Kvinnlig insikt bäddar för framgång

Publicerad 7 februari 2018
Text: Håkan Ogelid

Annie Lindmark, medgrundare av organisationen W.Empowerment.
Annie Lindmark, medgrundare av organisationen W.Empowerment.
Självledarskap gör kvinnor till starkare ledare och resultatet blir starkare organisationer. Det är utgångspunkten för en metod för personlig utveckling som blir allt populärare bland unga kvinnor.

Att dessutom få göra det med andra och få möjlighet till att inspirera och lyfta varandra är ett framgångsrikt koncept, säger Annie Lindmark, som är medgrundare av organisationen W.Empowerment.
I en allt mer uppkopplad, stressig och prestationsfokuserad vardag finns mindre tid för reflektion.
– Dock är det något som kanske aldrig varit så viktigt som nu.
Här ligger samtal i fokus och deltagarna ges möjlighet att utbyta erfarenheter, lyssna och prata om vad som är viktigt för dem och vad som driver dem. Detta görs genom workshops, inspirationsträffar och temamingel. Organisationen har i dagsläget närmare 400 medlemmar, som alla är kvinnor i åldrarna 25–35 år.

Faktorer som styr ens agerande
I grunden handlar självledarskap om att öka självkännedomen och faktorer som styr ens agerande. Att verkligen hitta fram till vad som är viktigt för en själv och utifrån det hitta meningsfullhet i det man gör. Att bli medveten om hur ens värderingar och kärnvärden kan styra hur man hanterar olika situationer.
– Självledarskap skapar starkare ledare och individer vilket resulterar i starkare organisationer. Det är utgångspunkten för en metod inom personlig utveckling som blivit populärare de senaste åren.
Organisationen W.Empowerment ger verktyg för att man bättre ska lära känna sig själv genom att besvara grundläggande frågor som: Vad är viktigt för mig? Varför gör jag det jag gör? Vad är mina styrkor och vad är det som driver mig?

Även entreprenörskap
Parallellt med självledarskap fokuserar organisationen också på entreprenörskap, men det behöver inte innebära att man driver eget. För Annie Lindmark är det grundläggande att med en bättre självinsikt kan man göra bättre vägval, både i karriären och privat.
– Vi vill hjälpa våra medlemmar att förstå vikten av att identifiera vad som är viktigt för dem och att hitta sitt varför i det val de gör. W.Empowerments vision är att skapa ett hälsosammare, lyckligare och mer jämställt samhälle.