Etikettarkiv: Näringsliv

Sundsvall – expansiv stad med många möjligheter

Malin Holmkvist, Mo Tian och Daniel Jonsson. Foto: Pär Olert
Malin Holmkvist, Mo Tian och Daniel Jonsson. Foto: Pär Olert

Sundsvall växer så det knakar och är just nu en av Sveriges byggkranstätaste städer.
På Stadsbyggnadskontoret har medarbetarna fullt upp med en rad stora och spännande bostads- och gatuutvecklingsprojekt som kommer att sätta sin prägel på staden för lång tid framöver.

Malin Holmkvist, projektledare vid mark- och exploateringsavdelningen arbetar med det nya stadsdelsprojektet Katrinehill. Ett område som omfattar 85 hektar, motsvarande 125 fotbollsplaner, och kommer att rymma flera hundra bostäder när hela etappen är klar.
– Det är kul att vara med om ett så stort projekt och som kommer att påverka Sundsvall under lång tid, stadsdelen ska ju finnas i flera hundra år.
Daniel Jonsson, projektledare vid gatuavdelningen nickar instämmande. Efter nära 20 år som byggprojektledare i näringslivet började han för två månader sedan på Stadsbyggnadskontoret.
– Efter att ha ägnat stora delar av mitt yrkesliv åt att arbeta med delprojekt i större byggen ville jag ha nya utmaningar och arbeta mer holistiskt. Här är jag med från projektstart och hela vägen fram till mål. Just nu är jag projektledare för Hållplats Stenstan, där vi bygger en helt ny hållplats där vi bland annat ska lägga markvärme över hela kvarteret.

I framkant
Mo Tian, GIS-ingenjör på Stadsbyggnadskontoret arbetar med digitala verktyg för att analysera, beräkna och presentera geografisk information.
– Jag jobbar mycket med 3D, just nu är det stort fokus på Katrinehill, vårt nya resecentrum och de andra stora projekten där min uppgift är att illustrera vad som komma skall och visa medborgarna hur framtidens Sundsvall kommer att se ut.
För att klara det använder sig Mo och hennes kollegor av den senaste tekniken.
– Här finns stora möjligheter att göra saker, dels beroende på att vi får gå olika kurser och arbeta i teknikens framkant men här finns även ett tillåtande arbetsklimat där man uppmuntras till att förverkliga sina idéer.
På frågan om de kan rekommendera andra ingenjörer att söka sig till Sundsvall blir svaret ett unisont ”absolut”!
– Hos oss får man en bra arbetsgivare och många roliga människor som kollegor. Det finns också mycket samlad kompetens vilket gör att det alltid finns någon att prata och bolla idéer med. Att Sundsvall är inne i en expansiv fas ger stora möjligheter till spännande och utvecklande arbetsuppgifter, både för erfarna och nyutexaminerade nya kollegor, fastslår Malin.

Stadsbyggnadskontoret Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och närmare 100 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Sundsvalls kommun
Tel: 060-19 10 00
www.sundsvall.se

Strategiska samarbeten med näringsliv och offentlig sektor

Sigbritt Karlsson, rektor för Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Foto: Tobias Ohls
Sigbritt Karlsson, rektor för Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Foto: Tobias Ohls
– Det övergripande målet med samarbetet är att höja kvaliteten på utbildning och forskning vid KTH samt stärka innovationsförmågan hos studenter, lärare, forskare och partner, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid KTH.

I november förra året tillträdde Sigbritt Karlsson tjänsten som rektor för Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, en miljö hon är väl bekant med sedan 1980-talet då hon läste till civilingenjör i kemiteknik. Sedan dess har det hänt en hel del. Under de gångna åren har Sigbritt Karlsson varit professor i polymerteknik, skolchef, grundutbildningsansvarig, studierektor, prodekanus med ansvar för strategiska utbildningsfrågor, allt detta på KTH. Närmast kommer Sigbritt Karlsson från Högskolan i Skövde där hon under de senaste sex åren har arbetat som rektor.

Samverkan med näringslivet
Ökat samarbete mellan akademi och näringsliv är en fråga som ligger högt upp på KTH:s agenda.
– Kontakterna med industrin hjälper forskarna att bättre förstå vilka utmaningar de ska fokusera på. Samarbetet är också viktigt mot bakgrund av att mycket av det som vi gör i form av att utbilda ingenjörer och bidra med forskning, i nästa steg leder till framgång för verksamheter inom en rad olika branscher. För oss är det naturligt att ha en nära samverkan med näringslivet, inte minst för att ingenjörer och arkitekter behövs i samhället och för att KTH står för en viktig del av den kompetensförsörjningen.

Strategiska samarbeten
En rad olika insatser görs för att främja denna samverkan. KTH erbjuder till exempel skräddarsydd forskningsbaserad utbildning inom teknik, affärsutveckling och operativt ledarskap. Personutbyte, att personer rör sig mellan KTH och omvärlden, är en annan viktig del.
– Vi har även elva strategiska samverkanspartner från näringsliv och offentlig sektor som valts ut för att de är viktiga för den utbildning och forskning vi bedriver. Det övergripande målet är att höja kvaliteten på utbildning och forskning vid KTH och stärka innovationsförmågan hos studenter, lärare, forskare och partner.

Alumniverksamheten
En annan viktig del av KTH:s samverkan med omvärlden är alumniverksamheten som syftar till att utveckla och vårda relationerna med forna studenter.
– Min uppfattning är att alumniarbetet har utvecklats starkt under senare tid. Vi har till exempel skrivit överenskommelser med 13 alumni chapters i bland annat Tyskland, Spanien, Schweiz, Thailand, Indonesien, USA och Kina. Dessa föreningar speglar det internationella KTH. Alumnerna bidrar till den globala bilden av KTH och skapar möjligheter till nya intressanta forskningssamarbeten.
Efter ett halvår på rektorsposten säger Sigbritt Karlsson att det bästa med att vara rektor på KTH är utbytet med alla framgångsrika medarbetare som brinner för sin uppgift.
– Att få arbeta med genuint engagerade människor är bland det bästa med det här jobbet. Det är också befriande att veta att KTH är ett lärosäte med starka muskler som kan åstadkomma saker som verkligen ger avtryck och skapar bestående förändringar.