Presentation
Micasa Fastigheter

Spännande framtid väntar

Publicerad 22 augusti 2018
Kåre Fredriksson, projektchef och Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.
Kåre Fredriksson, projektchef och Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.

Micasa Fastigheter genomför nybyggnadsprojekt för 2 miljarder fram till 2030. En utmaning för organisationen som behöver utöka personalstyrkan med nya kompetenser.

– Vi har fått uppdraget att projektera 21 nya fastigheter till 2040. Totalt innebär uppdraget en investering på 2 miljarder kronor fram till 2030, berättar Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.
Sverige blir äldre. Från 2020 till 2040 beräknas vi bli 30 000 fler som är äldre än 80 år, och 100 000 fler som är äldre än 65 år. Det ställer krav på fler äldreboenden.
Stockholm stad har därför beslutat att bygga ett antal nya vård- och omsorgsboenden. Micasa Fastigheter, som är helägt av Stockholms stad, har fått sin beskärda del av nybyggnadsprojekten.

En spännande utmaning
Då Micasa Fastigheters fokus tidigare varit förvaltning och anpassning är övergången till att driva nybyggnadsprojekt en spännande utmaning. En utmaning som inte minst kommer att kräva nya och fler kompetenser. Det gäller framförallt projektledare med förståelse för hela byggnadsprocessen.
– Vårt ansvar täcker hela byggnadsprocessen, från att söka markanvisningar och detaljplanearbete till upphandling och produktion, berättar Kåre Fredriksson, projektchef på Micasa Fastigheter och fortsätter:
– Vi är ett offentligt bolag och det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och samtidigt vara serviceinriktad och affärsmässig.

Ett viktigt uppdrag
Med sina 85 anställda är Micasa Fastig­heter ett jämförelsevis litet fastighetsbolag. Trots det finns alla funktioner som krävs för uppdraget inom bolagets väggar. Det ger en särskild förståelse för vad som krävs av samtliga funktioner för att projekten ska bli så framgångsrika som möjligt. Och möjligheterna att bredda sin kompetens här är stor.
Dessutom ger Micasa Fastigheters arbete samhällsnytta för en målgrupp som behöver ett anpassat boende.
– Att få hjälpa äldre till ett modernt och tillgängligt boende känns bra, säger Kåre Fredriksson.

Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter bildades 2004 och har idag 85 anställda. Bolaget ägs av Stockholms stad och är ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Dess uppdrag är att äga och förvalta stadens vård- och omsorgsfastigheter. I år, 2018, ansvarar bolaget för en miljon kvadratmeter fördelat på 120 fastigheter och omsätter omkring en miljard kronor.

www.micasa.se