Presentation

Brett och flexibelt IT-arbete i Region Gävleborg

Publicerad 7 februari 2018

Ann-Catrin Hedin och Mattias Tyve trivs bra hos Region Gävleborg. Foto: Micke Bergling
Ann-Catrin Hedin och Mattias Tyve trivs bra hos Region Gävleborg. Foto: Micke Bergling
Region Gävleborg satsar på att utveckla sina digitala lösningar och sin IT-avdelning. Här samsas medarbetare från vitt skilda bakgrunder, som alla bidrar till att utveckla regionens digitala infrastruktur och medborgartjänster.

Mattias Tyve arbetar med systemförvaltning i Region Gävleborg. Han är utbildad på Umeå universitet inom beteendevetenskap med inriktning på IT-miljöer och kom till regionens IT-avdelning för drygt två och ett halvt år sedan.
– Jag har jobbat på andra ställen inom Gävleborg, både offentligt och privat, men jag kände ganska snabbt att det var här jag ville hamna. Jag trivs med uppgifterna och det är väldigt praktiskt att kunna arbeta inom hela länet.
Han betonar att en av de positivaste aspekterna med Region Gävleborg är att han delar sin arbetsplats med en stor mängd professioner, vilket innebär utvecklande utmaningar för honom själv.
– På en privat arbetsplats kan det vara ganska homogent, men här finns det en uppsjö av olika personer som alla behöver kunna ta del av samma information och material. Då gäller det att tänka till och utforma system och direktiv på ett målgruppsanpassat sätt, vilket är väldigt roligt. Man får ställa sig frågorna vem som främst behöver materialet och vad som har förändrats, så det är en övning i att prioritera, säger han.
Kollegan Ann-Catrin Hedin arbetar inom verksamhetsstöd, men till skillnad från Mattias har hon en bakgrund som sjuksköterska, men har arbetat med IT i 20 år.
– Jag har en helt annan bakgrund och började jobba med IT då vi skulle införa journalsystem i primärvården. Jag tyckte att det var ett roligt jobb och när det blev en tjänst ledig sökte jag den. Det är ett spännande och utvecklande arbete och jag instämmer med Mattias – en av våra största styrkor är att vi är en så varierad grupp och att vi kompletterar varandra.

Väldigt breda uppgifter
Liksom Mattias har Ann-Catrin under sin karriär provat på den privata sektorn, men även hon återvände till regionen.
– Region Gävleborg är en bra arbetsgivare och det är ett gott betyg att jag sökt mig tillbaka hit. Jag har jobbat här i många år nu, men har aldrig känt att jag riskerat att stagnera. Tvärtom har jag fått chansen att prova på en mängd olika uppgifter och roller, kunnat byta uppdrag och mycket annat. Det är väldigt brett – man kan till exempel arbeta med journalsystem, olika integrationer eller nationella e-tjänster och det finns alltid utmaningar, konstaterar hon.

Möjligheter att utvecklas
Både Ann-Catrin och Mattias är överens om att regionens bredd och flexibla arbetsförhållanden spelar stor roll för att de trivs så bra, men till syvende och sist handlar det om utveckling och om att kunna trivas.
– Det finns alla möjligheter att vidareutbilda sig för den som vill utvecklas. Förutom att gå lärarledda eller lärarlösa kurser internt finns det en utmärkt chefsutbildning som är populär. Därut­över finns alternativet att söka sig till en annan grupp eller ett annat objekt/projekt och lära sig nya kompetenser genom kunskapsutbyte med kollegor, betonar Mattias.
– Inom verksamheten finns många olika professioner och bra karriärvägar, men det kräver att man visar engagemang själv. Det finns ett visst eget ansvar att vara intresserad, men såvida det intresset finns är klimatet väldigt uppmuntrande.

Positiv stämning och högt i tak
En annan aspekt som spelar en avgörande roll är naturligtvis arbetsmiljön och kollegorna. Stämningen är positiv och öppen och ledningen främjar förbättringsförslag och kvalitetsarbete.
– Våra chefer är tillgängliga och vi har ett högt tempo. Det finns dock inga givna svar, utan vi behöver vara proaktiva och kunna hantera okända faktorer och lösa problem. Ofta behöver man utforma svaret tillsammans, så själv är sällan bäste dräng! I slutänden behöver man vara en ”people person” även om man jobbar med IT, och det är den dualismen som gör det här jobbet så roligt, avslutar de.

Region Gävleborg
Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. IT-avdelningen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att IT-miljön, kommunikationen och telefonin inom Region Gävleborg är så optimal och kostnadseffektiv som möjligt.
Avdelningen består av fem enheter: IT-verksamhetsstöd, Systemförvaltning, Klient- och applikationsdrift, Systemsupport samt Serverdrift och infrastruktur.
www.regiongavleborg.se