Försäkringssektorn

Hög utvecklingstakt och samhällsnytta

Publicerad 14 februari 2023
Text: Annika Wihlborg
Johan Clausén, CIO på Skandia.

Finans- och försäkringsbranschen har en hög utvecklingstakt vilket gör den attraktiv för personer som vill jobba med it. Kundkraven ökar hela tiden avseende självservice och ny funktionalitet, och hänger man inte med kommer man efter i branschen. Kundernas behov av tjänsterna märker man inte minst när någonting inte fungerar, så tjänsternas tillgänglighet är oerhört viktigt i dagens samhälle.

Inom bank och försäkring arbetar man i en bransch där it fyller en nyckelfunktion och där it-utveckling prioriteras högt på den strategiska agendan.
– 580 av Skandias totalt 2 300 medarbetare arbetar med it, vilket ger en tydlig bild av hur central it-leveransen är för oss och för bank- och försäkringssektorn generellt. Det höga trycket på tillgänglighet och ny funktionalitet gör att it har hög status i den finansiella sektorn. För att hänga med krävs moderna arbetssätt och ny teknologi. På Skandia har vi sedan ett antal år tillbaka arbetat enligt SAFe vilket verkligen har fått positiva effekter i form av ökning i både delaktighet och produktivitet, säger Johan Clausén, CIO på Skandia.

”Vi behöver fortsätta utveckla ny funktionalitet och självservicetjänster för att leva upp till kundernas förväntningar.”

Efterfrågan driver utvecklingen
Som it-medarbetare i finans- och försäkringssektorn är man en del av en samhällsviktig verksamhet som skapar trygghet och utgör en självklar del av människors vardag. Sektorn investerar generellt sett mycket i teknik, och aktörerna är måna om att befinna sig i teknikutvecklingens framkant, vilket gör att man som it-medarbetare ständigt har möjlighet att utmana sig själv.
En tuff konkurrens mellan branschens aktörer plus att kunderna efterfrågar allt fler självservicetjänster driver utvecklingen framåt. Möjligheten att se och dela med sig av slutresultatet av sitt arbete i form av exempelvis en ny digital tjänst på webb eller app bidrar ofta till en viss stolthet, inte minst eftersom bank- och försäkringstjänster når ut brett till stora delar av befolkningen.
– Vi behöver fortsätta utveckla ny funktionalitet och självservicetjänster för att leva upp till kundernas förväntningar och för att effektivisera vår verksamhet. Vi efterfrågar it-kompetens med många olika inriktningar, från utvecklare till testspecialister, lösningsarkitekter och specialister inom it-säkerhet och DevOps. Bank- och försäkringsbranschen kommer att präglas av en hög utvecklingstakt även framöver, så behovet av it-kompetens är långsiktigt stort, säger Johan Clausén.