukhusprojekt. Många av våra sjukhus är byggda på sextio- och sjuttiotalen och behöver byggas om och moderniseras för att kunna uppfylla den moderna sjukvårdens krav. I Helsingborg pågår ett sjukhusprojekt för 6 miljarder kronor, i Malmö byggs sjukhus om för 12 miljarder kronor och i Lund planeras nu en stor om- och tillbyggnad av universitetssjukhuset. Att bygga om sjukhus är en komplex verksamhet som ställer höga krav på utföraren, säger Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter, som är en del av Region Skåne.
Hon är civilingenjör med inriktning mot väg och vatten och arbetade på entreprenörsföretag i många år innan hon blev projektområdeschef för Malmö sjukhusområde på Regionfastigheter. Sedan ett halvår tillbaka är hon divisionschef.


Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.
Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.
Byggprojektledare efterfrågas
– Utöver sjukvårdsfastigheter byggs även en ny tågdepå i Hässleholm och en ny spårvagnsdepå i Lund. I Lund planeras en ny spårvägssträckning från centralen till forskningsbyn ESS. Region Skåne satsar även på miljöklassning av byggnader som en del av regionens miljöarbete. För ingenjörer som vill arbeta med storskaliga och tekniskt komplicerade bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt finns många möjligheter i Region Skåne. Inom Regionfastigheter ägnar vi oss också åt småskaliga projekt och förvaltning, då vi har 1,2 miljoner kvadratmeter yta att förvalta, säger Carola Joelsson.
Bland de ingenjörskompetenser som är mest efterfrågade finns byggprojektledare, produktionsledare, installationsledare inom el och VVS samt förvaltare. Ingenjörer med energikompetens är ytterligare en efterfrågad grupp.