Etikettarkiv: Teknikutveckling

Intressant och spännande bransch

Foto: Pia Ericson / FMV

2 av 3 ingenjörer kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn. De viktigaste faktorerna för intresset är att där finns intressanta utmaningar, spännande teknikutveckling och att man kan göra en insats för Sverige.

De ingenjörer som kunde tänka sig att arbeta i försvarssektorn fick följdfrågan “Varför kan du tänka dig att arbeta i försvarssektorn?”

Spännande teknikutveckling
Många av de tillfrågade ingenjörerna ser försvarssektorn som en bransch med intressanta tekniska problemställningar med tillhörande utmaningar. Man menar att det kan vara mer stimulerande att jobba med uppgifter som ligger i teknikens framkant. ”Här finns häftiga produkter och höga krav på tillförlitlighet.” ”Innovativ bransch med intressanta utmaningar”.
En del har svarat ”varför inte” vilket kan tolkas som att försvarssektorn är minst lika intressant som andra sektorer.

Göra en insats för Sverige
Många menar att försvarssektorn är viktig för vår framtid. Man anser att försvaret är en del av samhället och att det skulle kännas bra att kunna bidra med sin yrkeskunskap. Man tar även upp att det är viktigt att Sverige har ett fungerande försvar mot de hot som vi ser, till exempel cyberattacker och påverkan på vår demokrati från andra länder. ”Vi måste alltid vara beredda att försvara våra rättigheter med alla medel, även digitalt.”
Vi har ett land värt att skydda och man vill tjäna ett större syfte än att bara tjäna pengar. Att dessutom få vara med och upprätthålla freden ses som positivt.

Trygg arbetsgivare
Många framhåller att försvarsmakten är en bra arbetsgivare och att det skulle kännas tryggt att arbeta där. Sektorn går bra och lär inte börja gå dåligt inom den närmaste framtiden, så rent egoistiskt för den enskilde individen är det en bra arbetsgivare att söka sig till. Man menar även att försvarssektorn historiskt har legat i framkant i teknikutvecklingen med mycket avancerat och högteknologiskt ingenjörskap. Här finns spetsteknik och specialanpassade tekniska lösningar, och utvecklingsmöjligheterna är många.
Några anger att de mycket gärna söker sig till försvarssektorn om de får jobba med försvar som inte inbegriper vapen, eller att vapnen enbart används för försvar mot annan militär.
Några menar även att det är positivt att få arbeta med projekt som har stor budget.

Försvarssektorn som arbetsgivare för ingenjörer


1. Spännande bransch
2. Arbeta i teknikens framkant
3. Intressanta arbetsuppgifter
4. Göra en insats för Sverige
5. Skydda Sverige mot hot
6. Trygg arbetsgivare
7. Utvecklingsmöjligheter

Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Byggbranschen accelererar sin digitaliseringsutveckling

Aspen Strand, Lerum. Illustration: Skanska
Aspen Strand, Lerum. Illustration: Skanska

På senare år har den svenska byggbranschen utvecklats i en positiv riktning. Även om bostadsmarknaden fått sig en törn visar branschen som helhet inga tecken på minskad tillväxttakt. Skanskas vice vd Lars Jonson har själv arbetat i byggbranschen under hela sitt yrkesverksamma liv. Han attraheras av variationen och möjligheten att vara delaktig i stora komplexa projekt.

Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska.
Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska.

Enligt Framtidens Karriär – Ingenjörs undersökning kan 62 procent av ingenjörerna tänka sig att jobba i fastighets- och bostadssektorn. 38 procent kan tänka sig att arbeta på Skanska eller rekommendera dem till en ingenjörskollega.
– Det är givetvis fantastiskt roligt att vi fått ett så bra genomslag bland ingenjörer, som är en av våra viktigaste rekryteringsbaser. Samtidigt är vi en av Sveriges största samhällsbyggare, vilket gör det naturligt att många känner till oss. Att branschen intresserar många kan bland annat bero på att den har ett gediget teknikinnehåll och mycket fokus på hållbarhetsfrågor, säger Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska. Han har arbetat på Skanska sedan 1998, bland annat med inköpsfrågor och som distriktschef och är sedan 2012 vice vd.

Många ingenjörskompetenser behövs
Som ingenjör i byggbranschen kan man bland annat arbeta med konstruktionsfrågor, ingenjörsvetenskap i byggprocessen, projektering av el och VVS, som projektledare samt med hållbarhets- och digitaliseringsfrågor.
– Just hållbarhet och digitalisering är två frågor som kommer att prägla branschens utveckling och öppna nya karriärvägar fram­över. Traditionellt sett har branschen förstås anställt många byggingenjörer, men framöver behövs även andra ingenjörskompetenser, exempelvis dataingenjörer och maskiningenjörer som kan arbeta med teknisk problemlösning utifrån ett bredare perspektiv, säger Lars Jonson.

Många blir långvariga
Byggbranschen har präglats av högkonjunktur på senare år och även om bostadsmarknaden fått sig en törn fortsätter expansionen i andra delar av branschen. Exempelvis byggs många samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Stora infrastrukturprojekt pågår och planeras också.
– Teknikutvecklingen i vår bransch kommer att accelerera de kommande åren, inte minst med tanke på att digitaliseringsutvecklingen hittills inte gått lika snabbt som i andra branscher. Många ingenjörer som söker sig till byggbranschen väljer att stanna länge, inte minst eftersom den är så omväxlande och stimulerande, där varje projekt innebär en ny konstellation och nya tekniska utmaningar, säger Lars Jonson.

Vilka av följande byggarbetsgivare kan du tänka dig att arbeta hos eller rekommendera till en ingenjör?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.