Tillverkningsindustrin

Vill automatisera tillverkningsindustrin

Publicerad 13 februari 2024
Text: Peter Johansson Foto: Johan Marklund
Annika Hultqvist, CIO för Sandvik Machining Solutions. Foto: Johan Marklund
Annika Hultqvist, CIO för Sandvik Machining Solutions. Foto: Johan Marklund

Utvecklingen inom tillverkningsindustrin rör sig allt närmare helautomatiserade produktionskedjor. För att ta sista stegen krävs ett ekosystem av kompetenser. Det menar Sandvik Machining Solutions CIO Annika Hultqvist.

Hon är CIO på Sandviks affärsområde Machining Solutions – ledande tillverkare av verktyg för skärande bearbetning i metall – och har en av industrins bästa utsikter över digitaliseringens utveckling.
– Digitaliseringen ger oss möjligheten att nyttja nya tekniker för att automatisera och vara mer proaktiva. Och Sandvik är i absolut framkant. Det är en förutsättning för vår konkurrenskraft, säger Annika Hultqvist.

Helautomatiserad distributionskedja
I centrum av utvecklingen ligger göra så kallad closed loop manufacturing möjlig. Det innebär att hela distributionskedjan, från produktionsplanering hela vägen in i maskinernas sensorer, ska kunna skötas utan handpåläggning. Automatiseringen kräver data om hur mycket en produktion förbrukar, hur den sliter på maskiner och vad den behöver förbättra – och tillämpningar som möjliggör det.
– Våra produkter ska, utöver att erbjuda marknadens bästa kvalitet, också förbättra kundens produktivitet. Och nästa steg i den produktiviteten är att automatisera deras tillverkning. Det ger ytterligare värdegivande tjänster som gör att produktiviteten ökar inte bara i produktion, utan i hela deras distributionskedja. Vi kommer att ha digitala beröringspunkter med kunderna i alla delar av deras produktionsflöden, säger hon.
I mångt och mycket handlar det om att producera baserat på vad kunden behöver. Och som tillverkare tillämpar Sandvik Machining Solutions givetvis en closed loop i deras egna led. Och de ligger långt fram i utvecklingen. Bland annat har Sandvik Coromants produktionsanläggning i Gimo fullt automatiserade produktionsceller, och har utsett till ett Lighthouse av Economic Forum.

”Digitaliseringen ger oss möjligheten att nyttja nya tekniker för att automatisera och vara mer proaktiva.”

Ekosystem av kompetenser
Med stora delar av tekniken på plats är nästa steg att säkerställa kompetenserna. Och det är ett ekosystem av hårda och mjuka kompetenser som efterfrågas. Å ena sidan behövs tekniska kompetenser som kan hantera, strukturera, skydda och nyttja alla data. Det gäller inte minst experter inom datanalys, säkerhetskompetenser och kompetenser med förståelse för molnplattformar och arkitektur.
Å andra sidan behövs kompetenser som kan säkerställa att alla områden och perspektiv samverkar, som kan få ut alla kompetensers fulla kraft.
– Kombinationen av de tekniska och de mjukare kompetenserna är en utmaning. Den som behärskar bägge sidor kommer att bli eftertraktad, säger Annika Hultqvist.

Stora hållbarhetsfördelar
I slutändan handlar closed looped manufacturing om att producera baserat på vad kunden behöver. Och det är en hållbar utveckling ur flera perspektiv. Genom att förutse materialåtgång, slitage och behov av service minskar onödig materialåtgång, vilket i sin tur innebär lägre energiförbrukning och mindre avfall. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan en smart och behovsstyrd lagerhållning ge stora besparingar. Därtill eliminerar tekniken många tunga lyft och slitsamma arbetsmoment för personal.
– Dessutom är produktionsanläggningar idag ofta smarta byggnader som möjliggör en cirkulär produktion. Ett exempel är det kylarvatten som genereras i vår produktionsprocess. Det tar anläggningarna hand om, renar och återanvänder för energi och värme.