Digitala lösningar för samhällets utmaningar

Publicerad 7 februari 2018
Text: Cristina Leifland

Ann Hellenius, årets CIO 2017. Foto: Jonas Borg
Ann Hellenius, årets CIO 2017. Foto: Jonas Borg
Urbanisering, globalisering och ändrad demografi är några av de utmaningar som ritar om kartan för svenska städer och kommuner.
– Digitaliseringen är en av nycklarna för att skapa framtidens välfärd och medborgarnytta.

Det säger Ann Hellenius, utnämnd till årets CIO 2017 av tidningen CIO Sweden och fram till helt nyligen it-direktör i Stockholms stad. Efter snart sju år där börjar Ann nu som CIO på Bankgirot.
– I en smart stad är det viktigt att kunna agera i nya ekosystem, där det sker en nära samverkan mellan offentlig och privat sektor samt med akademin, säger Ann, som anser att det vore bra med större rörlighet mellan privat och offentlig sektor. Själv har hon tidigare arbetat 15 år som managementkonsult i den privata sektorn.
– Det är en enormt spännande tid, med många stora samhällsförändringar och en mycket snabb teknikutveckling. Urbanisering, globalisering och en åldrande befolkning kräver nya, kreativa arbetssätt och lösningar om vi ska säkra välfärden. Det gäller för städer och kommuner att på ett klokt sätt utnyttja digitalisering för att möta de utmaningar som de står inför, säger hon.

Se teknikens möjligheter
I glesbygdskommuner kan digitalisering underlätta exempelvis för skolor att erbjuda hemspråksundervisning och andra ämnen, där det kanske inte finns lärare med rätt kompetens. I större städer kan digitala lösningar bidra till en bättre trafikmiljö och minskade utsläpp. För alla Sveriges kommuner gäller att se teknikens möjligheter och att omsätta dessa i praktiken för att skapa medborgarnytta och effektiv användning av skattemedel utifrån lokala förutsättningar och behov.
– Det är oerhört viktigt att medborgarna är en del av de demokratiska processerna och att vi stöttar alla invånare i att ha tillgång till digital teknik och lösningar, menar Ann Hellenius. Vi måste också arbeta fokuserat med att få bort stuprören och samverka över organisationsgränserna genom innovativa arbetssätt.
Ann Hellenius framhåller att kommuner och städer måste arbeta i två takter parallellt. Dels måste digitaliseringsperspektivet genomsyra de långa processerna, som upphandlingar och utredningar. Dels måste det finnas en flexibilitet för att innovativt och snabbt testa nya digitala lösningar som kan skalas upp. För it-kunniga personer med samhällsintresse och vilja att positivt påverka människors vardag finns stora möjligheter till en spännande karriär.
– Behovet av it-kompetens är stort. Inom städer och kommuner har man verkligen chans att omsätta sin kompetens i samhällsnytta och förbättra och förenkla människor liv.