Presentation
MKB Fastighets AB

Tillsammans bygger vi morgondagens Malmö

Publicerad 22 augusti 2018
Angelica Stenudd och Khaled Arnaout hos MKB Fastighets AB.
Angelica Stenudd och Khaled Arnaout hos MKB Fastighets AB.

– Jag sökte mig till MKB på grund av traineeprogrammet och verksamhetens värderingar där underhåll och förvaltning går hand i hand med sociala hållbarhetsfrågor. Här handlar det inte bara om att bygga hus utan om att bygga samhället, säger Angelica Stenudd, byggprojektledare.

Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, har en lång historia av att ta samhällsansvar och göra sociala investeringar. Hållbarhetsarbetet är en viktig del av verksamheten vilket vägde tungt när det var dags för Angelica Stenudd att gå ut i arbetslivet.
– Jag läste till civilingenjör i lantmäteri på Lunds tekniska högskola och tog examen 2015. Sedan började jag som trainee på MKB där jag fick möjlighet att arbeta med varierade saker på flera olika avdelningar inom företaget. Jag såg det som en bra chans att lära mig så mycket som möjligt om företaget och fastighetsbranschen i stort. Att MKB bygger och förvaltar i hela Malmö samt tar ett stort socialt ansvar för att lyfta staden kändes också givande.
Khaled Arnaout nickar instämmande. Han utbildade sig till byggnadsingenjör vid Malmö högskola, tog examen 2015 och började som biträdande projektledare på MKB drygt ett år senare.
– Jag gillar att kunna lite om mycket och sökte efter en tjänst där man kan arbeta med helheten, ta vara på andras specialkompetens och fungera som en slags spindel i nätet. Här hittade jag exakt det jag sökte.

Bra introduktion
Som biträdande projektledare gick Khaled under 1,5 års tid bredvid en erfaren kollega.
– Det var en utmärkt introduktion som gav en bred inblick i de olika processerna. Jag lärde mig enormt mycket och arbetar idag som byggprojektledare med ansvar för egna projekt.
Utvecklingsmöjligheterna är goda och på sikt skulle jag gärna axla en ledande position på företaget. Som ett led i den strävan ska jag till hösten börja läsa en MBA, Master in Business Administration, for Engineers.
Också Angelica har haft en stadig yrkesutveckling.
– Efter traineeprogrammet började jag som biträdande projektledare och är nu projektledare för tre olika nyproduktions-/bostadsprojekt. Det är ett väldigt varierat arbete där jag får driva projekt från idé och detaljplan till projektering, byggnation och inflyttning, ett enormt roligt jobb i en verksamhet med bra kollegor, stöttande arbetskultur samt goda kompetens- och utvecklingsmöjligheter. Gillar man det är MKB helt rätt plats!
– Ja, som projektledare på MKB får man en helhetsbild över hur byggnation fungerar som system. Tillsammans med kollegor och samarbetspartners bidrar vi till att bygga morgondagens Malmö, det känns både kul och givande, fastslår Khaled.

MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 23 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad. MKB:s fastigheter förvaltas med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

MKB Triangeln
Södra Förstadsgatan 47
Box 50405
202 14 Malmö
Tel: 040-31 33 00
www.mkbfastighet.se