Presentation

Nytänkande och mod skapar dynamik i Uppsalas samhällsbyggnadsprocess

Publicerad 15 juni 2017

Anna Sander (t.h.), projektledare. Foto: Stewen Quigley, www.qimage.se
Anna Sander (t.h.), projektledare. Foto: Stewen Quigley, www.qimage.se
– Uppsala är en innovativ kommun som vågar anta utmaningar och testa nya grepp i sina samhällsbyggnadsprocesser. Ett förhållningssätt som både stimulerar medarbetarna och gynnar boendemiljön, säger Anna Sander, projektledare på kommunens stadsbyggnadsförvaltning.

Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering och genomförande till drift och underhåll. Här finns en bra mix av den lilla kommunens fördelar, i form av mycket samarbete mellan avdelningar, i kombination med stora resurser som bidrar till att skapa en dynamisk och utvecklande arbetsplats.
Anna Sander, huvudprojektledare för det nya centrala bostadsområdet Rosendal i Uppsala, började arbeta på kommunens mark- och exploateringsavdelning i vintras. Om sju år ska den nya stadsdelen med cirka 5 000 bostäder vara redo för inflyttning.
– Jag trivs fantastiskt bra. Uppsala är en mycket innovativ kommun när det gäller planering av bostadsområden. Genom att öppna dörrar för externa aktörer, och anordna många tävlingar skapas finurliga lösningar i boendemiljön som är stimulerande att arbeta med.

Nytänkande
Just nyfikenheten och viljan att vrida och vända på saker för att hitta lösningar är en inställning i kommunen som Anna Sander verkligen uppskattar.
– Verksamheten präglas av en framåtanda som bidrar till att stadsbyggnadsförvaltningen utgör en kreativ arbetsplats och en förvaltning som erbjuder ett modernt och hållbart boende för sina kommuninvånare.
Parallellt med rollen som projektledare har hon även ett regeringsuppdrag att utreda Boverkets byggregler.
– Uppsala kommun är en arbetsgivare som uppmuntrar både nyexaminerade och personer som mig, med lång erfarenhet av bygg- och planfrågor, att utvecklas. Att jag fått möjlighet att sköta utredningsuppdraget parallellt med min anställning värdesätter jag högt.
Staden växer och verksamheten har just nu behov av att rekrytera fler projektledare.
– Eftersom vi arbetar med hela samhällsbyggnadsprocessen behövs många olika kompetenser och erfarenheter. Här finns spännande uppgifter för såväl nyexaminerade som välmeriterade medarbetare, fastslår Anna Sander.

Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning
Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13 000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.

Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Tel: 018-727 00 00
www.uppsala.se

www.uppsala.se