Etikettarkiv: Stadsplanering

Här får medarbetare vara med och göra skillnad

Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare och Linda Gyllroth, civilingenjör och projektledare.
Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare och Linda Gyllroth, civilingenjör och projektledare.

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Företaget har drygt 26 000 bostäder i sitt bestånd och trappar nu upp sitt nybyggande till 1 000 bostäder per år, vilket medför en omväxlande arbetsmiljö med många spännande utmaningar.

Civilingenjören och projektledaren Linda Gyllroth har arbetat hos Stockholmshem i snart fem år. Hon betonar att den positiva stämningen bland kollegor och de flexibla arbetsuppgifterna är en stor anledning till att hon trivs på Stockholmshem.
– Vi bygger och förvaltar hyresbostäder, såväl studentbostäder som vanliga hyresprojekt, förskolor och lokaler. Inom ramarna för det har vi en oerhört omväxlande arbetsdag som omfattar byggkedjans alla delar och där vi träffar allt från arkitekter och hyresgäster till stadsbyggnadskontor och projektörer.

Påverka stadens framväxt
På Stockholmshem kan medarbetare vara med och påverka stadens framväxt, och Linda understryker att hon är stolt över att hon får vara med och göra skillnad. Där får hon medhåll från kollegan Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare, som har arbetat för Stockholmshem i 1,5 år.
– Det finns en långsiktighet här – vi bygger för egen förvaltning och därför bygger vi hållbart på alla plan, såväl invändigt som utvändigt. Det uppskattas i staden och vi får hjälpa till att bidra och förbättra. Stockholmshems goda renommé var faktiskt det som attraherade mig när jag började här.

Flexibelt arbetsklimat
Eftersom bolaget har fördubblat sina mål för nybyggnationer från 500 till 1 000 bostäder per år finns det ett stort behov av ingenjörer med intresse för stadsplanering och bostadsutformning. Med det sagt finns även en tydlig förståelse inom organisationen för behovet att kunna kombinera arbete med privatliv.
– Vi sätter de flesta av våra deadlines själva och har ett rörligt och öppet arbetsklimat, där alla stöttar varandra och utbyter kunskap. Den flexibiliteten går igen även vad gäller aspekter som fortbildning och utveckling. Det går att växa här, avslutar de.

Stockholmshem

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Företaget bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. Idag har Stockholmshem drygt 300 anställda som arbetar med allt från teknik, stadsutveckling, förvaltning och fastighetsservice till kommunikation, IT och hållbarhet.

AB Stockholmshem
Hornsgatan 128
102 71 Stockholm
Tel: 08-508 39 000
E-post: epost@stockholmshem.se
www.stockholmshem.se

Möjligheter för ingenjörer med intresse för samhällsbyggnad

Jonas Svensson, projektledare vid Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. Foto: Cina Stenson
Jonas Svensson, projektledare vid Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. Foto: Cina Stenson

– Är man intresserad av samhällsplanering är Uppsala en perfekt kommun att jobba i.
Här finns alltifrån jätteprojekt som Uppsalapaketet till mindre projekt på landsbygden, säger Jonas Svensson, projektledare vid Stadsbyggnadsförvaltningen.

Camilla Karlsson på enheten Projekt­ledning hos Uppsala kommun.
Camilla Karlsson på enheten Projekt­ledning hos Uppsala kommun.

Uppsala växer så att det knakar vilket är en viktig anledning till att Camilla Karlsson, högskoleingenjör i industriell ekonomi sökte sig till staden.
– Kommunen utvecklas snabbt vilket genererar en rad intressanta projekt, inte minst på infrastrukturområdet.
Camilla arbetar idag på enheten Projekt­ledning, anläggning där hon är projektledare för bygget av en öppningsbar bro över Fyrisån.
– Förutom brobygget ska vi bland annat flytta en väg, göra om en annan väg till cykelbana, anlägga trivselytor längs ån och bygga ett torg, vilket gör detta till ett stort, spännande och utmanande projekt.
Det bästa med jobbet, menar Camilla, är att vara delaktig i framväxten av morgondagens Uppsala och variationen av arbetsuppgifter.
– De olika projekten gör också att man kommer i kontakt med väldigt många kompetenta människor, både internt och externt, vilket är enormt utvecklande.

Olika roller
Jonas Svensson är civilingenjör och projektledare på mark- och exploateringsavdelningen. Under sin tid på Stadsbyggnadsförvaltningen har han haft flera olika roller.
– Jag började arbeta med några mindre projekt men gick så småningom över till att jobba med allt större projekt. Jag har även haft förmånen att prova på ledarrollen i form av ett föräldravikariat som enhetschef.
Idag arbetar Jonas med Uppsala­paketet, som han menar är den ultimata utmaningen för en ingenjör med intresse för samhällsbyggnad.
– I paketet ingår bland annat en utbyggnad av två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån samt 33000 nya bostäder i de södra stadsdelarna. Vi är bara i början av projektet som sträcker sig ända fram till 2050. Det känns enormt häftigt att få vara en del av detta.
På frågan om de kan rekommendera andra ingenjörer att söka sig till Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala blir svaret ett unisont ”absolut”!
– Uppsala står inför många nya investeringar i både infrastruktur och bostäder, så det kommer inte att råda brist på spännande utmaningar framöver. Här finns mängder av möjligheter där man även som relativt färsk ingenjör kan hitta spännande uppdrag i mindre projekt för att sedan axla större ansvar i takt med att erfarenhet och kompetens ökar, avslutar Camilla.

Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun

Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13 000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.

Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Tel: 018-727 00 00
www.uppsala.se

”Det är hos oss det händer i 25–30 år framåt”

Anna Nordén, utvecklingschef, Magnus Uhrberg, projektledare och Thomas Johnsson, kommunikatör. Foto: Patrik Bergenstav
Anna Nordén, utvecklingschef, Magnus Uhrberg, projektledare och Thomas Johnsson, kommunikatör. Foto: Patrik Bergenstav
Göteborg står inför den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Här ska investeras 1 000 miljarder kronor de närmsta 20 åren. Nu behöver staden rusta upp med en av de viktigaste byggstenarna – arbetskraften.

– Det är här det händer och det kommer att hända i tjugofem, trettio år framåt. Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det är roliga saker, vi bygger inte bara bostäder utan även en linbana och en ny bro över älven och helt nya stadsdelar. För att klara det måste vi vara innovativa och hitta nya kreativa sätt, säger Magnus Uhrberg, projektledare på fastighetskontoret i Göteborg.
Bland annat handlar det om att bygga på platser som tidigare användes till annat, men som nu har avvecklats och därmed har frigjort stora ytor för bostads- och stadsbyggande istället.
– Vi har haft många gamla varvs- och industriområden som legat otroligt centralt. Tittar vi på de bostadsprognoser vi har ser vi att det ska bli 53 000 färdigställda bostäder under den närmsta tioårsperioden och nationellt sett pratas det om att det behövs 710 000 bostäder. Då är vi nästan uppe på ett nytt miljonprogram, säger Magnus Uhrberg.

Sofia Ymén, projektledare.
Sofia Ymén, projektledare.
Teknisk kompetens och kreativitet sökes
De enorma byggprojekten kommer att kräva en löpande och säker kompetensförsörjning för att hålla planeringen och uppnå resultat. Sofia Ymén är projektledare för ett unikt samarbete mellan de tekniska förvaltningarna och några av de kommunalt ägda bolagen som gemensamt berörs av Göteborgs Stads stadsutvecklingsuppdrag.
– Vi vill och behöver tillsammans hitta nya vägar till kompetensförsörjningen. Göteborgs Stad arbetar redan på flera fronter med att locka fler att studera till tekniska yrken. I det här projektet ligger fokus på att attrahera och behålla yrkesverksamma och på att säkerställa att vi har en stor bredd av arbetsplatser med utmanande, spännande och varierande arbetsuppgifter att erbjuda, säger hon.
Som arbetsgivare blir det viktigt för Göteborgs Stad att skapa ytterligare fler hållbara och innovativa arbetsplatser där alla medarbetares kreativitet tas tillvara, arbetsplatser som tillgodoser både en god arbetsmiljö och balans i livet.
– Vi ser att den inhemska kompetensen inte kommer att räcka till utan vi kommer på olika sätt att behöva bredda oss på arbetsmarknaden och till exempel ta tillvara teknisk kompetens även hos medarbetare som ännu inte behärskar det svenska språket, projektet har ett sånt fokus också, säger Sofia Ymén.

Hela staden samarbetar
För att klara av den snabba byggtakten har Göteborgs Stad startat bolaget Framtiden Byggutveckling som för allmännyttan ansvarar för all nyproduktion av hyreslägenheter.
– Vårt uppdrag är att kraftigt öka byggtakten och att bygga över hela staden. Det kan vara i våra ytterområden långt från stadskärnan, men det handlar också om att låta staden växa ihop, säger Anna Nordén, utvecklingschef på Framtiden Byggutveckling.
– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och det är något som vi jobbar aktivt med. Till oss kommer de som vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen och de stora utmaningarna vi har framför oss, säger hon.

Följ utvecklingen på ny webb
Invånarna kommer att märka av och beröras när Göteborg växer. All information om byggprojekten och Göteborgs stadsutveckling kommer att finnas tillgänglig på Stadsutvecklingswebben.
– Ett av syftena med webbplatsen är att göra processen begriplig där flera aktörer är inblandade under långt perspektiv. Stadsutveckling handlar inte bara om att bygga hus och nya vägar utan om hur livet ska vara för dem som bor, besöker och jobbar i Göteborg när det är färdigt, säger Thomas Johnsson, kommunikatör och redaktionsledare för webbplatsen.

Göteborgs stad
I Göteborg pågår ett antal olika stadsutvecklingsprojekt. Målet är att skapa en grön och nära storstad för alla. Flera av projekten tar sikte på stadens 400-årsjubileum år 2021. Då är målet att en linbana och nya Hisingsbron ska vara på plats och binda samman staden över älven. Då ska också 7 000 extra bostäder, utöver ordinarie produktion, stå inflyttningsklara, som en del i innovationsprojektet BoStad2021. www.bostad2021.se

Bolaget Framtiden Byggutveckling bildades 2016 och ska gå från 0 kronor till 3 miljarder kronor i omsättning på tre år. Framtidenkoncernen omfattar bostäder, fastighetsförvaltning och produktion av nya bostäder. www.framtiden.se

Stadsutvecklingswebben informerar om byggprocessens olika faser. Här kan du följa Göteborgs resa mot framtiden och se en del av de projekt som du skulle kunna arbeta med i Göteborgs Stad. www.stadsutveckling.goteborg.se

Vill du arbeta med stadsutveckling i Göteborg?
Lediga jobb hittar du på www.goteborg.se/ledigajobb

www.goteborg.se/ledigajobb

Nytänkande och mod skapar dynamik i Uppsalas samhällsbyggnadsprocess

Anna Sander (t.h.), projektledare. Foto: Stewen Quigley, www.qimage.se
Anna Sander (t.h.), projektledare. Foto: Stewen Quigley, www.qimage.se
– Uppsala är en innovativ kommun som vågar anta utmaningar och testa nya grepp i sina samhällsbyggnadsprocesser. Ett förhållningssätt som både stimulerar medarbetarna och gynnar boendemiljön, säger Anna Sander, projektledare på kommunens stadsbyggnadsförvaltning.

Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering och genomförande till drift och underhåll. Här finns en bra mix av den lilla kommunens fördelar, i form av mycket samarbete mellan avdelningar, i kombination med stora resurser som bidrar till att skapa en dynamisk och utvecklande arbetsplats.
Anna Sander, huvudprojektledare för det nya centrala bostadsområdet Rosendal i Uppsala, började arbeta på kommunens mark- och exploateringsavdelning i vintras. Om sju år ska den nya stadsdelen med cirka 5 000 bostäder vara redo för inflyttning.
– Jag trivs fantastiskt bra. Uppsala är en mycket innovativ kommun när det gäller planering av bostadsområden. Genom att öppna dörrar för externa aktörer, och anordna många tävlingar skapas finurliga lösningar i boendemiljön som är stimulerande att arbeta med.

Nytänkande
Just nyfikenheten och viljan att vrida och vända på saker för att hitta lösningar är en inställning i kommunen som Anna Sander verkligen uppskattar.
– Verksamheten präglas av en framåtanda som bidrar till att stadsbyggnadsförvaltningen utgör en kreativ arbetsplats och en förvaltning som erbjuder ett modernt och hållbart boende för sina kommuninvånare.
Parallellt med rollen som projektledare har hon även ett regeringsuppdrag att utreda Boverkets byggregler.
– Uppsala kommun är en arbetsgivare som uppmuntrar både nyexaminerade och personer som mig, med lång erfarenhet av bygg- och planfrågor, att utvecklas. Att jag fått möjlighet att sköta utredningsuppdraget parallellt med min anställning värdesätter jag högt.
Staden växer och verksamheten har just nu behov av att rekrytera fler projektledare.
– Eftersom vi arbetar med hela samhällsbyggnadsprocessen behövs många olika kompetenser och erfarenheter. Här finns spännande uppgifter för såväl nyexaminerade som välmeriterade medarbetare, fastslår Anna Sander.

Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning
Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13 000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.

Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Tel: 018-727 00 00
www.uppsala.se

www.uppsala.se