Energisektorn

Historisk digitaliseringsprocess möjliggör energitransformation

Publicerad 14 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Johan Alp
Lars Jansson, CIO på Svenska kraftnät. Foto: Johan Alp

Energisystemet befinner sig i en historisk omställningsfas med en ökad andel förnybara energikällor och snabb digitalisering. Svenska kraftnät, som förvaltar Sveriges transmissionsnät för el, är ett viktigt nav för den gröna energiomställningen, där digitalisering och innovativa teknologier fyller en nyckelroll.

– Vår it-organisation är med och skapar förutsättningar för den pågående energiomställningen. Den digitalisering av elnätet som pågår nu sker i en historiskt hög takt, säger Lars Jansson, CIO på Svenska kraftnät, ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige.
– Nya digitala verktyg krävs när vi ökar andelen ej planerbar elproduktion från exempelvis vindkraft och solkraft i energisystemet, verktyg som kan förutsäga eltillförseln även när andelen intermittenta energikällor ökar. Utan it-lösningar hade det aldrig varit möjligt att genomföra de stora förändringar som nu sker i elnätet. Samtidigt krävs en ännu snabbare it-utveckling för att ytterligare kunna accelerera energiomställningen, säger Julia Mölnhoff, chef för drift och infrastruktur på Svenska kraftnät.

”Det krävs en ännu snabbare it-utveckling för att ytterligare kunna accelerera energiomställningen.”

Alltmer datadriven verksamhet
Ny teknik som AI ger nya möjligheter i kraftsystemet.
– Vi blir generellt sett alltmer datadrivna. Underhållet av transmissionsnätet baseras i dagsläget på data och dataanalyser snarare än mänskliga observationer. Vi använder också it för att öka automatiseringsgraden i vår verksamhet, säger Lars Jansson.
Säker elöverföring i hela landet är en av Sveriges viktigaste och mest kritiska samhällsfunktioner. Hotbilden har på senare år stärkts, vilket innebär att Svenska kraftnät lägger mycket resurser på cybersäkerhetsinsatser som ska öka kraftnätverkens motståndskraft mot attacker och angrepp. Vi ökar vårt arbete med kontinuitetsförmåga och totalförsvarsplanering.

Hög grad av egenkontroll
– Cybersäkerhet är en av de it-funktioner som för närvarande växer snabbast hos oss. Vår målsättning är att bygga så robusta nät som möjligt med en hög grad av egenkontroll i våra it-miljöer. Det innebär bland annat att vi har allt från datacenter till serverhantering i egen regi, säger Julia Mölnhoff.
– Vi hanterar all it i vår it-verksamhet, från it-infrastruktur med traditionell drift och förvaltning till teknologiutveckling och data science, internt. Vår it-enhet befinner sig i en kraftfull expansionsfas, och de kommande tre till fyra åren kommer vi att rekrytera 170 nya medarbetare. Det öppnar för såväl chefstjänster som specialistroller och andra strategiskt intressanta positioner. Vi har även många samverkansprojekt med våra motsvarigheter i övriga Europa, säger Lars Jansson.

Julia Mölnhoff, chef för drift och infrastruktur på Svenska kraftnät.